Annons
Svensk sjuksköterskeförening Bli medlem

Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening

Publicerad 10 april 2024

Vi har kunskap, kraft och mandat gentemot myndigheter och hälso- och sjukvårdens makthavare tack vare våra medlemmar.

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening får du:

  • En röst som för din talan för sjuksköterskeprofessionens och hela vårdens utveckling.
  • Medlemstidningen Omvårdnadsmagasinet fem nummer per år.
  • Uppdaterade och användbara kunskapsunderlag, till exempel vår etiska kod och kompetensbeskrivningar på grund- och avancerad nivå.
  • Möjlighet att söka fonder och stipendier för utveckling, forskning och fortbildning.
  • Medlemsrabatt på våra konferenser och omvårdnadslitteratur.
  • Tillgång till våra fritidsstugor vid Åreskutan.

Vi driver frågor som är viktiga för oss sjuksköterskor och är ett starkt stöd för vår professionella utveckling.

Klicka här för att läsa mer och bli medlem

Svensk sjuksköterskeförening

Vi har kunskapen. Vi har kraften. Vi tar ansvaret.

Svensk sjuksköterskeförening är en ideell förening som företräder professionens kunskaps- och vetenskapliga område omvårdnad. Vi tar ansvar för och engagerar oss i omvårdnad – i forskning, etik, utbildning och kvalitet – för professionens och patientens bästa.

Trygg, säker, jämlik och god omvårdnad för alla, utförd i partnerskap med patienten av självständiga, stolta, skickliga och ansvarsfulla sjuksköterskor som vill utveckla omvårdnaden, professionen och sig själva.

Föreningens arbete vägleds av den etiska koden för sjuksköterskor. Allt vi gör genomsyras av en stolthet för sjuksköterskans profession och ett starkt engagemang för att förbättra den patientnära omvårdnaden genom utbildning, utveckling och forskning.

www.swenurse.se