Grundutbildningen

Praktiska kunskaper eller kritiskt tänkande viktigast?

Publicerad 10 april 2024
Text: Adrianna Pavlica Foto: Region Dalarna
Överläkaren Gert Nestler har riktat kritik mot sjuksköterskeutbildningen. Foto: Region Dalarna
Överläkaren Gert Nestler har riktat kritik mot sjuksköterskeutbildningen. Foto: Region Dalarna

I Region Dalarna har en dialog om sjuksköterskeutbildningens utformning påbörjats efter att den fått kritik.

Gert Nestler, överläkare och verksamhetschef för kirurgkliniken i Falun, har i en radiointervju riktat kritik mot sjuksköterskeutbildningen. Han anser att alltför lite fokus läggs på de praktiska kunskaperna.
– Sjuksköterskeyrket är i grunden ett hantverk. Nu betonas det vetenskapliga och teoretiska arbetet. Jag säger inte att det inte är nödvändigt, men vilken kirurg skulle du vilja bli opererad av, den som är disputerad och läst alla vetenskapliga artiklar, eller den som opererat mycket och är en duktig operatör? Detsamma gäller för sjuksköterskor, säger han.

”Kanske är utbildningen inte helt ändamålsenlig. När alltför många hoppar av, då är det något som inte stämmer.”

Går överstyr
Kontexten för hans kritik är att vården saknar sjuksköterskor och att allt fler studenter inte klarar tentorna.
– Kanske är utbildningen inte helt ändamålsenlig. När alltför många hoppar av, då är det något som inte stämmer. Jag upplever också att den digitala undervisningen skapar en försämring – om du inte har möjlighet till interaktion med lärare och medstudenter går viktiga delar förlorade.
Både Gert Nestlers fru och mamma är sjuksköterskor, och han ser en stor skillnad i hur utbildningarna genomförts.
– Min mamma utbildades i Tyskland i slutet av 1960-talet och från dag ett var de ute på olika enheter och vårdinrättningar. De lärde sig allt om omvårdnad och fick praktiska tips, det var mycket learning by doing. Självklart ska man ha det vetenskapliga tänket, och man måste ha en gedigen grund gällande all teoretisk kunskap för att bli en duktig sjuksköterska, men jag tycker att det går överstyr när den kliniska blicken spelar allt mindre roll i utbildningen, säger han.

Akademisk utbildning
Maria Svedborg Engström på Högskolan Dalarna har inte velat ställa upp på en intervju men talade i P4 Dalarna i höstas. Hon håller inte med om kritiken.
– Det här är en akademisk utbildning och sjuksköterskor behöver utbildas för att kunna bli kritiskt tänkande och ha koll på forskningsläget och bidra till utveckling av vården också. Så det är väldigt många kunskaper som man behöver stärka på högskolan, sa Maria Svedborg Engström till P4 Dalarna i november.
En dialog mellan vården, högskolan och den politiska ledningen i Region Dalarna pågår.