Etikettarkiv: Region Östergötland

Ansvar, utveckling och gemenskap på ÖNH-kliniken

Britt Linnå, Katarina Rehn och Birgitta Larsson har flera olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Foto: Fredrik Schlyter
Britt Linnå, Katarina Rehn och Birgitta Larsson har flera olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Foto: Fredrik Schlyter

På ÖNH-kliniken i Norrköping är kompetensen hög och gemenskapen stark. Klinikens sjuksköterskor har både utvecklat de sjuksköterskeledda mottagningarna och tagit över arbetsområden från läkarna.

Många av sjuksköterskorna på öron- näs- och halskliniken i Norrköping har arbetat på kliniken i flera decennier. Anledningarna till att medarbetarna har valt att stanna kvar är flera men den goda gemenskapen i arbetsgruppen är en av dem. Ytterligare en anledning är de stora möjligheterna till kompetensutveckling och vidareutbildning.
– Det finns en hög och bred kompetens på kliniken. Dessutom finns det en drivkraft på vår klinik för att medarbetarna ska ha möjlighet att utbilda sig och utvecklas i sin profession. Det är det som gör att vi idag har flera sjuksköterskeledda mottagningar, säger Britt Linnå.
Britt ansvarar för klinikens rörmottagning för barn och sedan hösten 2020 driver hon även trakmottagningen tillsammans med en sjuksköterskekollega. Båda mottagningarna drevs tidigare av läkare.

Vi söker operationsplanerare/sjuksköterska till Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Klicka här för att läsa mer och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Ökad trygghet och delaktighet
Genom utbildning, delegering och stöd över professionerna har flera arbetsuppgifter på kliniken förflyttats från läkare till sjuksköterskor. Kompetensförflyttningen har bland annat lett till att mottagningarna fått ett större omvårdnadsfokus, och många gånger upplever patienterna en ökad både trygghet och delaktighet i sin vård.
Sjuksköterskorna på ÖNH-kliniken har även utvecklat de sjuksköterskeledda mottagningarna. Sjuksköterskan Katarina Rehn driver sedan flera år tillbaka klinikens allergimottagning tillsammans med en kollega.
– Vi har utvecklat och effektiviserat arbetet under många år och har idag en välfungerande mottagning. Tidigare var vi alltid två sjuksköterskor i samma mottagningsrum, men nu arbetar vi på var sitt rum, säger Katarina och berättar att de alltid har stöd av en läkare när behovet finns.
Birgitta Larsson har även hon många år på kliniken i bagaget. Liksom sina kollegor har hon under flera olika omgångar vidareutbildat sig både på universitetet och internt. Idag driver hon bland annat ÖNH-klinikens sömnmottagning tillsammans med en kollega.
– Vi får ett enormt inflöde av remisser och arbetet här kräver ett stort eget ansvarstagande. Men det ger oss också stort utrymme att själva styra verksamheten utifrån uppdraget, säger Birgitta.

ÖNH-kliniken i Norrköping – Region Östergötland

ÖNH-kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping bedriver, på länssjukhusnivå, heltäckande verksamhet vad gäller diagnostik och behandling av sjukdomar inom öron- näs- och halsområdet. Vi har även CPAP-mottagning och gör allergiutredningar.

regionostergotland.se

”Hos oss är alla en i gänget”

Det finns ett nära samarbete mellan såväl chefer som medarbetare på Thorax-kärlkliniken i Linköping. Från vänster: Margareta Backman, Ulrika Nilsson, Catherine Fors, Abdullah Alkathire, Camilla Gustavsson, Jens Westerberg, Malin Södling, Filip Rynningsjö, Johanna Rindefjäll och Torbjörn Roos. Foto: Lasse Hejdenberg
Det finns ett nära samarbete mellan såväl chefer som medarbetare på Thorax-kärlkliniken i Linköping. Från vänster: Margareta Backman, Ulrika Nilsson, Catherine Fors, Abdullah Alkathire, Camilla Gustavsson, Jens Westerberg, Malin Södling, Filip Rynningsjö, Johanna Rindefjäll och Torbjörn Roos. Foto: Lasse Hejdenberg

Arbetsuppgifterna är spännande, teknologin är avancerad och stämningen är god. Så god att Thorax-kärlkliniken i Linköping även har blivit något av specialister på att behålla och locka till sig nya medarbetare.

På Thorax-kärlkliniken finns det många medarbetare som har arbetat inom verksamheten i 20 år eller längre. Kliniken är även ett populärt val bland nyutexaminerade sjuksköterskor.
En av de stora anledningarna till att både gamla och nya medarbetare väljer att stanna kvar är den goda stämning som genomsyrar hela kliniken. Medarbetarskapet är ständigt i fokus och hjälpen och stödet från kollegor är aldrig långt borta.
– Medarbetarskapet är en färskvara och något vi hela tiden uppmärksammar. Det är ju vår arbetsmiljö och något alla måste ta ansvar för. Det genomsyrar allt vi gör. Hos oss är alla en i gänget, säger Camilla Gustavsson, vårdenhetschef på avdelning 6.
Att de studenter som kommer till avdelningen blir väl omhändertagna har lett till att just studenter är en stor rekryteringsingång.
– Det är mycket vanligt att våra studenter återvänder. De återkommer som sommarvikarier och hör ofta av sig tidigt inför sin examen. Många väljer sedan att stanna kvar inom verksamheten och gör även sin specialistutbildning här, säger Malin Södling, sjuksköterska på avdelning 6.
För att studenterna ska få en lärorik och fin tid på kliniken läggs mycket krut på handledarutbildning åt huvudhandledarna. Det är även av största vikt att handledarna får tid för sina studenter. Studenterna på kliniken jobbar dessutom ofta i par vilket har visat sig vara en lyckad modell för att få dem att känna sig trygga i en ofta turbulent miljö.

