Så får du ut mer av ditt utvecklingssamtal

Publicerad 26 augusti 2014
Text: Anna-Karin Andersson

Rebecka Zimdahl, psykolog på företaget Persona
Rebecka Zimdahl, psykolog på företaget Persona
Genom att vara förberedd inför ditt utvecklingssamtal kan du påverka och förbättra din jobbsituation. Läs experternas råd för hur du får ut mer av ditt viktiga möte med chefen.

Tanken med medarbetarsamtal, eller utvecklingssamtal som de ofta kallas, är att du som anställd ska känna dig delaktig i organisationen och få berätta om din arbetssituation och hur du trivs och upplever de uppsatta målen för verksamheten. Det är viktigt att klargöra syftet eftersom det finns en felaktig bild av att det är chefen som ska informera eller kritisera under utvecklingssamtalet. Chefens främsta uppgift är snarast att vara lyhörd.
– Ett riktmärke är att chefen ska ha maximalt en tredjedel av taltiden vid utvecklingssamtalen, säger Lena Hammarbäck, arbetslivspsykolog.
Utvecklingssamtalen är viktiga. För chefen, som genom att lyssna på de anställda på sikt kan förbättra verksamheten, och för dig som medarbetare eftersom det är ett gyllene tillfälle att påverka. I enrum med chefen kan du föra fram just dina åsikter.
Men för att mötet ska bli fruktsamt krävs det att du är väl förberedd och tänker igenom vad du vill ha sagt.
– Om du vill föra fram kritik är det bra om du är saklig. Tänk igenom vilka situationer du vill förändra istället för att klaga rent känslomässigt, säger Rebecka Zimdahl, psykolog på företaget Persona, som bland annat arbetar med samtalsutbildningar.
Ett bra råd är också att fundera på de positiva omdömena, tipsar Rebecka vidare.
– Vi förbereder oss oftast mer när vi ska framföra något negativt och missar att
vara tydliga med det positiva. Ge konkreta exempel även på saker du uppskattar.
Utvecklingssamtalet ska vara reflekterande. Det är ett tillfälle att stanna upp och fundera och både Rebecka Zimdahl och Lena Hammarbäck poängterar att utvecklingssamtalet ska vara strukturerat. För att inte riskera att hamna på sidospår krävs en samtalsmall och både du och chefen ska ha tagit del av diskussionsunderlaget före mötet.

Experternas tips: Så får du ut mer av ditt utvecklingssamtal
• Läs igenom de punkter som ska diskuteras i god tid före utvecklingssamtalet.

• Tänk igenom situationer som inte har fungerat bra i ditt arbete. Beskriv så konkret som möjligt vad du upplever är problemet till att det blivit just så.

• Kom gärna med förslag på förändringar om du har idéer på hur saker skulle kunna göras annorlunda i verksamheten.

• Vad fungerar bra? Vi har en tendens att vara lite svepande när det gäller positiv feedback. Var tydlig även med den positiva kritiken.

• Fundera på vad du vill ha för typ av ledarskap och så att du kan berätta för din chef hur du vill ha stöd, ledning och uppmuntran i jobbet.

• Var vaksam under mötet så att inte dyrbar tid går åt till sidospår och samtalsämnen som egentligen inte berör dig och din utveckling. Om chefen pratar om annat försök leda in er på rätt kurs igen så att du hinner säga allt du vill ha sagt.

• Se utvecklingssamtalet som en möjlighet att påverka. Har du själv en ambition med mötet blir det ett givande samtal som gynnar både dig och din arbetsplats.