Presentation
Region Örebro län Örebro Psykiatri

Utveckling och möjligheter i Örebro

Publicerad 24 oktober 2023
Foto: Kicki Nilsson
Emma Rinaldo, Daniel Johansson och Sanella Bosnjakovic både utvecklar och utvecklas inom psykiatrin i Örebro. Saknas på bild gör Moa Knutsson. Foto: Kicki Nilsson
Emma Rinaldo, Daniel Johansson och Sanella Bosnjakovic både utvecklar och utvecklas inom psykiatrin i Örebro. Saknas på bild gör Moa Knutsson. Foto: Kicki Nilsson

Oavsett om du är sugen på en kombinationstjänst, specialistutbildning eller verksamhetsutveckling är möjligheterna inom psykiatrin i Örebro goda. Dessutom arbetar sjuksköterskorna i en kreativ miljö där lösningarna är både många och spännande.

Även om sjuksköterskorna Sanella Bosnjakovic, Moa Knutsson, Daniel Johansson och Emma Rinaldo möter utmaningar i sitt arbete är de överens om att de inte skulle vilja arbeta någon annanstans. De har hittat hem inom Örebros psykiatri.
– Ingen människa är den andra lik och det är så givande att få lyssna på deras berättelser. Inom psykiatrin får du tillbaka så otroligt mycket, säger Moa Knutsson.
Det finns många olika vägar att gå för sjuksköterskorna inom Örebros psykiatri. Moa började sin karriär inom rättspsykiatrin och upptäckte tidigt att hon gillade verksamhetsutveckling.
– När jag har stött på något inom vården som inte riktigt fungerar har jag känt ett behov av att förändra, säger hon.
Efter att ha gått en betald specialistutbildning dök en drömtjänst upp. Idag arbetar hon som klinisk kvalitetssjuksköterska inom område psykiatri i Örebro.
– Jag arbetar projektbaserat och hjälper olika enheter inom psykiatrin med utvecklingsprojekt, säger hon och berättar att det kan handla om allt från att uppdatera Beroendecentrums läkemedelsrutin till att genomföra utbildningsinsatser och handledning.

Nu söker vi sjuksköterskor till flera av våra avdelningar inom psykiatrin i Region Örebro län. Klicka här för att läsa mer och ansöka (Sista ansökningsdag har passerat)

Ett fritt och kreativt arbete
Psykiatrisjuksköterskan Daniel delar sin tid mellan en allmänpsykiatrisk avdelning och Enheten för hjärnstimulering. På det sättet får han möjlighet att arbeta kvar inom slutenvården och samtidigt utvecklas inom olika behandlingsområden.
I sitt arbete samverkar han med bland annat skötare, undersköterskor, kuratorer och läkare. Med stöd från det multiprofessionella teamet leder, ansvarar och koordinerar han insatserna för sina patienter.
– Vi har rutiner att följa men det finns alltid många olika lösningar, vilket innebär att arbetet är väldigt fritt, säger han.
Under studietiden arbetade Daniel extra inom psykiatrin och det blev självklart för honom att söka sig hit efter sin examen. Det förekommer även somatiska moment inom slutenvården vilket skapar en varierad arbetsmiljö där man kan se hela individen.
– Även om vårt huvudsakliga uppdrag är den psykiatriska vården så möter vi allt fler multisjuka patienter. Inom psykiatrin tränar du dessutom upp förmågan att se individen vilket du alltid har nytta av, säger han.

Tid för patienterna
Emma arbetar på en psykiatrisk akutavdelning för barn och ungdomar upp till 18 år. Just nu kombinerar hon arbetet på avdelningen med sina specialiststudier och rollen som kvalitetssjuksköterska.
– När jag studerade till sjuksköterska hade jag inget tanke på att arbeta inom psykiatrin, men så gjorde jag min praktik inom psykosvården och upptäckte att det var ett helt annat sätt att arbeta på. Idag har jag tid för mina patienter, säger hon.
Hon arbetar nära barnen och deras familjer och får dagligen användning för sin kreativitet. Arbetet innebär även att hon ofta får rollen som detektiv.
– Något som jag tycker utmärker psykiatrin är att det inte finns någon strikt hierarki. De som arbetar här är dessutom ofta bra på människor vilket får följden att vi också är fina mot varandra. Jag skulle inte vilja vara någon annanstans, säger hon och berättar att det finns goda möjligheter att till exempel forska och grotta ner sig ännu mer i den psykiatriska vården.

Bred kompetens
Inom psykiatrin i Örebro kan sjuksköterskorna prova att arbeta på olika enheter. De kan också ansöka om en kombinationstjänst. Just den möjligheten var något som lockade Sanella.
Sanella har arbetat inom beroendevården i cirka 2,5 år. När hon kände att hon ville bredda sin kompetens blev en kombinationstjänst den perfekta lösningen. Idag delar hon sin tid mellan Beroendecentrum och Infektionsavdelningen.
– Jag arbetar på vardera stället fem veckor åt gången. På det sättet utvecklar och breddar jag min kompetens. Båda delarna är jätteviktiga och går in i varandra vilket gör att jag känner mig tryggare i rollen som sjuksköterska, säger hon.
Det hon gillar allra mest med sitt arbete är just den stora variationen och att få vara en del av patienternas resor.
– Vi får vara med och vårda inneliggande patienter och följa deras mående till förbättring, säger Sanella.

Nu söker vi sjuksköterskor till flera av våra avdelningar inom psykiatrin i Region Örebro län. Klicka här för att läsa mer och ansöka (Sista ansökningsdag har passerat)

Örebro Psykiatri – Region Örebro

Vi jobbar tillsammans mot ett och samma mål: att erbjuda specialiserad psykiatrisk vård på ett säkert, likvärdigt, effektivt och individanpassat sätt.

Psykiatrin i Region Örebro är en specialistverksamhet som vänder sig till samtliga åldersgrupper. Vi har verksamheter inom flera olika inriktningar, till exempel psykosvård, traumavård, affektiva tillstånd, ätstörning, DBT, dövpsykiatri, neuropsykiatri, psykoterapi, rättspsykiatri, beroendevård, akutvård samt olika former av hjärnstimulering.

Vi erbjuder ett lärorikt, omväxlande och stimulerande arbete. Verksamhetsutveckling är en viktig del av vårt arbete och det hoppas vi att du vill vara en del av.

Saknar du specialistkompetens erbjuder vi goda villkor för vidareutbildning. Utöver omvårdnadsarbetet finns möjligheter till utveckling genom uppdrag som chef, kvalitetssjuksköterska eller genom forskning.
Du får ett individuellt anpassat introduktionsprogram och en mentor som stöd. Vi ger dig utbildning i våra vårdnära IT-system och på vårt kliniska träningscenter (KTC) kan du utveckla och fördjupa dina kunskaper.

regionorebrolan.se