Viktigt med introduktion
För de nya sjuksköterskor som söker sig till kliniken väntar en gedigen introduktion där ingenting lämnas åt slumpen.
– Det är tyvärr vanligt inom sjukvården att nya sjuksköterskor inte får den uppbackning som krävs i början. Därför har vi lagt extra krut på introduktionen av våra nya medarbetare, säger Camilla.
Nya sjuksköterskor får möjlighet att klämma och känna på all utrustning och ställa tusen och en frågor. En utbildningsansvarig sjuksköterska håller ihop hela inskolningen och de nya medarbetarna får en kontinuerlig uppföljning både under och efter den individanpassade inskolningen.
– Att låta en introduktion vara individanpassad tjänar alla på. Släpper vi en sjuksköterska för tidigt så skapar det en stress, inte bara hos sköterskan själv utan även hos övriga medarbetare, säger Torbjörn Roos, vårdenhetschef på thoraxintensiven.

Stark vi-känsla
Klinikens olika enheter ligger nära varandra på samma våningsplan vilket är en faktor som bidrar till den öppenhet som råder. Medarbetarna på de olika enheterna hälsar på varandra och ses så gott som dagligen.
– Även för oss på avdelning 78, som ligger på planet under, är det lätt att kontakta kollegor på övriga enheter. Det är inte bara ett fysiskt kort avstånd utan även ett klimat där det är ok att ställa frågor och be om hjälp, säger Ulrika Nilsson vårdenhetschef på avdelning 78.
Att läkarna går över hela kliniken är ytterligare en sak som skapar trygghet både bland patienter och medarbetare.

Avancerad och spännande sjukvård
Men det är inte enbart den goda stämningen som lockar sjuksköterskor till kliniken. Thorax-kärlkliniken är en avancerad och tekniskt utmanande klinik som ständigt strävar framåt.
– Många som söker sig till oss är intresserade av avancerad kirurgi och avancerad eftervård. Våra medarbetare vill utvecklas och ligga i framkant när det kommer till ny forskning. På kliniken finns det bland annat forskningssjuksköterskor, professorer och läkare som möter upp det intresset, säger Catherine Fors, vårdenhetschef på operationsavdelningen.
Klinikens olika enheter fungerar ofta som varandras plantskolor och det finns stora möjligheter till kompetensutveckling inom klinikens väggar.
– På intensiven har vi till exempel just nu fem nyfärdiga specialistsjuksköterskor. Samtliga fem kommer från vår klinik och är på det sättet vana vid patientgruppen sedan tidigare, säger Torbjörn.

Thorax-kärlkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping – Region Östergötland

Thorax-kärlkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping består av thoraxkirurgi, thoraxanestesi- och intensivvård och kärlkirurgi. Här utförs operationer och endovaskulär kirurgi vid sjukdomar i bröstkorgen, hjärtat, lungorna samt kärlsystemet. Vi är cirka 270 medarbetare inom flera yrkeskategorier. Vi har ett regionsuppdrag, Sydöstra sjukvårdsregionen, som omfattar Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län, med sammanlagt en miljon invånare.

regionostergotland.se

Många möjligheter på Kardiologen

Tack vare rotationen får sjuksköterskorna på kardiologen ett helikopterperspektiv. Något som gör arbetet både spännande och utvecklande enligt Victor Nordström, Marie Kennemyr Ekström, Louise Wretemark och Sara Bergman. Foto: Peter Holgersson
Tack vare rotationen får sjuksköterskorna på kardiologen ett helikopterperspektiv. Något som gör arbetet både spännande och utvecklande enligt Victor Nordström, Marie Kennemyr Ekström, Louise Wretemark och Sara Bergman. Foto: Peter Holgersson

På Kardiologiska kliniken i Linköping får sjuksköterskorna möjlighet att jobba med många olika delar av den spännande hjärtsjukvården. Tack vare det stärks både organisationen och medarbetarna.

Ibland händer det att sjuksköterskan Victor Nordström får följa en hjärtinfarktspatients alla steg inne på Kardiologen. Victor har nämligen en delad tjänst och arbetar på både PCI-labbet, där själva ballongvidgningen görs och Kardiologmottagningen som bland annat följer upp hjärtinfarktspatienter. Vissa helger arbetar han dessutom på HIA, den hjärtmedicinska intensivvårdsavdelningen som tar emot patienterna i det första akuta skedet.
– Det har hänt att jag har träffat en och samma patient på alla tre ställena, säger han och berättar att reaktionerna från patienterna när de inser det alltid är väldigt positiva.
För egen del sätter han stort värde på att just få rotera mellan de olika verksamheterna.
– Jag tycker att det är väldigt intressant att få följa hela förloppet. Det finns stora möjligheter till att både fördjupa och bredda sin kunskap, säger han.
Även om han inte själv har varit med vid själva ingreppet så är han, tack vare rotationen, väl insatt i processen och kan svara på patienternas många frågor när de kommer på återbesök.

Jobba med oss. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök.


Sjuksköterska till Kardiologiska klinikens akutsjukvårdsenhet
(Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till HIA (hjärtintensivavdelningen)- Kardiologiska kliniken (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Arytmilab på Seldingerenheten (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till PCI-lab på Seldingerenheten (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Kardiologiska kliniken (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Utbildning och akutvård
Även sjuksköterskan Sara Bergman gillar sin omväxlande arbetsvecka. Hon delar sin tid mellan PCI-labbet och rollen som utbildningssamordnare. Det var PCI-labbet som lockade henne till Kardiologen från allra första början.
– Jag tycker att det akuta omhändertagandet är tillfredsställande, att få se att patienterna ofta mår bättre redan när vi avslutar vår behandling, säger Sara.
Tack vare möjligheten att rotera kombinerar hon idag den akuta vården med sitt intresse för utbildning. Hennes bana inom utbildning började med att hon blev HLR-instruktör, och fick sedan möjlighet att fortsätta på det spåret.
– Vi är en klinik som satsar mycket på utbildning både internt och externt. Att få hjälpa mina kollegor att hitta rätt med både teori och praktik är väldigt roligt, säger hon.
Förutom regelbundna HLR-kurser och introduktionskurser så anordnas det varje vecka en utbildningstimme med bland annat föreläsningar för medarbetarna. Dessutom håller Kardiologen i utbildningar inom kardiologi och EKG-tolkning som vänder sig till hela sydöstra sjukvårdsregionen.

