Presentation
Region Dalarna Rättspsykiatrin i Säter

Utvecklas med oss på Säter!

Publicerad 10 april 2024
Foto: Therése Asplund
Annette Almroth, sjuksköterska och Simone Grandin, sjuksköterska och samordnare inom rättspsykiatrin i Säter. Foto: Therése Asplund
Annette Almroth, sjuksköterska och Simone Grandin, sjuksköterska och samordnare inom rättspsykiatrin i Säter. Foto: Therése Asplund

Inom rättspsykiatrin i Säter är vårdtiderna långa och du lär känna dina patienter väl. Som sjuksköterska har du en helt central roll i vård och rehabilitering och det finns en rad olika karriärvägar. Här gör du skillnad – på riktigt!

Annette Almroth kom till rättspsykiatrin i Säter redan 1991 efter sin sjuksköterskeexamen och det är ett karriärval hon aldrig har ångrat. Hon har haft flera olika roller genom åren, bland annat vårdplatskoordinator och enhetschef, men jobbar nu som sjuksköterska på intagningsavdelningen.
– Rättspsykiatrin är unik inom vården, på många sätt. Vi har långa vårdtider, medelvårdtiden är 5,5 år, och därför lär vi känna våra patienter på djupet. Patienterna är ofta mycket märkta av sina sjukdomar och funktionshinder vid ankomst, men med stöd och hjälp under tiden här så hjälper vi patienterna att uppnå habitualtillstånd. Det är fantastiskt att ha den kontinuiteten, säger Annette, som är specialistsjuksköterska i psykiatri.

Tydliga processer
Hennes kollega, sjuksköterskan och samordnaren Simone Grandin, kom också hon till rättspsykiatrin i Säter direkt efter sin examen, 2017. Simone hade gjort praktik här under utbildningen och visste att hon ville tillbaka.
– Det finns tydliga strukturer och vårdprocesser och inga tvära kast och snabba utskrivningar, som tyvärr förekommer inom annan vård. Vi arbetar på ett annat sätt och bygger förtroendefulla relationer med våra patienter och ofta med anhöriga också. Det är otroligt givande att se resultaten över tid, framhåller Simone.
Sjuksköterskor har en central roll inom den rättspsykiatriska vården i Säter och det finns många olika karriärvägar. Förutom att arbeta kliniskt kan du exempelvis arbeta med vårdutveckling, som samordnare eller som ledare och chef. Det finns goda möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling och du kan även läsa till psykiatrisjuksköterska med bibehållen lön.

Trygga, starka team
Annette och Simone anser att det finns många missuppfattningar om rättspsykiatrin, och många tror felaktigt att det är farligt. Tvärtom, menar de, så kan man med noggrant utarbetade säkerhetsrutiner och starka, multikompetenta team hantera de hot och våldssituationer som uppkommer.
De vill också lyfta fram att även om många patienter har begått grova våldsbrott så gäller det att inte döma.
– Det är viktigt att komma ihåg att våra patienter var svårt sjuka när de begick sina brott, och att aldrig glömma att se människan bakom brottet. Om man är trygg i sig själv, omdömesgill och genuint människointresserad så passar man här!

Rättspsykiatrin i Säter – Region Dalarna

Rättspsykiatriska kliniken i Säter ansvarar för högspecialiserad vård på läns-, region- och riksnivå. Vi vårdar i huvudsak patienter enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, men även patienter som insjuknar under pågående kriminalvård eller under häktningstiden. Totalt har vi 78 vårdplatser uppdelat på sju avdelningar som är bemannade med erfarna sjuksköterskor och skötare.

Sjuksköterskor och skötare arbetar tillsammans i vårdlag och samarbetar med klinikens behandlingsteam med kurator, psykolog, arbetsterapeut, missbruksterapeut och läkare.

Vi arbetar hela tiden med att utveckla och förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare och erbjuder många spännande arbetsuppgifter för sjuksköterskor. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av psykiatri, utan ska vara driven, engagerad och ha ett genuint intresse för människor.

Nyfiken? Läs mer på: regiondalarna.se