Psykiatrin

Psykiatrisk heldygnsvård ger värdefulla erfarenheter

Publicerad 24 oktober 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Håkan Risberg
Karin Haster, områdeschef för psykiatrin i Region Örebro län. Foto: Håkan Risberg
Karin Haster, områdeschef för psykiatrin i Region Örebro län. Foto: Håkan Risberg

Till den psykiatriska heldygnsvården kommer patienter i sitt sköraste och mest sårbara tillstånd. Här har sjuksköterskor en nyckelfunktion genom att samordna vården runt patienten.

– Sjuksköterskor har en viktig koordinerade roll i den psykiatriska heldygnsvården med fokus på omvårdnad, bedömningar och kompetensöverföring till andra yrkesgrupper. Här ingår sjuksköterskor i tvärprofessionella team som möter patienter med många olika typer av psykiatriska besvär, säger Karin Haster, områdeschef för psykiatrin i Region Örebro län. Hon har varit sjuksköterska i psykiatrin i hela sin karriär, de senaste tjugo åren som chef.

Utvecklingsmöjligheter
Utöver att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska i psykiatri kan sjuksköterskor nischa sig genom att arbeta med specifika patientkategorier som psykos, ätstörningar eller beroendeproblematik. Ytterligare en möjlighet är att satsa på en forskningsinriktad tjänst eller att arbeta i den rättspsykiatriska heldygnsvården, där sjuksköterskor ofta får följa patienten under en längre tid. Sjuksköterskor i den psykiatriska heldygnsvården kan även bli klinisk kvalitetssjuksköterska med fokus på forskning, utbildning och utveckling av vården kopplat till det kliniska arbetet.

”Sjuksköterskor har en viktig koordinerade roll i den psykiatriska heldygnsvården.”

Bibehåller somatisk kompetens
Psykiatrin är dynamisk och utvecklas ständigt i takt med nya forskningsrön. Ett exempel är SPOT, specialiserat psykiatriskt omvårdnadsteam. Det är en ny vårdform som utgör en brygga mellan öppenvård och heldygnsvård där vården ges i patientens hem.
– Det är en myt att sjuksköterskor som börjar arbeta i psykiatrin efter examen tappar sin somatiska kompetens. Eftersom många psykiatriska heldygnsvårdspatienter har en hög grad av samsjuklighet så får man även arbeta mycket med somatik, säger Karin Haster.

Utvecklar en klinisk blick
Efterfrågan på specialistsjuksköterskor i psykiatri är fortsatt hög, men i den psykiatriska heldygnsvården behövs också allmänsjuksköterskor med erfarenheter från annan vårdverksamhet.
– Att arbeta en period i den psykiatriska heldygnsvården ger värdefulla erfarenheter som sjuksköterskor har nytta av under hela sin karriär. De blir experter på bemötande och utvecklar en klinisk blick som verkligen kommer till nytta även i den somatiska vården. Sjuksköterskor som vill vara med och utveckla omvårdnadsarbetet kring patienter med psykiatriska diagnoser har även goda möjligheter att ta en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen, säger Karin Haster.