Annons
Linköpings universitet Utbildning

Omvårdnad inom thorax- och kärlkirurgi, 7,5 hp

Publicerad 24 oktober 2023

Har du minst 12 månaders yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska efter avlagd examen och erfarenhet av vårdarbete inom thorax- och kärlkirurgi eller motsvarande? Utbilda dig inom thorax- och kärlkirurgisk omvårdnad vid Linköpings universitet.

Den här uppdragsutbildningen är ett samarbete mellan Thoraxkärl-kliniken i Linköping och Linköpings universitet och behandlar thoraxkärlkirurgisk omvårdnad, inkluderande hjärt-, kärl- och lungkirurgi samt olika faser av det pre, per- postoperativa förloppet. Utbildningen innehåller också psykologiska och fysiologiska faktorer som har betydelse för thorax -och kärlkirurgiska ingrepp samt farmakologi.

Klicka här för mer information och ansökan

Utbildningen behandlar följande tema:

  • sjuksköterskans kärnkompetenser (personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, säker vård, förbättringskunskap, informatik).
  • pre-, per- och postoperativt thorax- och kärlkirurgiskt förlopp
  • komplikationer i thorax- och kärlkirurgiskt förlopp
  • bedömningsinstrument
  • hemodynamik
  • respirationsfysiologi
  • organsvikt
  • hjärtassister
  • farmakologisk, icke- farmakologisk behandling
  • stöd för ökad egenvårdskapacitet (egenvård och familjestöd)