Presentation
Region Kronoberg Psykiatri heldygnsvård

Spännande vård med mycket hjärta

Publicerad 10 april 2024
Foto: Martina Wärenfeldt
Anna Björkman, Malvina Karlsson, Sara Abrahamsson och Daniel Rodrigo har alla hittat hem i Region Kronobergs heldygnsvård. Foto: Martina Wärenfeldt
Anna Björkman, Malvina Karlsson, Sara Abrahamsson och Daniel Rodrigo har alla hittat hem i Region Kronobergs heldygnsvård. Foto: Martina Wärenfeldt

Heldygnsvården inom Region Kronoberg är spännande, utmanande och utvecklande. Här finns tid för både svåra samtal och glada skratt. Dessutom möter sjuksköterskorna en bred patientgrupp med såväl somatiska som psykiatriska besvär.

I nyrenoverade lokaler på natursköna Sigfridsområdet i Växjö arbetar Daniel, Malvina, Sara och Anna. Som sjuksköterskor inom heldygnsvården är samtalet deras främsta arbetsverktyg och tiden med patienterna en förutsättning för arbetet.
Daniel Rodrigos karriär inom psykiatrin i Kronoberg startade med ett ”hallelujah moment” under termin fyra på sjuksköterskeutbildningen.
– Jag var på psykosavdelningen och fick se skiftande måenden och patienter med olika funktionsnivåer och livsberättelser. Där och då visste jag att det var inom psykiatrin jag ville arbeta, säger han.
Efter sin examen sökte han sig till psykosavdelningen och till regionens traineeprogram. Med ryggsäcken full av ny kunskap valde han att efter ett år gå vidare till akutpsykiatriska avdelningen barn, unga och vuxna.
– Jag ville prova på det akuta arbetet och bredden som finns här. Idag arbetar jag också på den akutpsykiatriska mottagningen vilket breddar mig något enormt. Nu får jag följa hela det akuta förloppet, säger han och berättar att arbetet inom akutpsykiatrin också innefattar mycket somatik.
På akutpsykiatriska avdelningen finns det tolv vårdplatser. Vårdtiderna är ofta korta, men kan i vissa fall sträcka sig över ett par månader. Det han gillar mest med sitt arbete är att han får möta många olika livsöden och får hjälpa människor tillbaka till ett bättre mående.

Somatik och psykiatri i kombination
Till skillnad från Daniel följer Malvina Karlsson, som arbetar på den äldrepsykiatriska avdelningen, ofta sina patienter under ganska lång tid. Hon sökte sig till avdelningen efter att ha arbetat inom kommunen.
– Jag ville arbeta här eftersom jag tycker om att arbeta med äldre patienter. Våra patienter är ofta multisjuka och jag gillar kombinationen av somatik och psykiatri som vi har mycket av här, säger hon.
Det hon gillar mest med sitt arbete är att hon har tid för sina patienter. Avdelningen är ganska liten med endast åtta vårdplatser och patientfokuset är högt. Dessutom är variationen stor när det kommer till människor, diagnoser och besvär.

Sammanhållning och samarbete
Sara Abrahamsson arbetar på psykosavdelningen och hon visste tidigt att somatiken inte var något för henne.
– Jag kände väldigt starkt att stressen som ofta finns där inte passade mig. Dessutom tilltalades jag av att sjuksköterskorna på avdelningarna inom heldygnsvården inte arbetar natt, säger hon och berättar att ett gäng kompetenta nattsjuksköterskor tar över på avdelningarna när natten sänker sig.
Hon började arbeta inom psykiatrin för sex år sedan och har sedan dess inte haft en tanke på att byta bana. Arbetet på psykosavdelningen, som har 16 vårdplatser, är varierat och vårdtiderna sträcker sig från en natt till flera månader. Dessutom är sammanhållningen bland personalen god.
– Vi har väldigt roligt tillsammans. Samarbetet är dessutom väldigt gott mellan avdelningarna och med öppenvården, säger hon.

Helhetsperspektiv och detektivarbete
Anna Björkman kan också skriva under på att samarbetet och sammanhållningen inom heldygnsvården är god.
– Jag tänker att vi behöver finnas för varandra för att klara av tunga samtal och de tuffa möten som vi ibland ställs inför. Trots att vi har många svåra samtal är det alltid nära till skratt både med patienterna och i kollegiegruppen, säger Anna.
Anna började arbeta på den allmänpsykiatriska avdelningen för 14 år sedan. Många av sjuksköterskorna på avdelningen, som har 16 vårdplatser, har arbetet länge ihop och sammanhållningen är god. Tillsammans möter de patienter med recidiverande depression, bipolär sjukdom, ät-problematik, personlighetsstörning, komplicerade ångesttillstånd, neuropsykiatrisk problematik och patienter med suicidrisk. Komplexiteten i arbetet är något som tilltalar Anna.
– Många gånger är det ett detektivarbete för att hitta rätt behandlingsväg vilket är spännande. Det som fungerar för en patient kanske inte fungerar för nästa. Vi behöver få ett helhetsperspektiv för att kunna stödja och hjälpa så att patientens livskvalitet blir så hög som möjligt, säger hon.

Psykiatri heldygnsvård – Region Kronoberg

Specialistpsykiatrin i Kronoberg bedriver en modern och specialiserad psykiatrisk vård i samverkan med närstående och andra vårdgivare.

En god arbetsmiljö med motiverade och kompetenta medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Vi erbjuder utbildning/föreläsningar i TERMA (terapeutiskt bemötande vid aggression), MI (motiverande samtal), proACT (akutmedicinsk utbildning), kontinuerliga föreläsningar inom aktuella områden och möjlighet till specialistutbildning i psykiatri.

Heldygnsvården finns i nyrenoverade lokaler på Sigfridsområdet i Växjö och består av akutpsykiatriska avdelningen barn, unga och vuxna, äldrepsykiatriska avdelningen, psykosavdelningen och allmänpsykiatriska avdelningen.

regionkronoberg.se