Presentation
Region Västerbotten BUP

Det är en otroligt trivsam arbetsplats

Publicerad 10 april 2024
Foto: Marcus Bäckström
Johanna Lindquist, Berit Karlsson och Linda Fahlén arbetar på BUP-mottagningen i Lycksele. Foto: Marcus Bäckström
Johanna Lindquist, Berit Karlsson och Linda Fahlén arbetar på BUP-mottagningen i Lycksele. Foto: Marcus Bäckström

Utveckling, struktur och gemenskap är tre av de styrkor som utmärker Västerbotten BUP och mottagningen i Lycksele. I en trygg miljö med en stor dos framåtanda får sjuksköterskor möjlighet att både växa och trivas.

Sjuksköterskan Linda Fahlén har en gedigen erfarenhet i bagaget. Men till BUP-mottagningen i Lycksele kom hon för bara sju veckor sedan.
– Jag vill ge en guldstjärna till mina medarbetare här. Trots att jag är ny så kände jag mig direkt som en i gänget. Det är en otroligt trivsam arbetsplats, säger hon.
Lindas dagar består av både fysiska och digitala patientmöten, och variationen är stor.
– Varje patientmöte bjuder på något nytt. Inom somatiken går det ofta att ställa en diagnos genom att ta till exempel ett blodprov, men här finns det inga raka linjer. För att hitta lösningar krävs det att du sätter dig in i patientens liv och kontakten med patienterna blir därför mycket djupare, säger Linda.
Det är patientmötena med det tillhörande detektivarbetet och alla framgångssagor som gör att sjuksköterskan Berit Karlsson trivs så bra inom BUP.
– Vi har dessutom en väldigt bra arbetsgång och ett gott samarbete där det inte spelar någon roll vilken yrkestitel du har, säger Berit.

Samarbete och struktur
Det starka teamarbetet inom barn- och ungdomspsykiatrin i Västerbotten spänner över såväl de tre mottagningarna i Umeå, Lycksele och Skellefteå som inom slutenvårdsavdelningen. Något annat som bidrar till den goda arbetsmiljön är den tydliga strukturen.
Förutom de dagliga pulsmötena har sjuksköterskorna på länskliniken veckovisa medicinkonferenser där läkare deltar. På torsdagar har medarbetarna i Lycksele dessutom beslutskonferenser där hela teamet går igenom patientärenden, sätter medicinska prioriteringar och gör en fortsatt planering. Onsdagsförmiddagarna är patientfri tid och öronmärkta för APT, yrkesträffar eller enhetsträffar samt handledning och administration. Och inte att förglömma onsdagsfika från det lokala bageriet.
– Vi är en universitetsenhet som bedriver egen forskning, satsar på kompetensutveckling och tar vara på medarbetarnas intressen och styrkor. Hela verksamheten genomsyras av ett barnperspektiv, vilket speglar sig i allt från patientmöten till APT och teamkonferenser, säger Johanna Lindquist, som har gått från att arbeta som sjuksköterska inom BUP till att idag arbeta som avdelningschef på Lyckselemottagningen.

Barn- och ungdomspsykiatrin – Region Västerbotten

Barn- och ungdomspsykiatrin är länsövergripande med mottagningar i Umeå, Lycksele och Skellefteå. Mottagningen i Lycksele tar emot patienter från hela södra Lappland och ligger långt fram när det kommer till digitala lösningar, vilket innebär en stor flexibilitet för både patienter och sjuksköterskor. BUP har ett nära samarbete med närstående, skola, socialtjänst och vårdgrannar. Klinikens medarbetare arbetar i tvärprofessionella team och har stora möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling.

www.regionvasterbotten.se