Presentation
Region Östergötland Psykiatriska kliniken i Motala/Mjölby

”Vi har en stark helhetssyn på våra patienter”

Publicerad 24 oktober 2023
Foto: Åke Karlsson
Arbetet på kliniken innefattar en stor del somatik och medicintekniska moment. Malin Henriksson, Alexandra Strömbäck och Säidi Ovox känner att de har fått det bästa av två världar. Foto: Åke Karlsson
Arbetet på kliniken innefattar en stor del somatik och medicintekniska moment. Malin Henriksson, Alexandra Strömbäck och Säidi Ovox känner att de har fått det bästa av två världar. Foto: Åke Karlsson

En sammanhållen vård, ett starkt teamarbete och stora möjligheter till personlig utveckling. Det är några av de fördelar som gör att sjuksköterskorna Malin, Alexandra och Säidi trivs på psykiatriska kliniken i Motala/Mjölby.

Specialistsjuksköterskan Malin Henriksson har under sina 25 år på den psykiatriska kliniken arbetat på flera olika enheter och i många olika roller.
– Jag har helt enkelt blivit kvar för att jag trivs så bra, säger Malin som idag arbetar som vårdenhetschef för beroendemottagningen i Motala och Mjölby.
En av anledningarna till att hon gillar sitt arbete så mycket är det personcentrerade arbetssättet.
– Vi har en stark helhetssyn på våra patienter. Har jag en patient som läggs in i slutenvården så är det fortfarande jag som sjuksköterska som är fast vårdkontakt och patienten har kvar samma behandlande läkare. För oss sjuksköterskor innebär det att vi arbetar med omvårdnad fullt ut. Du ser patienterna i deras sämsta och bästa tillstånd och är med hela vägen, säger hon.

Jobba med oss. Klicka på jobben nedan för att läsa mer och ansöka


Sjuksköterska till mobil akutpsykiatri, Mobila omvårdnadsteamet (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till avdelning 8, psykiatriska kliniken (Sista ansökningsdag har passerat)

Stor variation
Alexandra Strömbäck är till skillnad från Malin ganska ny sjuksköterska. Men hennes utvecklingskurva är brant. Hon tog sin examen 2020 och har sedan dess hunnit med att gå en betald specialistutbildning och har nyligen påbörjat en anställning som teamledare på det mobila omvårdnadsteamet.
– Vi arbetar med den akuta psykiatrin där vi åker hem till patienter och gör bedömningar, säger hon och berättar att det omväxlande arbetet spänner från akuta bedömningar till att hjälpa inneliggande patienter med praktiska göromål.
Under sin tid på kliniken har hon aldrig känt sig ensam. Omhändertagandet av nya medarbetare är välorganiserat och teamarbetet är starkt.

Många utvecklingsmöjligheter
Att möjligheterna på kliniken är många och spännande är även sjuksköterskan Säidi Ovox ett levande bevis på.
–För tre år sedan fick jag möjlighet att doktorera. Och idag kombinerar jag klinisk tid inom slutenvården med forskning och undervisning, säger hon.
Hennes väg inom psykiatrin har inte varit spikrak och hon har själv under en period varit sjukskriven.
– Livet händer. Men det har inte på något sätt stått i vägen för mig. Arbetet är väldigt flexibelt och fokus ligger på oss medarbetare. Det går inte att arbeta inom psykiatrin om man själv inte fungerar och här finns det alltid lösningar, säger hon.

Psykiatriska kliniken Motala/Mjölby – Region Östergötland

Psykiatriska kliniken Motala/Mjölby har det mindre sjukhusets alla fördelar och samtidigt hög kompetens som tillgodoser de flesta vårdbehov hos invånarna i Östergötland. Största delen av den psykiatriska vården bedrivs genom mottagningsverksamhet och psykiatrisk hemsjukvård på specialistnivå.

regionostergotland.se