Presentation
Region Västerbotten Psykiatrin i Umeå

Bredd och variation på psykiatrin i Umeå

Publicerad 10 april 2024
Foto: Lena Lee
André Josefsson, sjuksköterska, Anna Slotte, psykiatrisjuksköterska och Mia Nilsson, psykiatrisjuksköterska inom psykiatrin på Norrlands universitetssjukhus. Foto: Lena Lee
André Josefsson, sjuksköterska, Anna Slotte, psykiatrisjuksköterska och Mia Nilsson, psykiatrisjuksköterska inom psykiatrin på Norrlands universitetssjukhus. Foto: Lena Lee

På psykiatrin vid Umeå universitetssjukhus väljer du mellan ett brett spektrum av karriärvägar och arbetsuppgifter. Här finns universitetssjukhusets stora utbud av kompetensutveckling och som sjuksköterska har du alla möjligheter att växa i din yrkesroll och få en spännande karriär!

Inhyst i alldeles nya, ändamålsenliga lokaler spänner Psykiatriska kliniken i Umeå över ett brett fält med allt från rättspsykiatrisk sluten- och öppenvård till allmänpsykiatriska slutenvårdsavdelningar, öppenvårdsmottagningar och specialenheter. Gemensamt för alla är att du som är sjuksköterska har en alldeles central roll i omvårdnaden av patienterna och utvecklingen av vården. Inom psykiatrin i Umeå arbetar du med ett helhetsperspektiv, där hela människan är i fokus och du lär ofta känna patienterna väl.
Psykiatrisjuksköterskan Mia Nilsson förstod redan under sin grundutbildning att det var inom psykiatrin hon ville arbeta efter att ha gjort VFU på kliniken i Umeå. Direkt efter examen 2010 började hon på slutenvården och idag arbetar Mia på den affektiva mottagningen, som tar emot patienter med exempelvis depression eller bipolär sjukdom.
– För mig är det patientmötet och de djupa samtalen som gör jobbet så otroligt intressant. Vi utvecklar ofta väldigt fina och förtroendefulla relationer eftersom vårdtiden brukar vara ganska lång. Som sjuksköterska arbetar jag väldigt självständigt med att bedöma omvårdnadsbehov, rådgivning, vårdplanering och annat. Samtidigt har vi starka multidisciplinära team runt varje patient, säger hon.

Ser patientens utveckling
Mia får medhåll av André Josefsson, sjuksköterska på rättspsykiatrins slutenvård. André kom till Umeå för 2,5 år sedan och har tidigare arbetat i södra Sverige i bland annat allmänpsykiatrin och psykiatrisk akutsjukvård. Inom rättspsykiatrin är det inte ovanligt med vårdtider på uppemot fem år.
– Vi arbetar långsiktigt och bygger en bra allians med våra patienter. Det finns så många parametrar att väga in i rättspsykiatrisk vård och när våra patienter först kommer hit har deras liv ofta havererat helt. Vårt jobb syftar till att patienterna ska kunna fungera i samhället igen och det är fantastiskt att se hur de utvecklas och får ett bättre mående under vårdtiden, säger han.
Liksom Mia så var psykiatrisjuksköterskan Anna Slottes första möte med psykiatrin i Umeå under en VFU. Nu har hon arbetat på kliniken i 20 år och har under den tiden hunnit axla en rad olika roller inom den kliniska verksamheten. Sedan två år tillbaka jobbar Anna med verksamhetsutveckling, bland annat med fokus på patientsäkerhet och olika utvecklingsprojekt.
– Psykiatrin här är väldigt bred och varierad, så jag aldrig känt behov av att byta arbetsgivare. Jag har kunnat jobba med många omväxlande saker och har utvecklats mycket i min yrkesroll. För sjuksköterskor finns verkligen så många vägar att gå och det finns alla möjligheter att pröva sina vingar i nya roller. Här finns allt från bred allmänpsykiatri till väldigt nischade enheter, forskning och olika administrativa tjänster, berättar Anna.

Nytt SPOT-team
En ny verksamhet som håller på att sjösättas är SPOT, specialpsykiatriskt omvårdnadsteam, som förväntas komma i gång i höst. SPOT-teamet kommer att arbeta i fältet mellan öppenvården och slutenvården, med mycket hembesök. Syftet är att förkorta vårdtiderna inom slutenvården och i bästa fall helt undvika inläggning.
– Det är ett exempel på hur vi arbetar med att anpassa och förbättra vården i takt med att vårdens förutsättningar förändras, förklarar Anna.
I kraft av att vara ett stort universitetssjukhus kan Umeå erbjuda ett stort utbud av vidareutbildning och kompetensutveckling. Både Mia och Anna har läst till specialistsjuksköterska på halvfart med bibehållen lön, och det finns en rad andra utbildningsinsatser som du som sjuksköterska kan ta del av, beroende på intresse och drivkrafter. Mia, exempelvis, har läst grundläggande psykoterapi, något som hon har stor nytta av.
För att arbeta som sjuksköterska inom psykiatrin i Umeå krävs ingen tidigare erfarenhet av psykiatri. Här jobbar en stor mångfald av personer, allt från nyutexaminerade till medarbetare med lång erfarenhet. Mia, André och Anna vill alla tre betona den goda sammanhållningen i teamen och att man stöder varandra och hjälps åt med problemlösning. Mia konstaterar kort och gott:
– Här är så givande och intressant att arbeta och jag kan faktiskt inte tänka mig ett bättre ställe. Jag tycker att jag har världens roligaste jobb!

Psykiatrin i Umeå – Region Västerbotten

Psykiatrin på Norrlands universitetssjukhus erbjuder många spännande karriär- och utvecklingsmöjligheter för sjuksköterskor. Här kan du jobba med ett brett spektrum av psykiatrisk vård och pröva dina vingar inom en rad olika roller. Det finns ett brett utbud av kompetensutveckling och vidareutbildning. Vi arbetar i prestigelösa, multiprofessionella team, med stark sammanhållning och hög kompetens.

Läs mer på regionvasterbotten.se