Presentation

Satsar på hög sjukskötersketäthet

Publicerad 6 oktober 2014

Hög sjukskötersketäthet är en av orsakerna till att Ludvig Hallström valt Norrköpings kommun som arbetsgivare. Foto: Fredrik Schlyter
Hög sjukskötersketäthet är en av orsakerna till att Ludvig Hallström valt Norrköpings kommun som arbetsgivare. Foto: Fredrik Schlyter
Norrköpings kommuns nytänkande inom vård- och omsorgsverksamheten är en viktig orsak till att Ludvig Hallström valt att jobba som sjuksköterska i kommunens regi. Två inslag som lockar är den höga sjuksköterske­tätheten och möjligheterna till kompetensutveckling.

Ludvig Hallström har jobbat som sjuksköterska i Norrköping i tio år, varav de senaste fem åren som kommunanställd.
– Jag läste data innan men valde att sadla om då jag tyckte det här var rätt för mig. Jag började jobba på ett sjukhem och har sedan dess inte haft några funderingar på att byta bort äldrevården.
Det är många delar som bidrar till att Ludvig trivs bra med både sin yrkesroll och sin arbetsgivare.
– Jag arbetar exempelvis dagtid vilket gör det lätt att kombinera arbetet med fritid, familj och vänner. Att ha rätt till heltid och själv kunna välja sin sysselsättningsgrad tycker jag är en stor fördel.

Pågående rekryteringskampanj
Vård- och omsorgskontoret har stor nytta av sin pågående rekryteringskampanj för att locka sjuksköterskor till kommunens hemsjukvård, äldreboende och funktionsnedsättningsomsorg.
– Genom kampanjen har vi fått kontakt med många som är intresserade av att arbeta i kommunen och vi har också kunnat anställa ett antal personer, säger verksamhetschef Inga-Lill Felizia.
Som sjuksköterska i Norrköpings kommun jobbar du med stort eget ansvar i tvärprofessionella team bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och omvårdnadspersonal. Kommunen satsar på en hög sjukskötersketäthet, betydligt högre än i andra kommuner. Man har också en hög kompetensnivå inom sjukvård i alla led av vård- och omsorgskontoret.
Ludvig Hallström är mycket positiv till den höga sjukskötersketätheten som han tycker ger en bättre vård.
– Du får en rimlig arbetsbörda och hinner göra ditt jobb på ett bra sätt. Du har alltid flera kollegor omkring dig, alla med olika bakgrund och erfarenhet, vilket gör att ni tillsammans kan lösa det mesta.

Chanser till kompetensutveckling
Ludvig har även kunnat dra fördel av de möjligheter till kompetensutveckling som kommunen erbjuder. Dels ges det möjligheter till vidareutbildning inom psykiatri, äldrevård och som distriktssköterska då kommunen betalar studietiden med 80 procent av lönen. Dels finns det möjligheter att läsa enstaka kurser som arbetsgivaren också betalar.

Norrköpings kommun
I Norrköpings kommun arbetar drygt 200 sjuksköterskor inom vård- och omsorgskontorets tre olika inriktningar: hemsjukvård, särskilt boende och funktionsnedsättningsverksamhet. Den 20 januari 2014 tog Norrköpings kommun över hemsjukvården från landstinget. Detta ger idag den kommunala vårdverksamheten en betydligt större bredd med ökade möjligheter för anställda att variera sitt yrkesutövande.

www.norrkoping.se/sjukskoterskaNorrköpings kommun
Rådhuset, 601 81 Norrköping
Tel: 011 – 15 00 00
E-post: norrkoping.kommun@norrkoping.se
www.norrkoping.se/sjukskoterska