Planerad vård med puls
Sjuksköterskan Louise Wretemark har valt att kombinera olika delar av Kardiologens elektiva vård. Halva veckan är hon på avdelning 8, som är en hjärtmedicinsk elektivvårdsavdelning. Andra halvan är hon på Öva där hon möter patienterna innan och efter de har opererats. Utöver detta jobbar hon helg på den hjärtmedicinska akutvårdsavdelningen.
Kombinationen av planerad och akut vård passar Louise perfekt.
– Ingen dag är den andra lik. Hade jag bara arbetat med elektiv vård hade jag nog tappat den akuta kompetensen. Nu håller jag istället i gång den samtidigt som jag är en del av den högspecialiserade vården på Öva och den elektiva avdelningen, säger hon.

Stor klinik med god stämning
Alla tre är överens om att fördelarna med att ha rotation är många. Förutom variationen skapar rotationen även en god och positiv stämning på kliniken.
– På det här sättet ökar förståelsen för varandras arbete och vi lär känna varandra trots att vi arbetar på en stor klinik. Det är en väldigt god stämning här, säger Sara.
Ytterligare en fördel är att kollegorna ständigt kan lära sig av varandra. Medarbetarnas breda kompetens är något som inte minst nya sjuksköterskor har stor nytta av.
– Eftersom det här är en stor klinik börjar det många nya här. Att det är högt i tak kanske är ett slitet uttryck men det är verkligen så här. Du måste kunna ställa samma fråga tio gånger och få ett lika trevligt bemötande den tionde gången. Det tror jag att våra nya medarbetare verkligen känner, säger Marie Kennemyr Ekström som är vårdenhetschef på HIA.
Klinikens nya sjuksköterskor börjar nästan alltid sin anställning på den hjärtmedicinska akutvårdsavdelningen. När de känner sig trygga i sina nya roller och har fått en gedigen grund att stå på är de redo för nästa steg. Det är då de kan börja fundera på vilka fler verksamheter de är intresserade av.
– Då har de även hunnit få en inblick i vad Kardiologens grenar innebär och kan lättare välja inriktning. En del vill ha det elektiva, en del det akuta och en del en mix, säger Marie.

Jobba med oss. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök.


Sjuksköterska till Kardiologiska klinikens akutsjukvårdsenhet
(Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till HIA (hjärtintensivavdelningen)- Kardiologiska kliniken (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Arytmilab på Seldingerenheten (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till PCI-lab på Seldingerenheten (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Kardiologiska kliniken (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Östergötland – Kardiologiska kliniken i Linköping

Kardiologiska kliniken i Linköping är en av Sveriges främsta kliniker inom hjärtsjukvård. Vi utreder alla typer av hjärtsjukdomar där de största grupperna är ischemisk hjärtsjukdom (kärlkramp/hjärtinfarkt), hjärtsvikt, klaffel och rytmrubbningar. Klinikens verksamhet är specialiserad på ett antal enheter och har sammanlagt 275 medarbetare.
Utöver det länsövergripande ansvaret för hjärtsjukvård bedriver vi även högspecialiserad hjärtsjukvård och en så kallad riksspecialitet. I samverkan med medicinska fakulteten driver vi forskning och utveckling av internationell klass. Vi är också ett utbildnings- och kompetenscentrum för hela sydöstra sjukvårdsregionen.

regionostergotland.se

Utvecklas på egna villkor på psykiatriska kliniken i Norrköping

Åsa Klarin, vårdenhetschef, Susanna Ek, psykiatrisjuksköterska, Emmelie Jakobsson, specialistsjuksköterska i psykiatri och Daniel Nahlbom, verksamhetschef för psykiatriska kliniken i Norrköping. Foto: Martin Roth
Åsa Klarin, vårdenhetschef, Susanna Ek, psykiatrisjuksköterska, Emmelie Jakobsson, specialistsjuksköterska i psykiatri och Daniel Nahlbom, verksamhetschef för psykiatriska kliniken i Norrköping. Foto: Martin Roth

Psykiatriska kliniken i Norrköping är en del av Region Östergötland och erbjuder specialistpsykiatrisk diagnostik, specialiserad beroendevårdvård och rehabilitering. Här bedrivs såväl öppen- som slutenvård, alltid med ett holistiskt perspektiv på patienten i fokus. Psykiatriska kliniken karakteriseras av en fin kollegial sammanhållning, goda utvecklingsmöjligheter och en möjlighet att göra verklig skillnad i människors liv.

– Jag fick upp ögonen för psykiatrin när jag praktiserade inom rättspsykiatrin i samband med sjuksköterskeutbildningen. Jag hade många förutfattade meningar om psykiatrin, men praktiken gav mig en helt annan bild av vad psykiatrisk omvårdnad innebär. För mig kändes det självklart att börja jobba på psykiatriska kliniken i Norrköping efter examen 2014, säger Emmelie Jakobsson, som är specialistsjuksköterska i psykiatri och arbetar med heldygnsvård på avdelning 25.
Hon möter patienter med många olika typer av psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar. Emmelie Jakobsson uppskattar möjligheten att se till hela människans livssituation och hälsotillstånd. Arbetet som psykiatrisjuksköterska inkluderar många omvärldskontakter med socialtjänst, öppenvård och patienters anhöriga och familj. I helhetsperspektivet på patienten inkluderas även somatiska tillstånd.
– Här finns det verkligen tid att sitta ner och prata med och få en djupare kontakt med patienterna, vilket jag upplever saknas på många somatiska kliniker. Vi har ett bra kollegialt stöd i arbetsgruppen och även om jag möter många patienter med tunga livsöden så har vi en bra stödstruktur och goda möjligheter att tillsammans med kollegorna bearbeta det vi upplever under en arbetsdag, säger Emmelie Jakobsson.

