Annons
Uppsala universitet Specialistsjuksköterska

Bli specialist­sjuksköterska vid Uppsala universitet

Publicerad 17 januari 2024

Uppsala universitet erbjuder flera specialiserade inriktningar med start 2 september 2024.

Du fördjupar dina kunskaper som sjuksköterska och lär dig att:

  • Självständigt ansvara för patientens omvårdnad inom sluten och öppen vård
  • Delta i utveckling av hälso- och sjukvård i samverkan med andra professioner
  • Leda utvecklingen av evidensbaserad vård.

Utbildningarna leder till specialistsjuksköterskeexamen och du har även möjlighet att ansöka om en medicine magisterexamen. Studierna kombinerar teori och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Delar av utbildningarna genomförs som distansstudier.

Specialistutbildningar med start 2 september 2024.

Klicka på länkarna för att läsa mer och ansöka. Ansök 15 februari – 15 mars.


Akutsjukvård – 50%

Ambulanssjukvård – 100%

Anestesisjukvård – 100%

Diabetesvård – 50%

Distriktssköterska – 50% eller 100% – Uppsala eller Visby

Hälso- och sjukvård för barn och ungdom – 50% eller 100%

Intensivvård – 100%

Kirurgisk vård – 50%

Onkologisk vård – 50%

Operationssjukvård – 100%

Uppsala universitet – Specialistsjuksköterska

Specialistutbildningarna är nära förknippade med de kliniska verksamheterna. Lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och är forskningsaktiva inom sina respektive områden.

Klicka här för mer information