Psykiatrisk vård

Psykiatrisjuksköterskor stärker patientens egna resurser

Publicerad 10 april 2024
Text: Annika Wihlborg
Katrine Nygaard Baltzis, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård vid ett specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam i allmänpsykiatrin i Ängelholm.
Katrine Nygaard Baltzis, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård vid ett specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam i allmänpsykiatrin i Ängelholm.

Specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård fyller en nyckelfunktion i vuxenpsykiatrin, med samtal och omvårdnad som stärker patientens förmåga att hantera sin psykiatriska diagnos och utveckla sina egna resurser. Yrkesrollen är varierad, med goda möjligheter att göra verklig skillnad för patienten.

– Vuxenpsykiatrin vårdar vuxna med specialistpsykiatriskt behov eller psykiatrisk diagnos. Uppdraget är brett och verksamheten består av såväl allmänpsykiatrisk öppen- och slutenvård som specialiserade mottagningar, säger Katrine Nygaard Baltzis, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård vid ett specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam i allmänpsykiatrin i Ängelholm och ledamot i Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor. Hon har varit specialistsjuksköterska sedan 2019 och har tidigare bland annat arbetat inom psykosvården.

”Specialistsjuksköterskan har förmågan att göra verklig skillnad för patienten.”

Tillvarata specialistkompetensen
Specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård ansvarar för den psykiatriska omvårdnadens kvalitet och utveckling. De ägnar sig ofta åt utbildning och handleder i många fall övrig vårdpersonal i psykiatrisk omvårdnad. Många karriärvägar öppnas för sjuksköterskor som väljer att utbilda sig till specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, exempelvis inom heldygnsvård, i mobila team, på akutmottagning, i allmänpsykiatrin, rättspsykiatri, SIS eller beroendevården.
– Vuxenpsykiatrin i allmänhet och slutenvården i synnerhet kan stärka sin attraktivitet som arbetsgivare genom att bli bättre på att tillvarata vår kärnkompetens, låta omvårdnaden få ta plats, och låta det omätbara vara synligt. Låt specialistsjuksköterskan använda sin specialistkompetens, exempelvis genom att utse fler till omvårdnadsansvariga specialistsjuksköterskor. Specialistsjuksköterskan har förmågan att göra verklig skillnad för patienten, men då krävs rätt förutsättningar och mandat, säger Katrine Nygaard Baltzis.

Ser individen bakom diagnosen
Psykiatrisk omvårdnad fokuserar på det som kan utgöra ett alternativ eller komplement till medicinering, exempelvis genom att kartlägga faktorer som kan stärka individen som lever med psykisk sjukdom. Det handlar om att se och möta varje individ där de befinner sig. Insatserna gör ofta stor skillnad för patienterna.
– Specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård strävar efter att se individen bakom diagnosen och identifiera orsaken till lidandet, snarare än att enbart behandla symtomen. En patient förklarade för mig att man av vården bara får smulor här och där, men att den stora skillnaden kom när en sjuksköterska såg hen som en hel människa med behov och resurser, då kunde återhämtningen börja. Att arbeta som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård är världens bästa jobb, i synnerhet när en patient som mått dåligt under en längre tid börjar må bättre. Det är en yrkesroll som berikar med många medmänskliga och tillitsbaserade möten, säger Katrine Nygaard Baltzis.