Vi söker sjuksköterska med intresse för psykiatri och missbruksvård. Klicka här för mer information och ansök. (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Teambaserat arbete
Susanna Ek, som är psykiatrisjuksköterska på klinikens psykiatriska akut­enhet, har arbetat på psykiatriska kliniken i Norrköping sedan 2010. Ett par gånger har hon bytt arbetsplats och i stället börjat arbeta i den somatiska vården, men alltid sökt sig tillbaka till psykiatrin eftersom hon trivs så bra med arbetsuppgifterna, den kollegiala sammanhållningen och patienterna.
– Jag trivs jättebra med variationen; på akutenheten är ingen arbetsdag lik den andra. Jag möter patienter som råkat ut för kriser, drabbats av psykiatriska sjukdomar eller har någon annan form av akut psykisk ohälsa. Arbetet är omväxlande och givande, det känns bra att kunna hjälpa och stötta våra patienter när behovet är som allra störst. Jag uppskattar verkligen att vara en del av ett sammansvetsat team med läkare, kurator, psykolog, sjuksköterskor och skötare. Det känns också bra att vi har byggt upp en prestigelös arbetsplatskultur där vår gemensamma insats för patienten är viktigare än formella titlar, säger Susanna Ek.

Sjuksköterska till vårdenhetschef
– När jag gick sjuksköterskeutbildningen hade jag ingen tydlig bild av vad det innebär att arbeta i psykiatrin. Sista terminen praktiserade jag här på kliniken och kände då direkt att jag ville jobba inom psykiatrin efter examen. Som psykiatrisjuksköterska använder man sig själv som person och sin egen kompetens som sitt främsta arbetsverktyg, vilket passar mig bra. Jag har fått prova på många olika roller och har bland annat arbetat som vårdenhetschef och verksamhetsutvecklare, säger Åsa Klarin, vårdenhetschef på beroendemottagningen på psykiatriska kliniken i Norrköping.

Stor klinik med småskalig kultur
Hon beskriver Psykiatriska kliniken i Norrköping som en stor verksamhet med stark kollegial sammanhållning. Här erbjuds många utvecklingsmöjligheter, olika karriärvägar och betald specialistsjuksköterskeutbildning.
– Även om vi är en stor klinik så upplevs vi som småskaliga och personliga med korta beslutsvägar, en platt organisation och en bra gemenskap. Hos oss erbjuds sjuksköterskor kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet att delta i verksamhetsutvecklings- och forskningsprojekt. Vi har bland annat bedrivit ett projekt kring självvald inläggning som engagerade flera sjuksköterskor, säger Åsa Klarin.

Vi söker sjuksköterska med intresse för psykiatri och missbruksvård. Klicka här för mer information och ansök. (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Östergötland – Psykiatriska kliniken i Norrköping

Psykiatriska kliniken i Norrköping är en del av Region Östergötland och erbjuder specialistpsykiatrisk diagnostik, specialiserad beroendevårdvård och rehabilitering. Kliniken har fyra öppenvårdsmottagningar samt en akutenhet för akuta vårdinsatser med mobilt team. Det finns också fyra slutenvårdsavdelningar.

www.regionostergotland.se

Många karriärvägar inom hjärtsjukvården

Marie Kennemyr Ekström, vårdenhetschef på HIA, Kardiologiska kliniken på Linköpings universitetssjukhus.

Hjärtat är ett litet organ som samtidigt är helt centralt för människans funktion och livskvalitet. Hjärtsjukvården är bred och omfattar allt från akut omvårdnad, interventioner till specialiserade sjuksköterskemottagningar. Behovet av specialistsjuksköterskor inom hjärtsjukvård ökar i takt med att andelen avancerad hjärtsjukvård blir allt större.

Kardiologi är ett mångfasetterat medicinskt fält som omfattar allt från akut och intensiv hjärtsjukvård till allmän kardiologisk slutenvård och öppenvårdsmottagningar för patienter med svikt eller arytmier.
– En röd tråd i den kardiologiska omvårdnaden är att det är teamets gemensamma kunskap och kompetens, tillsammans med patienten och närstående, som är avgörande för hur väl patienten lyckas att återgå till ett aktivt liv med god hälsa och livskvalitet. Specialiseringsmöjligheterna är många och som sjuksköterska inom kardiologi möter man många olika typer av patienter, säger Marie Kennemyr Ekström, vårdenhetschef på HIA, Kardiologiska kliniken på Linköpings universitetssjukhus.

”Inom kardiologin ryms intensivvård, intervention, sedvanlig slutenvård och mottagning.”

Specialiserade mottagningar
På de stora sjukhusen rymmer den kardiologiska vården många olika typer av verksamhet: intensivvård, interventionsmöjligheter, sedvanlig slutenvård och mottagningsverksamhet. Specialistvårdens mottagningsverksamhet rymmer i sin tur flera olika delar som mottagningar för patienter med hjärtsvikt, arytmier, ärftliga hjärtsjukdomar, hjärtprevention, rehabilitering och transplantation. På många sjukhus finns även livsstilsmottagningar där patienten erbjuds livsstilsrådgivning.
– För sjuksköterskor inom kardio­logi finns det många spännande alternativ, exempelvis tjänster som kombinerar vårdavdelning med mottagning eller vårdavdelning och labbverksamhet, säger Marie Kennemyr Ekström.

Specialiserad hjärtsjukvård ökar
Sjuksköterskor som vill fördjupa sig inom området kan gå en specialistutbildning inom just kardiologi. Andelen högspecialiserad hjärtsjukvård ökar vilket även ökar efterfrågan på specialistutbildade sköterskor inom kardiologi. Utbildningen ger sjuksköterskor förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de komplexa och varierande situationer som kan uppstå inom detta område. Efter slutförd specialistutbildning erbjuds sjuksköterskor ofta ett utökat ansvar på kliniken inom kvalitetsuppdrag, patientsäkerhet och/eller utbildning.

