Presentation

Traineeprogram – bra övergång från skolbänk till arbetsliv

Publicerad 24 augusti 2014
Ewa- Lena Söderström, vårdutvecklingsledare och programansvarig tillsammans med Johanna Olin, sjuksköterska och trainee vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Ewa- Lena Söderström, vårdutvecklingsledare och programansvarig tillsammans med Johanna Olin, sjuksköterska och trainee vid Karolinska Universitetssjukhuset.

– Att söka till Karolinska Universitetssjukhusets traineeprogram och få utbildning parallellt med arbetet som sjuksköterska kändes som ett bra nästa steg efter min examen. Det säger Johanna Olin, sjuksköterska och trainee vid Karolinska Universitetssjukhuset.

I början av juni startade Karolinska Universitetssjukhuset ett traineeprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor som varit yrkesverksamma i max två år. Sjuksköterskorna, som anställs på sjukhuset med placering inom traineeprogrammet, får under två års tid varva arbete på fyra olika avdelningar med kompetensutveckling.
Den främsta anledningen till att sjukhuset återinför traineeprogrammet är behovet av sjuksköterskor i kombination med att ge en god introduktion till sjukhuset.
– Vi vill få sjuksköterskor som trivs, stannar kvar och känner att de hamnat inom rätt specialitet, säger Ewa-Lena Söderström, vårdutvecklingsledare och programansvarig,
Under traineeprogrammet ägnas 85 % av tiden åt tjänstgöring som sjuksköterska på vårdavdelningar, resterande 15 % består av kompetensutveckling.
– Syftet är att ge sjuksköterskorna en kompetensutveckling utifrån sjukhusets behov och förutsättningar för att säkerställa en säker patientvård av god kvalitet. Pedagogiska verktyg är föreläsningar, gruppdiskussioner, studiebesök, reflektion, handledning samt ett förbättringsarbete.

God översikt
Johanna Olin som gick ut sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal Högskola i våras, var tidigt inne på att söka till ett traineeprogram.
– Att gå direkt från skolbänken ut i arbetslivet kan vara tufft. Det här känns som en bra övergång där jag får möjlighet att binda ihop teori med praktik på ett sätt som är svårt att åstadkomma under studietidens praktikperioder. Som trainee får jag prova på olika specialiteter vilket ger en god översikt av en rad olika områden.
Johanna har nu sin första placering på en avdelning med två specialiteter, njurmedicin och endokrinologi.
– Det är många rutiner och mycket man ska lära sig, men det fungerar fint. Jag har en handledare och kompetensdagar som jag själv förfogar över. Det finns många bra möjligheter både till fördjupning och vidareutbildning.
Samtidigt pågår arbetet med att rekrytera nästa grupp traineesjuksköterskor. Ansökan ska vara inne den tredje november.
– Nästa program börjar i februari och vi planerar redan för ytterligare en grupp med start i juni nästa år. Totalt räknar vi med att ha cirka 70 sjuksköterskor i olika faser av programmet under de närmaste två åren. Min förhoppning är att de ska trivas och stanna kvar efter avslutat program, något som är till nytta och värdefullt för både sjukhus och patienter, säger Ewa-Lena Söderström.
För Johannas del råder det ingen tvekan.
– Jag vill gärna stanna kvar och arbeta kliniskt några år till för att få mer erfarenhet. På sikt kan jag tänka mig en inriktning mot vårdutveckling. Det skulle passa mig bra, inte minst efter den här tiden som ger en väldigt bra inblick i olika verksamheter.

Traineeprogram för sjuksköterskor
• Tillsvidareanställning på Karolinska Universitetssjukhuset
• Omfattar 2 år
• Fyra arbetsperioder om vardera fem till sju månader
• Kompetensutveckling 15 %
• Start i februari och juni
• Ansökningar till vårens program ska vara inne senast den 3 november
www.karolinska.se”Teamet är nyckeln
i verksamheten”

Annika Dellgren, t.f. chefsbarnmorska och Johan Hellenäs, sjuksköterska. Foto: Bea Tigerhielm
Annika Dellgren, t.f. chefsbarnmorska och Johan Hellenäs, sjuksköterska. Foto: Bea Tigerhielm

– Teamet är nyckeln i vår verksamhet. Det säger Annika Dellgren, t.f. chefsbarnmorska på Centrum för fostermedicin i Solna, där man har utvecklat ett unikt lagarbete mellan verksamheter för att ta hand om kvinnor som har en komplicerad graviditet eller väntar ett barn med missbildning.

På Centrum för fostermedicin på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har man utvecklat rutiner för fostervården där allt samlas kring patienten. Det hela startade som ett lyckat projekt för cirka sju år sedan. Sedan dess har samarbetet med andra verksamheter varit ett självklart inslag på avdelningen.
– Dagens sjukvård handlar om teamarbete. Det är en stor fördel när olika vårdspecialiteter samverkar, säger Annika Dellgren.
På Centrum för fostermedicin tar man hand om mödrar och barn fram till själva förlossningen. Efter det tar Neonatalsektionen över. Här vårdas alla barn som föds i Stor-Stockholm och behöver intensivvård under nyföddhetsperioden.
Johan Hellenäs arbetar som sjuksköterska på neonatalintensiven sedan fyra år tillbaka. Även här är det teamarbete som gäller.
– Grunden är att vi är en sjuksköterska och en barnsköterska på två barn. Barnläkare och specialister finns tillgängliga dygnet runt.
Att arbeta med intensivvård för så små barn kräver ett par års erfarenhet. Johan var klar med sin sjuksköterskeutbildning 2007 och sökte sig då till barnneurologen, arbetade där i två år och började sedan på neonatal-IVA.

Små barn, små marginaler
Förutom utbildning och erfarenhet är stresstålighet en bra egenskap för den som vill till neonatal-IVA.
– Det kan bli en del hektiska situationer. Vi har t.ex. ett akutteam som består av två sjuksköterskor och en läkare. När sökarna piper vet vi att ett barn fötts för tidigt eller är svårt sjukt. Det finns en trappa från vår avdelning rakt ner till förlossningen så att vi snabbt kan hämta barnet. Här måste man behålla lugnet för att kunna ta hand om en jobbig och stressig situation på bästa sätt.
I dagsläget har Johan inga planer på att byta jobb, på sikt kan han tänka sig en vidareutbildning inom ledarskap.
– Jag trivs på avdelningen eftersom arbetet i sig är så utvecklande. Det är mycket man måste lära sig och kunna. Hos oss handlar det om små människor och små marginaler. Exakt hur min framtid kommer att se ut vet jag inte i dagsläget. Det jag vet är att jag vill vara kvar på Karolinska. Här finns alla möjligheter oavsett vilken specialitet man är intresserad av att arbeta med.

Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Nordens största universitetssjukhus där vård, forskning och utbildning är viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Av Karolinska Institutets forskning och utbildning sker 2/3 i sjukhusets verksamhet. Verksamheten finns på ett flertal platser i Stockholmsregionen, främst i Huddinge och Solna.

• Specialiserad & högspecialiserad sjukvård
• 15 000 medarbetare
• Omkring 1,5 miljon patientbesök/år
• 15,3 miljarder SEK i omsättning
• Totalt c:a 1 600 vårdplatser
• Patienter från Stockholms län, övriga Sverige och utlandet


Karolinska Universitetssjukhuset
Solna, 171 76 Stockholm
Tel: 08-517 700 00
Huddinge, 141 86 Stockholm
Tel: 08-585 800 00
www.karolinska.se