Presentation
Region Skåne Kliniskt basår VO Kristianstad

Kliniskt basår stärker sjuksköterskor inom psykiatrin

Publicerad 10 april 2024
Foto: Annika Nyberg
– Inom psykiatrin ser vi hela människan och det går inte en dag utan att du lär dig något nytt, säger Kinga Ali och får medhåll av sina kollegor Clara Ivarsson, Jimmy Sjölund och Rosita Adelsbo. Foto: Annika Nyberg
– Inom psykiatrin ser vi hela människan och det går inte en dag utan att du lär dig något nytt, säger Kinga Ali och får medhåll av sina kollegor Clara Ivarsson, Jimmy Sjölund och Rosita Adelsbo. Foto: Annika Nyberg

Psykiatrin inom verksamhetsområde Kristianstad har infört ett kliniskt basår för sina nyanställda sjuksköterskor.
– Vi vill stärka våra medarbetare och ge dem en bredare förståelse för verksamhetens alla delar, säger Rosita Adelsbo.

Under sitt första år inom vuxenpsykiatrin får nyanställda sjuksköterskor inom verksamhetsområde Kristianstad medverka vid seminarier, föreläsningar, nätverka och auskultera.
– Det har varit fantastiskt bra. Jag har tagit del av spetskompetens och har fått kunskap som i vanliga fall hade tagit lång tid att inhämta, säger Jimmy Sjölund som började arbeta på LARO-mottagningen i Kristianstad för ett år sedan.
Kliniska basår inom psykiatrin är ovanligt. Likväl har både ledning och sjuksköterskor sett ett behov av det.
– Vi vill attrahera nya sjuksköterskor och behålla de vi redan har. Vi har därför fått fria händer att satsa på den psykiatriska omvårdnaden. Genom det kliniska basåret vill vi stärka våra medarbetare och ge dem en bredare förståelse för verksamhetens alla delar, säger Rosita Adelsbo, verksamhetsutvecklare och specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård.
Programmet, som sjösattes för ett år sedan, har tagits fram tillsammans med sjuksköterskor från alla enheter inom verksamhetsområdet.
– Vid föreläsningar och seminarier har vi tagit vara på den interna kompetensen och vi har endast haft en föreläsare utifrån, säger Kinga Ali, specialistsjuksköterska samt klinisk lärare, och berättar att flera olika professioner har delat med sig av sin expertis.

Viktigt nätverkande
Fokus ligger inte enbart på kompetensutveckling, nätverkande är också en viktig del av basåret. Seminariedagarna inleds därför med en gemensam frukost och följs av en gemensam lunch.
Jimmy tycker att det är värdefullt att få kunskap av kollegor vid andra enheter. Under året har han dessutom fått sätta ansikte på personer som han tidigare enbart har pratat med i telefon.
– Det känns viktigt att veta var man kan söka rätt kompetens för den enskilde patientens behov eftersom många av våra patienter har en samsjuklighet, säger han.
I basåret ingår det även auskulteringstillfällen. Jimmy passade på att besöka psykakuten och beroendemottagningen.
– Jag fick en förståelse för hur de arbetar och vilka signaler det är bra att vara uppmärksam på. Det innebär bland annat att jag lättare kan avgöra när det är dags att följa med våra patienter till akuten för en bedömning, säger han, och konstaterar att basåret ökar patientsäkerheten.

Tid för sina patienter
Även Clara Ivarsson har gått det kliniska basåret. För drygt ett år sedan började hon som nyfärdig sjuksköterska på psykakuten.
– Det har varit ett värdefullt år. Jag har fått ta del av andras erfarenheter och fått en förståelse för hur man jobbar på andra enheter, säger hon och berättar att hon tycker att seminariedagarna har varit väldigt roliga och givande.
Beslutet att söka sig direkt till psykiatrin efter sin examen är inget hon ångrar.
– Det jag gillar mest med mitt arbete är när vi, ofta på väldigt kort tid, ser en stor förbättring av patienternas mående. Dessutom har vi somatisk vård även hos oss, säger Clara.
Clara och Jimmy gillar att sjuksköterskorna inom psykiatrin har mycket patientkontakt och tid för sina patienter. Förutom att de hela tiden lär sig nya saker menar de att arbetet gör dem ödmjuka inför livet.
Att psykiatrin fortsätter att vara intressant också efter många år inom yrket är något som Rosita och Kinga kan intyga. De har arbetat 21 respektive 24 år inom psykiatrin och tycker fortfarande att det är lika roligt.
– Jag jobbar som verksamhetsutvecklare idag, men jag började på psykakuten när jag var nyfärdig precis som Clara. Att arbeta inom psykiatrin är det absolut mest intressanta du kan göra. Du utvecklas både på ett professionellt och ett personligt plan, hela tiden, säger Rosita.

Psykiatri – Kliniskt basår VO Kristianstad – Region Skåne

Inom psykiatrin verksamhetsområde Kristianstad finns det stora möjligheter till utveckling. Förutom att nya sjuksköterskor tilldelas en mentor och får en tydlig introduktion går de också ett kliniskt basår.

Det kliniska basåret är ett introduktionsprogram med föreläsningar och seminariedagar. Programmet underlättar för nya sjuksköterskor inom psykiatrin. Det bidra också till att kliniskt förankra ämnesspecifik kunskap som du får under utbildningen.

Det kliniska basåret infördes för ett år sedan och responsen har varit positiv. Men satsningarna stannar inte här. Just nu pågår det också en bred satsning för medarbetarna inom slutenvården där fokus bland annat ligger på psykiatrisk omvårdnad och omvårdnadsprocessen. Dessutom pågår arbetet med att utveckla basåret och att planera för en fortsättning.

vard.skane.se/csk