Presentation
Region Västmanland BUP

Utvecklande uppdrag på BUP i Västmanland

Publicerad 10 april 2024
Foto: Per Groth
Sjuksköterskorna Camilla Thofeldt och Lena Gavelin, teamsamordnare på BUP i Västmanland. Foto: Per Groth
Sjuksköterskorna Camilla Thofeldt och Lena Gavelin, teamsamordnare på BUP i Västmanland. Foto: Per Groth

På BUP i Västmanland finns olika spännande karriärvägar. Sjuksköterskorna Camilla Thofeldt och Lena Gavelin jobbar båda som teamsamordnare men har ändå olika arbetsuppgifter.
– Det känns väldigt meningsfullt att få utnyttja hela sin potential, säger Camilla Thofeldt.

Till BUP i Västmanland söker sig barn och ungdomar med allvarliga psykiatriska problem. Till de vanligaste hör ångest, depression och neuropsykiatriska diagnoser som autism och ADHD.
Vid den första kontakten kommer patienten till BUP Start, där en strukturerad bedömning görs för att ringa in problemet och skriva en vårdplan.
– Jag tycker det är kul att få grotta ner mig i mycket information och analysera hur allt hänger ihop, säger Lena Gavelin.

Samordnaren ser helheten
Hon berättar att kontakten med BUP Start oftast innebär ett enda möte som brukar vara i flera timmar.
– Det gör att man hinner få en fin kontakt med hela familjen. Vi brukar få väldigt bra omdömen från familjerna, och det känns såklart jätteroligt.
Lena Gavelin som är specialistutbildad inom psykiatri har jobbat på BUP sedan 2011. I sitt uppdrag som teamsamordnare på cirka 20 procent har hon det övergripande ansvaret för att arbetet flyter på så effektivt som möjligt.
– Det roligaste tycker jag är att se till att personalen har det bra. Jag försöker fånga upp signaler och lösa problem om jag märker att något skaver, säger hon.

Bra stöd i rollen som ledare
Både Lena Gavelin och Camilla Thofeldt är nöjda med stödet de erbjuds i sin roll som teamsamordnare. De har gått två olika chefsutbildningar och har regelbundna möten med andra teamsamordnare och chefer i verksamheten.
– Jag upplever att vår närmsta chef är väldigt närvarande och alltid går att nå, det är en trygghet i min roll som samordnare, säger Camilla Thofeldt.
Hon har jobbat som teamsamordnare i tre år på BUP Mottagning, och har precis som Lena Gavelin det övergripande ansvaret för att fördela arbetet och se helheten. Men arbetsuppgifterna skiljer sig ändå åt en hel del, inte minst i det patientnära arbetet.

Olika typer av vidareutbildning
Camilla Thofeldt är inriktad på behandling istället för att ställa diagnos, därför har hon valt att utbilda sig till samtalsterapeut inom kognitiv beteendeterapi (KBT).
– Jag gillar att coacha och lösa problem. Det är oerhört tillfredsställande när man har nått ett behandlingsmål tillsammans med ungdomen, säger hon.

Region Västmanland – BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland har sitt centrum i Västerås. Där finns slutenvård, öppenvård, akutmottagning, ätstörningsenhet och nybesöksenheten BUP Start. Öppenvård finns även i Fagersta, Sala och Köping. BUP tar hand om barn och ungdomar i åldrarna 0–17 år med allvarliga psykiatriska symptom som leder till funktionsnedsättning.

Verksamhetschef:Tove.Marthin@regionvastmanland.se

regionvastmanland.se