Rättspsykiatri

Sjuksköterskor har en viktig roll

Publicerad 24 oktober 2023
Text: Annika Wihlborg
Stefan Fohlheim, biträdande enhetschef på RMV:s rättspsykiatriska enhet i Stockholm.
Stefan Fohlheim, biträdande enhetschef på RMV:s rättspsykiatriska enhet i Stockholm.

Den rättspsykiatriska vården är en viktig pusselbit i rättssamhället. Sjuksköterskor som söker sig till rättspsykiatrin bör ha ett genuint intresse för människor och en grundläggande tro på deras förmåga till förändring och så småningom utskrivning i samhället.

– Rättspsykiatrin består av rättspsykiatrisk vård på uppdrag av regionerna och Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska utredningsverksamhet i Stockholm och Göteborg. Vi utreder om brottsmisstänkta individer bör dömas till rättspsykiatrisk vård i stället för fängelse, säger Stefan Fohlheim, biträdande enhetschef på Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska enhet i Stockholm. Han har tidigare arbetat som sjuksköterska i psykosvården och i den rättspsykiatriska vården, och är sedan 2012 chef på RMV.
Han sökte sig till rättspsykiatrin för att det är en strukturerad, trygg och rutinbunden verksamhet med tydliga juridiska inslag.

”Tålamod är en värdefull egenskap för sjuksköterskor i den rättspsykiatriska vården.”

Ledande och koordinerande roll
– Arbetsledning av omvårdnadspersonal, som undersköterskor och skötare, är en viktig del av sjuksköterskans rättspsykiatriska uppdrag. Man bör trivas med att leda medarbetare och att ha en koordinerande roll. Också ett visst juridiskt intresse är en fördel för sjuksköterskor i rättspsykiatrin, säger Stefan Fohlheim.
För sjuksköterskor i rättspsykiatrin finns många utvecklingsmöjligheter. Rättspsykiatrin består av den statliga verksamheten som gör rättspsykiatriska utredningar samt den rättspsykiatriska vården, som regionerna ansvarar för.
Sjuksköterskor inom den utredande rättspsykiatrin leder och styr det praktiska omvårdnadsarbetet i samråd med läkare. De gör även helhetsbedömningar av patientens somatiska och psykiska hälsa under utredningstiden. En viktig del är att se tecken på psykisk ohälsa.

Fördel med långa vårdtider
Inom den rättspsykiatriska vården kan det vara långa vårdtider och det är inte ovanligt med en vårdtid mellan fem och sju år.
– Tålamod är en värdefull egenskap för sjuksköterskor i den rättspsykiatriska vården. En fördel med de långa vårdtiderna är att det finns tid att etablera en förtroendefull allians med patienterna. Dessutom finns det ofta tid för reflektion. Man bör vara trygg och stabil som person och gärna ha tidigare erfarenhet från psykiatrisk heldygnsvård. En välutvecklad samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga är viktiga verktyg i det dagliga arbetet. Självklart är det meriterande med en specialistutbildning i psykiatri, men rättspsykiatrin har mycket att erbjuda även grundutbildade sjuksköterskor, säger Stefan Fohlheim.