Presentation
Region Västmanland Operationskliniken på Västmanlands sjukhus

Operationsrobot gav ny karriärväg

Publicerad 26 oktober 2023
Veronica Avander, Carina Åkeskär, Matilda Kristofersson och Helena Vanselius-Buhrman. Foto: Per Groth
Veronica Avander, Carina Åkeskär, Matilda Kristofersson och Helena Vanselius-Buhrman. Foto: Per Groth

På operationskliniken i Västerås var man tidigt ute med robotkirurgi. För operationssjuksköterskorna Carina Åkeskär och Helena Vanselius-Buhrman, innebar det en helt ny karriärväg. 2017 blev de två av Sveriges första RNFA-sjuksköterskor*, läkarassistenter i robotkirurgi.

Att arbeta på en högteknologisk verksamhet som operationssjukvården vid Västerås sjukhus i Västmanland kan leda in på nya och oväntade karriärvägar. Carina Åkeskär och Helena Vanselius-Buhrman hade arbetat som specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård sedan 1990-talet när de för sex år sedan fick frågan om de ville utbilda sig till kirurgiska assistenter i robotkirurgi.
– Tillsammans med vår kollega Veronica Avander var vi med och startade robotverksamheten innan vi utbildades i Danmark. Man var tvungen att ha arbetat två år som operationssköterska för att bli antagen. När vi kom hem var vi med och assisterande vid 20 olika tillfällen under handledning innan vi blev godkända, berättar Helena.
Deras nya roll välkomnades av operatörerna.
– Till en början hade de egna läkarassistenter under operationerna, men när vi antog den rollen ersatte vi läkarna och så har det fortsatt. Idag räknar de med oss. En läkare som assistent är ofta en ST-läkare som dock inte har samma utbildning om handhavande av roboten som vi fått. Vi är tränade på att hantera olika situationer på ett patientsäkert sätt, säger Carina.

Dansa vals
Idag arbetar Carina på Triaden där man opererar njurar, prostata och hysterektomier med hjälp av en robot. Helena arbetar främst med olika typer av tarmresektioner.
– Det är en speciell arbetsmiljö på en robotsal eftersom vi assistenter som är bedside måste ha en väldigt nära kontakt med operatören som sitter i en konsol några meter bort och styr roboten. Det ställer lite högre krav på operationsteamet vad gäller ljudnivå, till exempel. Det måste var ett lugn på salen så att vi inte missuppfattar något, säger Helena.
Carina nickar instämmande.
– Man lär ju känna operatörerna och har nu jobbat med dem under lång tid och kan läsa av vad de vill göra. De ser ju robotinstrumenten i konsolen medan vi assistenter är vid patientens sida och justerar armarna till optimalt läge. Sedan har jag mina laparaskopiinstrument som jag arbetar med via assistentportar. Ändå jobbar vi tillsammans; robotkirurgi är som att dansa vals där kirurgen styr och vi följer, samtidigt som man aktar sig för att trampa varandra på tårna.
Att bli läkarassistenter i robotkirurgi var inget de såg komma när de började sin sjuksköterskebana.
– Jag har jobbat på kliniken i nästan 40 år och har inte ångrat mitt yrkesval. Det är en fin arbetsplats där man aldrig slutar utvecklas. Som RNFA känner jag mig väldigt uppskattad för den kompetens jag besitter, säger Helena.
– Så är det verkligen, säger Carina. Om jag kunde starta om på nytt idag skulle jag göra om samma resa, alla gånger. Det är ett fantastiskt yrke!

*En RNFA, (Registered Nurse First Assistant) i robotkirurgi utför de arbetsuppgifter under en robotassisterad operation som annars en assisterande specialistläkare/ST-läkare skulle ha utfört. I Sverige finns 25 certifierade RNFA-sjuksköterskor, varav fem finns på Västerås sjukhus i Västmanland som var tidigt ute med robotkirurgi och ligger långt fram inom området.


Henrik Revenäs, Anna Hjalmarsson och Eva Jovanovic. Foto: Per Groth
Henrik Revenäs, Anna Hjalmarsson och Eva Jovanovic. Foto: Per Groth

Här finns alla möjligheter!

– Som disputerad operationssjuksköterska på kliniken är min roll att verka för forskning som en naturlig del i den dagliga verksamheten, stimulera medarbetare att reflektera och diskutera evidens samt visa på forskning som en karriärmöjlighet för specialistsjuksköterskor på operationskliniken, säger Anna Hjalmarsson.

Anna Hjalmarsson, disputerad operationssjuksköterska, rekryterades i våras till operationskliniken i Västerås.
– De flesta tjänster för disputerade sjuksköterskor finns inom akademin men i den här verksamheten vill man verkligen premiera forskning för sjuksköterskor. För mig blev det mitt i prick, en yrkesroll med kombinationen forskningsansvar och projektledning var precis det jag sökte efter.
Just nu har Annas dagar stort fokus på projektarbete och verksamhetsutveckling med sikte på NAV (Nytt Akutsjukhus Västerås).
– Ett prioriterat område är att göra operationskliniken till en attraktiv arbetsplats med möjligheter under hela arbetslivet, där just forskning är en av alla karriärmöjligheter. Tillsammans med kollegorna Eva Jovanovic, operationssjuksköterska och kliniksamordnare för operationsprocessen, samt Henrik Revenäs, anestesisjuksköterska och kliniksamordnare för NAV, har Anna uppdraget att säkerställa att operationsklinikens visioner och mål verkställs.
– Det är otroligt givande att få vara en del av det pågående förändringsarbetet. Intentionen och viljan att göra detta till en attraktiv arbetsplats är inte bara fina ord på ett papper utan en ärlig och fullt genomförbar vision med gemensam riktning och tydlig målsättning.
Anna påpekar att det redan nu finns stora möjligheter. Verksamheten är knuten till Centrum för Innovation, Forskning och Utbildning (CIFU) med förankring till olika universitet i landet.
– Det har historiskt sett alltid varit läkare som uppmuntrats till att forska. Nu gör man ett omtag där även sjuksköterskors forskning premieras. Här finns alla möjligheter, fastslår Anna.

Operationskliniken på Västmanlands sjukhus – Region Västmanland

Operationskliniken tillhandahåller operationssalar och personal för anestesi- och operationssjukvård på våra operationsavdelningar i Västerås och Köping. Här utförs 12000–15000 operationer per år i klinik med stor mångfald av ingreppstyper, 40% av verksamheten är akut och vi arbetar med att separera akuta och elektiva flöden i syfte att optimera operationsprocessen. Vi ansvarar också för att bemanna regionens intensivvårdsavdelning.
På kliniken arbetar mer än 400 personer. Anestesi- och intensivvårdsläkare, anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeuter och steriltekniker.
I Västerås finns det förutom operationsavdelning även en intensivvårdsavdelning, intensivvårdsmottagning, smärtmottagning, sterilcentral och en anestesimottagning. I Västerås utförs bland annat robotassisterad kirurgi, bukkirurgi, kärlkirurgi, urologi, öron-näs-halsoperationer, gynekologi och obstetrik. Vi har även en omfattande ortopedisk verksamhet.

regionvastmanland.se