Tid för både introduktion och reflektion

Evelina Åsvärd, Amelie Svejdur och Dennis Muslijevic är alla överens om att en grundlig introduktion är viktig för att få en bra start på sin karriär. På medicinska och geriatriska akutkliniken träffar de många olika typer av patienter och de lär sig ständigt nya saker. Foto: Lasse Hejdenberg
Evelina Åsvärd, Amelie Svejdur och Dennis Muslijevic är alla överens om att en grundlig introduktion är viktig för att få en bra start på sin karriär. På medicinska och geriatriska akutkliniken träffar de många olika typer av patienter och de lär sig ständigt nya saker. Foto: Lasse Hejdenberg

En gedigen introduktion har länge varit praxis på den medicinska akutvårdsavdelningen vid Linköpings universitetssjukhus. Nu höjs nivån ytterligare. Förutom en lång introduktion och ett uppskattat mentorprogram får nya medarbetare även tid för reflektion och studier.

Sigbritt Willers, vårdenhetschef på avdelningen MAVA/MIMA. Foto: Lasse Hejdenberg
Sigbritt Willers, vårdenhetschef på avdelningen MAVA/MIMA. Foto: Lasse Hejdenberg

I januari blev Evelina Åsvärd färdig sjuksköterska. Ögonblicket när hon gick in på MAVA, den medicinska akutvårdsavdelningen, för sitt allra första arbetspass som sjuksköterska kommer hon att minnas länge.
– Det var både skrämmande och otroligt roligt. Jag skulle jobba kväll. Först fick jag introduktionspärmen och sedan min nya skylt som det står sjuksköterska på. Jag kunde inte sluta le för det kändes så häftigt, säger hon.

Satsar på introduktionen
Sjuksköterskorna på MAVA möter många olika typer av patienter och ingen dag är den andra lik. Tack vare avdelningens stora bredd söker sig många nyutexaminerade sjuksköterskor hit. Men arbetet är inte bara spännande, det är även intensivt och krävande. Därför är det viktigt att de nya medarbetarna får en grundlig introduktion.
En fyra veckor lång introduktion har varit självklar sedan lång tid tillbaka. Dessutom finns det sedan tidigare ett uppskattat mentorprogram som tar vid när introduktionen är över. I mentorprogrammet får de stora personliga frågorna ta plats.
– Allt det här fungerar väldigt bra men det kändes som om vi behövde göra ännu mer. Vi har därför förlängt introduktionen med ytterligare några dagar och vi har även infört administrativa pass, säger Sigbritt Willers, vårdenhetschef på avdelningen MAVA/MIMA vid medicinska och geriatriska akutkliniken.

Vi söker sjuksköterskor till MAVA/MIMA Medicinska och Geriatriska Akutkliniken. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Tid för reflektion och studier
De administrativa passen ligger utspridda med cirka tre veckors mellanrum det första halvåret. Under de här dagarna kommer sjuksköterskorna till avdelningen i sina civila kläder och ägnar sig helt åt studier och egen reflektion.
– Det har varit väldigt skönt att ha de här passen. Jag har fått en paus från de vanliga arbetsdagarna och har läst på om saker jag inte har stött på tidigare och övat på saker som jag känner mig osäker på, säger Evelina som tidigare har arbetat som undersköterska på avdelningen.
Hon får medhåll av Dennis Muslijevic, som även han blev färdig sjuksköterska tidigare i år.
– Som sjuksköterska har du ett helt vårdlag för dig själv och allt rullar bara på. Det blir lätt väldigt mycket, men så kommer de här administrativa passen och du får tid att stanna upp. Under de här dagarna har jag fått tillfälle att landa, säger han.
Förutom att öva på svåra moment och komma ikapp rent mentalt finns det möjlighet för sjuksköterskorna att lägga tid på digitala utbildningar. En del övningar är obligatoriska för att få behörighet till vissa av apparaterna på avdelningen. Både Dennis och Evelina uppskattar att de slipper jobba över för att få tid till att plugga in allt nytt som de ska lära sig.

Erfarna kollegor på avdelningen
Sjuksköterskan Amelie Svejdur handleder nya medarbetare och även sjuksköterskor som ska börja arbeta på intermediärvårdsavdelningen, MIMA. Arbetet med att handleda medarbetare är något som hon uppskattar och själv får ut mycket av.
Amelie har arbetat på MAVA sedan 2008. Under de här åren har hon bland annat hunnit gå en betald specialistutbildning i medicinsk vård samt blivit involverad både i verksamhetsutveckling och fått rollen som koordinator. Numera tillbringar hon mycket tid på MIMA. Här hamnar kritiskt sjuka patienter som behöver extra övervakning.
– Varje dag är unik och jag vet aldrig vad jag har framför mig. Jag lär mig ständigt nya saker, inte minst när jag är på MIMA. Utvecklingen där går jättesnabbt och arbetet är roligt och kompetensutvecklande, säger hon.
Sjuksköterskorna på MIMA har ett par år på MAVA i bagaget. Tack vare att de aktivt söker sig ut till MAVA har nya sjuksköterskor alltid möjlighet att rådfråga en mer erfaren kollega.
Några månader in i sina nya roller som sjuksköterskor är Dennis och Evelina möra men glada. Även om de har intensiva veckor bakom sig så är de båda väldigt nöjda med sina introduktionsveckor och valet att söka sig till MAVA.
– Introduktionen var väldigt rolig. Jag skrattade väldigt mycket och lärde mig jättemycket. Jag valde MAVA framför allt för att det finns en sådan bredd här och jag har alltid varit intresserad av det medicinska. Det här känns väldigt bra, säger Dennis.

Region Östergötland – Universitetssjukhuset i Linköping – Medicin

Inom Medicinska och geriatriska akutkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, finns två sektioner: Medicinsk akutvårdsavdelning, MAVA, med inriktning bred akut internmedicin inklusive intermediärvårdsenheten MIMA som vårdar svårt medicinskt sjuka patienter med ökat övervakningsbehov, och Geriatrisk akutvårdsavdelning, GAVA, där även den kliniska undervisningsavdelningen KUA och kognitionsenhet ingår.

regionostergotland.se

Medicinsk bredd med komplex omvårdnad

Annika Gunnarsson, vårdenhetschef på Hematologiska kliniken på Linköpings universitetssjukhus.

