Presentation
Region Östergötland Rättspsykiatrin i Vadstena

Bli en del av vårt team i Vadstena!

Publicerad 10 april 2024
Foto: Micke Fransson
Ulf Wall och Karin Christensen på rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena. Foto: Micke Fransson
Ulf Wall och Karin Christensen på rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena. Foto: Micke Fransson

Vill du arbeta med några av psykiatrins svårast sjuka patienter, långsiktigt och holistiskt och verkligen göra skillnad? På Rättspsykiatrin i Vadstena följer du de intagna under lång tid och som sjuksköterska är du spindeln i nätet, med en rad spännande karriärmöjligheter.

– Den största fördelen med att arbeta här är att vi har gott om tid att bygga en relation med våra patienter och lär känna dem väl. Det ger förutsättningar för att de ska kunna bearbeta brott och trauman och möjliggör läkande, säger psykiatrisjuksköterskan Ulf Wall, som har arbetat på Rättspsykiatrin i Vadstena sedan han var nyutexaminerad sjuksköterska 1996, med vissa avbrott. Idag arbetar han på den rättspsykiatriska öppenvården, där patienterna följs upp efter utskrivning.

Förtroendefull allians
Den genomsnittliga vårdtiden på Rättspsykiatrin i Vadstena är sex år och många av patienterna har flera svåra diagnoser och komplex psykosocial problematik.
– När patienterna först kommer hit mår de ofta dåligt och det är viktigt att etablera en förtroendefull allians. De allra flesta är dömda för grova våldsbrott och för oss gäller det att se människan bakom brottet. Det är ett komplext arbete där alla patienter har olika förutsättningar och behov. Vi vet vilken skillnad våra olika insatser gör och det känns bra att följa patienternas tillfrisknande under vårdtiden, säger Karin Christensen, specialistsjuksköterska i psykiatri, som arbetar på intagningsavdelningen.
Även Karin har arbetat länge på rättspsykiatrin, hela 22 år, med undantag för en kortare period inom somatiken.
– Det är en mycket bra arbetsplats, vi har en fin gemenskap utan hierarkier och arbetet är spännande och stimulerande. Tyvärr finns det fortfarande fördomar och myter om rättspsykiatrin, men det är väldigt lugnt och tryggt att arbeta här, säger hon.

Central roll
För sjuksköterskor finns många olika karriärvägar och du har en helt central, arbetsledande funktion. Ulf och Karin uppskattar också att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning. Exempelvis har de båda haft möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska.
– Kliniken har en positiv och uppmuntrande inställning till kompetensutveckling och sidouppdrag och värnar om att vi medarbetare ska trivas, framhåller Ulf.
Nu söker Rättspsykiatriska kliniken i Vadstena nya medarbetare som vill vara med och utveckla verksamheten. Du behöver inte vara specialistsjuksköterska eller ha erfarenhet av psykiatri, utan de personliga egenskaperna är viktigast, betonar Karin och Ulf:
– Om man är trygg i sig själv, gillar att arbeta i sammansvetsade team och har ett genuint människointresse så passar man här!

Region Östergötland – Rättspsykiatrin i Vadstena

Vi har sex avdelningar med 86 slutenvårdsplatser för i första hand vård enligt lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Patienter kommer till oss antingen som dömda av allmän domstol eller genom specialistvårdsremiss. Vi har också en enhet för öppen rättspsykiatrisk vård för patienter som tidigare varit inlagda i vår slutna vård.

Vårdavdelningarna erbjuder en vårdkedja från intag till utslussning. Kliniken vårdar patienter huvudsakligen i säkerhetsklass två och tre. Här finns många spännande roller för dig som är sjuksköterska!

regionostergotland.se