Hematologi är ett relativt smalt medicinskt fält med fokus på sjukdomstillstånd i kroppens blodbildande system, exempelvis tumörsjukdomar som leukemier, lymfom och myelom. Hematologi är ett dynamiskt och avancerat omvårdnadsområde som ständigt befinner sig i forskningens framkant eftersom nya läkemedel och behandlingsregimer utvecklas kontinuerligt.

– Som sjuksköterska på hematologen behandlar man bland annat blodcancerpatienter med blodtransfusioner, stamcellsbehandling, cytostatika och antibiotika, säger Annika Gunnarsson, vårdenhetschef på Hematologiska kliniken på Linköpings universitetssjukhus. Hon är specialistsjuksköterska i intensivvård och har i många år arbetat kliniskt på hematologen.

Avancerad omvårdnad
– Hematologin kombinerar avancerad och specifik medicinsk omvårdnad, exempelvis injektioner, infusioner, centrala infarter och specialläkemedel med en omfattande medicinsk bredd. Många patienter råkar ut för medicinska komplikationer av sin behandling, som låga blodvärden eller obalanserade vätskenivåer. Det kräver kontinuerlig övervakning och omvårdnad, säger Annika Gunnarsson.
Det finns i dagsläget ingen special­istutbildning för sjuksköterskor inom hematologi. Däremot erbjuds högskolekurser på 7,5 respektive 15 högskolepoäng med fokus på hematologi utifrån ett medicinskt och omvårdnadsperspektiv. Sjuksköterskor med specialistutbildning inom onkologi eller medicinsk vård är eftertraktade inom hematologin, men även grundutbildade sjuksköterskor erbjuds många utvecklingsmöjligheter.

”Även om många av våra patienter är svårt sjuka så är de relativt självständiga och ofta mycket motiverade.”

Fördjupad patientkontakt
Många patienter som skrivs in på hematologiska avdelningar för exempelvis stamcellstransplantation är inlagda på sjukhus i drygt en månad. De långa vårdtiderna innebär ofta att det finns tid till en fördjupad patientkontakt, vilket många sjuksköterskor uppskattar.
– På en hematologisk avdelning arbetar man relativt självständigt som sjuksköterska men har samtidigt en nära kontakt med läkarna. Utöver slutenvården kan man arbeta med dagvård på en hematologisk mottagning, säger Annika Gunnarsson.

Möts av tacksamhet
– Även om många av våra patienter är svårt sjuka så är de relativt självständiga och ofta mycket motiverade. Som sjuksköterska på en hematologisk avdelning möts man av mycket tacksamhet, vilket bidrar till en god stämning som ger hopp även när arbetet känns tungt. Hematologi är definitivt ett medicinskt fält som förtjänar att uppmärksammas mer, inte minst utifrån ett omvårdnadsperspektiv, säger Annika Gunnarsson.

Dynamiskt fält där sjuksköterskor är viktiga

Daniel Nahlbom, verksamhetschef för psykiatriska kliniken i Norrköping.

Psykiatrin är ett föränderligt område med kontinuerliga forskningsrön som uppmuntrar till ett livslångt lärande. Behovet av sjuksköterskekompetens är stort och för sjuksköterskor som väljer att gå en specialistutbildning i psykiatri erbjuds en mängd valmöjligheter, alltid med hela människan i fokus.

– Jag kände att psykiatrin var rätt verksamhet för mig redan när jag arbetade som skötare på ett kommunalt boende för patienter med psykossjukdomar. Parallellt med sjuksköterskeutbildningen arbetade jag extra på en psykiatrisk heldygnsavdelning. Efter examen fortsatte jag inom psykiatrin och två år senare specialistutbildade jag mig till psykiatrisjuksköterska. Jag har arbetat i psykiatrin i 21 år och nu är jag verksamhetschef för psykiatriska kliniken i Norrköping, säger Daniel Nahlbom.

Bedömning, råd eller samtal
Verksamheterna och valmöjligheterna är många för sjuksköterskor i psykiatrin. Man kan arbeta med omvårdnad eller i en arbetsledande roll på slutna vårdavdelningar eller i öppenvården, i mobila team, med beroendevård eller på en psykiatrisk akutmottagning, för att nämna några exempel. Möjligheterna att ägna sig åt fortbildning och utveckling eller att ta på sig en ledande roll i en verksamhet är också goda.
– I öppenvården arbetar psykiatrisjuksköterskor ofta självständigt med bedömningar, rådgivning eller samtalsbehandling. Man kan vidare­utbilda sig till specialistsjuksköterska, och även inom olika terapier, som KBT. Ytterligare en spännande inriktning är det prehospitala team som ska starta upp och åka ut på larm via SOS alarm, säger Daniel Nahlbom.

”Som sjuksköterska i psykiatrin möter man många människor med olika sjukdomstillstånd.”

Möjlighet att arbeta i team
En faktor som attraherade honom med psykiatrin var att arbeta i team där exempelvis sjuksköterskor, läkare, psykologer, kuratorer och fysioterapeuter jobbar prestigelöst med patienten i fokus.
– Det paramedicinska arbetssättet gör att man utvecklats mycket i min medicinska yrkesroll; man lär sig ständigt nya saker. Psykiatrin är dessutom ett dynamiskt och forskningsintensivt fält med många nya rön och arbetssätt. Som sjuksköterska i psykiatrin möter man många människor med olika sjukdomstillstånd och kan göra konkret skillnad i människors liv, säger han.

Specialistutbildning
Specialistsjuksköterskor inom psykiatri är eftertraktade på arbetsmarknaden och har dessutom många karriärvägar att välja mellan.
– För sjuksköterskor som vill arbeta och utvecklas inom psykiatri är specialistutbildningen viktig. Den ger en helt annan bas att stå på, inte minst eftersom andelen psykiatri på grundutbildningen är relativt liten. Behovet av psykiatrisjuksköterskor är stort och utvecklingsmöjligheterna otroligt många, avslutar Daniel Nahlbom.

Fokus på patienternas egna styrkor och förmågor

Elin Karlsson och Johannes Antus, specialist­sjuksköterskor i psykiatri på psykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Foto: Lasse Hejdenberg
Elin Karlsson och Johannes Antus, specialist­sjuksköterskor i psykiatri på psykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Foto: Lasse Hejdenberg

Det är spännande och meningsfullt att arbeta inom psykiatrin, menar Elin Karlsson och Johannes Antus. De arbetar som specialistsjuksköterskor vid Psykiatriska kliniken i Linköping och upplever att bilden av psykiatrin många gånger blir skev och missvisande.

Psykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping har både öppenvård och sluten dygnetrunt-vård. Verksamheten riktar sig till vuxna i behov av psykiatrisk- och beroendevård.
Elin Karlsson arbetar inom slutenvården, främst med patienter med beroendesjukdomar som exempelvis alkoholism, drogmissbruk, läkemedelsberoende och spelberoende.
– Jag känner att jag får utvecklas, inte bara i min yrkesroll utan också som människa. Jag träffar många resurssvaga människor som lever utsatta liv och är på samhällets skuggsida. Här kan de få stöd och hjälp att förhoppningsvis känna sig lite mer stärkta och hitta nya vägar i livet.
Elin blev legitimerad sjuksköterska 2017. Under sin utbildning gjorde hon praktik inom rättspsykiatrin och trivdes väldigt bra. Direkt efter legitimation sökte hon sig till ett traineeprogram på psykiatriska kliniken i Linköping.
– Jag fick börja på en beroendeavdelning. Men redan efter sex månader när jag skulle byta placering, valde jag att vara kvar. Jag fastnade för uppdraget och de människor jag möter här.

Vi söker sjuksköterskor till psykiatriska kliniken. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Fokus på återhämtning
Efter drygt två år som sjuksköterska påbörjade hon en fortbildning till specialistsjuksköterska. Utbildningen betalades av arbetsgivaren och hon kunde varva studier och arbete på kliniken med bibehållen lön. Efter avslutad utbildning får alla vidareutbildade sjuksköterskor 4000 kr i lönepåslag.
– Jag är glad att jag fick den möjligheten. Utbildningen var över mina förväntningar och har varit viktig i min kunskaps- och kompetensutveckling.
På 20 procent arbetar Elin med verksamhetsutveckling, och driver tillsammans med andra vidareutbildade sjuksköterskor på kliniken ett utvecklingsprojekt. Projektet handlar om återhämtningsinriktad vård; syftet är att identifiera arbetsmetoder och förhållningssätt som fokuserar på och lyfter patientens styrkor och förmågor.
– Kliniken har köpt in extern handledning i Återhämtningsinriktad vård av en disputerad specialistsjuksköterska från Luleå tekniska universitet. Det är väldigt spännande och inspirerande.
Elins kollega Johannes Antus, som arbetar på klinikens öppenvårdsmottagning med psykospatienter, tycker att satsningen på återhämtningsinriktad vård är ett lyft för kliniken.
– Inte minst när det gäller den psykiatriska omvårdnaden. Omvårdnadsteamet har fått en mycket större och tydligare roll och det berikar hela kliniken. Det visar även att man, oavsett position på kliniken, kan vara med och påverka på ett mer omfattande och klinikövergripande vis, säger Johannes.

Vägledning och nära möten
Johannes Antus blev legitimerad sjuksköterska 2012 och färdig specialistsjuksköterska i psykiatri 2016. I samma veva blev han erbjuden en tjänst vid psykiatriska klinikens psykosmottagning. En stor andel av de patienter han möter lider av olika psykossjukdomar, som schizofreni, vanföreställningssyndrom, kortvarig psykos och schizoaffektivt syndrom.
– Vi möter många som är nyinsjuknade i psykos och det innebär i regel en stor livskris. Livet förändras på så många plan, inte bara för patienten utan även för anhöriga. Här har vi en viktig roll att stödja och vägleda i möten med patienter och anhöriga.
Johannes Antus deltar i ett utvecklingsprojekt som handlar om att arbeta fram rutiner för uppföljning av anhöriga efter suicid, samt att identifiera behoven av efterföljande stöd.
– Vi har startat ett klinikövergripande team som arbetar likvärdigt och tar kontakt med anhöriga för att kartlägga behoven av stöd och hjälp och hur vi på bästa sätt kan guida dem vidare.
Både Elin och Johannes uppskattar klinikens satsningar på att förbättra och utveckla vården, samt de möjligheter som ges till karriär- och kompetensutveckling.
Självständigheten och de mänskliga mötena gör arbetet både meningsfullt och utvecklande, menar de.
– Psykiatrin målas ofta ut som skrämmande och är förknippat med många fördomar och stigman runt patienterna. Den bilden stämmer inte med det vi upplever på kliniken. Det är verkligen både roligt, utvecklande och meningsfullt att arbeta inom psykiatri, säger Johannes Antus.

Vi söker sjuksköterskor till psykiatriska kliniken. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Östergötland – Psykiatriska kliniken vid UNIVERSITETSSJUKHUSET I LINKÖPING

Psykiatriska klinikens verksamhet, med både öppenvård och dygnetrunt-vård, riktar sig till vuxna med behov av psykiatrisk- och beroendevård inom centrala Östergötland.
Inom kliniken arbetar läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dietist samt administrativ personal.

www.regionostergotland.se

Utmanande och roligt arbete på Kirurgiska kliniken i Linköping

Hanna Sundqvist, sjuksköterska och Awin Amin, specialistsjuksköterska i kirurgi på Kirurgiska kliniken i Linköping. Foto: Johanna Paluyan
Hanna Sundqvist, sjuksköterska och Awin Amin, specialistsjuksköterska i kirurgi på Kirurgiska kliniken i Linköping. Foto: Johanna Paluyan

Många karriärvägar, varierande arbete och god stämning. Kirurgiska kliniken i Linköping är den perfekta arbetsplatsen för dig som vill utvecklas som sjuksköterska inom avancerad kirurgi. Här satsar cheferna på utbildning för personalen.

Kirurgkliniken i Linköping har ambitionen att vara ett kirurgiskt kunskapscentrum för Sydöstra sjukvårdsregionen. Den positiva inställningen till ny kunskap, vidareutbildning och lärande är påtaglig.
– Kliniken har ett mål att minst 50 procent av sjuksköterskorna ska ha en specialistutbildning i kirurgi. Min plan var att jobba här ett år men jag trivdes så bra och cheferna var villiga att satsa på mig. Jag fick behålla min lön och jobba halvtid samtidigt som jag pluggade, säger Awin Amin som nu har varit färdig specialistsjuksköterska i kirurgi i ett år.
Idag jobbar hon på den vårdavdelningen B191, där patienter med planerade operationer vårdas.
– Det bästa med mitt jobb är variationen på ingrepp och samhörigheten med kollegorna. Vi har patienter från 18 år och uppåt med helt skilda behov av kirurgisk eftervård, säger Awin Amin.
Nyligen examinerade sjuksköterskan Hanna Sundqvist håller med. Hon blev färdig sjuksköterska i juni 2021 och sökte sitt första jobb på den akutkirurgiska vårdavdelningen, KAVA.

Vi söker sjuksköterska till B182 KAVA, Kirurgisk akutvårdsavdelning. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Vi söker sjuksköterska till avdelning B191 på Kirurgiska kliniken. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Öppet klimat
– Jag hade sommarjobbat som undersköterska på KAVA och tänkte att det är en bra avdelning att börja på som nyutexaminerad eftersom man stöter på så varierande patientfall, säger Hanna Sundqvist.
När Hanna började fick hon fyra introduktionsveckor med lika många utvalda sjuksköterskor.
– Det var mycket lärorikt eftersom alla jobbar lite olika. Man kan ta till sig olika tips på att lösa samma uppgift. Ibland tänkte jag väl att ”hur ska det här gå” för det är mycket att ta in. Men eftersom alla är väldigt hjälpsamma och man får ställa hur dumma frågor som helst har det gått bra, säger Hanna Sundqvist.
Awin Amin, som har jobbat fyra år vid kliniken, berättar att man är mycket mån om nya medarbetare. Hon är själv handledare åt nya sjuksköterskor.
– Vi jobbar väldigt självständigt och det ställs höga krav. Därför är det helt nödvändigt att ha ett öppet klimat så att alla känner sig trygga med att ställa frågor. Varje vecka hålls korta utbildningar om saker som personalen önskar lära sig mer om och ibland ges hela eftermiddagsutbildningar. En gång per termin försöker vi hålla i en omvårdnadsvecka där vi har olika stationer med dietister, fysioterapeuter och läkare, säger Awin Amin.

Olika karriärvägar
På kliniken finns det även stora möjligheter att göra karriär, inte bara när det gäller chefskap, forskning eller vidareutbildningar. Det är även möjligt att rotera mellan avdelning och mottagning.
– Man kan utveckla sig på olika nivåer. Jag är till exempel SPIK vilket betyder ”specialistsjuksköterska i klinisk tjänst”. Då har man som uppgift att hålla i Team-ronderna då alla personalkategorier som är inblandade i patientens vård träffas. Vi försöker även att ta med patienten och anhöriga på Team-ronderna, säger Awin.

Stödfunktioner avlastar
Kirurgiska kliniken har också satsat på att ha många stödfunktioner där specialiserad personal avlastar sjuksköterskorna. Här finns till exempel sociala samordnare som sköter all planering inför att patienten ska skrivas ut, och undersköterskor som sköter stomiomläggningar och lär ut hur patienterna ska sköta sin stomi.
Hur är det då socialt, hur är stämningen?
– Den är väldigt bra. Vi har en festkommitté som ordnar jul- och sommarfester för hela kliniken. På avdelningen har vi after work ibland även om allt detta har varit på paus under pandemin, säger Awin.
Hanna Sundqvist, som bara har hunnit jobba under pandemin, har inte någon erfarenhet av klinikens sociala tillställningar. Men på frågan om hon skulle rekommendera andra att söka jobb på KAVA svarar hon tveklöst ja.
– Man lär sig mycket och får en bra grund att stå på. Det är allt från trafikolyckor till pankreatiter och ingen dag är den andra lik. Den som vill utvecklas i sitt yrke ska absolut komma hit och jobba, säger Hanna Sundqvist.

Vi söker sjuksköterska till B182 KAVA, Kirurgisk akutvårdsavdelning. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Vi söker sjuksköterska till avdelning B191 på Kirurgiska kliniken. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Östergötland – Kirurgiska kliniken

Kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping är regionklinik för Sydöstra sjukvårdsregionen som utgörs av Regionerna Östergötland, Jönköpings län och Kalmar län. Här bedrivs högspecialiserad kirurgisk vård för skador eller sjukdomar i bröst, binjure, bukspottkörtel, gallblåsa, gallgångar, lever, magsäck, matstrupe, sköldkörtel och ändtarm. Högspecialiserad kirurgisk vård bedrivs även för inflammatorisk tarmsjukdom och tarmfistlar.
På kliniken finns även en regional enhet för bröstcancer som samlar all bröstcancerkirurgi i Region Östergötland.
Utöver sex mottagningar med olika kirurgiska inriktningar och Bröstenheten består Kirurgiska kliniken av två vårdavdelningar. En för planerad kirurgisk vård och en för akut kirurgisk vård.

Kontakt:
Anna Axberg-Ihrman
Vårdenhetschef
Tel: 010-103 82 22
anna.axberg.ihrman@regionostergotland.se

www.regionostergotland.se