Presentation

Vård i absoluta framkanten på Karolinska Universitetssjukhuset

Publicerad 6 oktober 2014

Oavsett om du vill jobba kliniskt, som chef eller med forskning erbjuder Karolinska Universitetssjukhuset några av landets mest spännande jobb för såväl specialistsjuksköterskor som grundutbildade.


Traineeprogram ger trygghet i yrkesroll

Alexander Lorentzon, Traineeprogrammet.
Alexander Lorentzon, Traineeprogrammet.

För en nyutexaminerad sjuksköterska finns det ofta en mängd olika områden som lockar. Traineeprogrammet på Karolinska Universitetssjukhuset ger bred erfarenhet in i yrkeslivet.

Alexander Lorentzon tog sin sjuksköterskeexamen i våras och blev antagen till Traineeprogrammet under sommaren. Nu är han placerad på barnkirurgen på Astrid Lindgrens sjukhus och han menar att han inte kunde ha fått en bättre start på karriären.
– Det ger en otroligt bra bas att stå på och man får möjlighet att fördjupa sina kunskaper och kompetens på så många områden. Sjuksköterskeyrket ställer höga krav och programmet gör att man känner sig mycket säkrare i sin roll, säger han.
Traineeprogrammet löper över cirka två år och omfattar fyra kliniska placeringar. Tre av dessa väljer man själv och en är obligatorisk och görs antingen på lungmedicin, neurologen eller akutgeriatriken. Programmet är upp­delat så att 85 procent består av kliniskt arbete på avdelningen och 15 procent av kompetensutveckling. Denna utgörs dels av gemensam, obligatorisk kompetensutveckling för alla sjuksköterskorna i Traineeprogrammet och dels av verksamhetsnära kompetensdagar som varje sjuksköterska själv väljer utifrån sin placering.
– Det finns en stor flexibilitet och jag upplever att cheferna verkligen tar hänsyn till mina önskemål. Den del man gör tillsammans med de andra traineerna är också väldigt värdefull. Man får tid för reflektion och kan diskutera sådant som kan kännas svårt när man är ny och oerfaren.
Kravet för att antas till programmet är att sjuksköterskan är legitimerad och har max två års yrkeserfarenhet. Varje grupp består av cirka 15-20 sjuksköterskor.


Jenny Persson, thoraxkirurgen och Elin Liljedahl, lungmedicinska avdelningen.
Jenny Persson, thoraxkirurgen och Elin Liljedahl, lungmedicinska avdelningen.

Avancerad vård med högt tempo

På lungmedicinska avdelningen och thoraxkirurgen är tempot högt och patienterna ofta svårt sjuka. Här bedrivs avancerad specialistvård som ställer höga krav på personalen.

– Jag valde lungmedicin därför att man lär sig så enormt mycket. Patienterna är ofta multisjuka och man får ett stort ansvar att fatta egna beslut, säger Elin Liljedahl, som tog sin sjuksköterskeexamen för ett och ett halvt år sedan och har arbetat på avdelningen sedan dess.
Elin trivs med att arbeta med akutsjukvård eftersom det hela tiden händer mycket. Som sjuksköterska ställs man ständigt inför nya utmaningar.
– Jag får verkligen användning för min kompetens och utvecklas snabbt. Samtidigt får jag väldigt mycket stöd från arbetskamrater och chefer, så att jag känner mig säker och kan växa in i yrkesrollen.
Jenny Persson är operationssjuksköterska och fick sin specialistutbildning på betald arbetstid. Det var ett lätt beslut för henne att söka sig till thoraxkirurgen på Karolinska Universitetssjukhuset.
– Det är otroligt komplex och avancerad kirurgi och vi jobbar i extremt sammansvetsade team. Jag har faktiskt försökt att sluta en gång men kom snabbt tillbaka. Jag kan inte tänka mig ett mer spännande jobb, säger Jenny och tillägger att nya operationssköterskor på thoraxoperation får gå ett årslångt inskolningsprogram för bli trygga i sin roll.
En stor fördel med Karolinska Universitetssjukhuset är möjligheten att forska, menar Jenny. Själv har hon bedrivit olika studier och hon planerar att doktorera så småningom.
– Karolinska är den perfekta miljön både för kliniskt arbete och forskning. Sjukhuset ligger i den absoluta framkanten och det är enormt stimulerande att vara en del av det.


Karriär som specialist eller chef

Kajsa Dizon, förlossningen i Solna.
Kajsa Dizon, förlossningen i Solna.

Specialistsjuksköterska och chef är två av de många karriärvägar som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder för sjuksköterskor.

För Kajsa Dizon var det en barndomsdröm att bli barnmorska. Idag arbetar hon på förlossningen på Karolinska Universitetssjukhuset sjukhuset i Solna och hon tycker att hon har det roligaste jobbet i världen.
– Det är ett fantastiskt förtroende att få vara med under en av de starkaste upplevelserna som finns. Man vänjer sig aldrig riktigt vid hur otroligt det är, säger hon.
På förlossningen arbetar barnmorskorna i team med undersköterskor och tillsammans tar de hand om hela förlossningen om inget oförutsett inträffar. Den som vill kan också pröva på andra arbetsuppgifter och många av barnmorskorna roterar mellan antenatal, förlossning, BB och neonatal. Det finns också möjlighet att arbeta med förlossningsrädsla eller som handledare för studenter.
– Som barnmorska på Karolinska finns så många olika karriärvägar. Dessutom är det är väldigt bra stämning och fantastisk personal, säger Kajsa.

Pernilla Bergbäck, t.f. chefssjuksköterska på ortopedavdelning.
Pernilla Bergbäck, t.f. chefssjuksköterska på ortopedavdelning.

Pernilla Bergbäck har valt ett annat karriärspår – som ledare och chef. Hon har arbetat kliniskt på en ortopedavdelning i sex år, men har under de senaste två åren arbetat 20 procent som ställföreträdande chefssjuksköterska. I dagarna tar hon över som tillförordnad chefssjuksköterska på heltid.
Hon framhåller att Karolinska Universitetssjukhuset ger omfattande utbildningsstöd för chefer och hon känner att hon får många bra redskap som hon behöver i sin nya roll.
– Introduktionen för nyblivna chefer är oerhört bra och man lär sig mycket om ledarskap och chefsrollen. Jag tror att det är svårt att mäta sig med Karolinska Universitetssjukhuset när det gäller möjligheter att vidareutbilda sig och utvecklas i sin karriär, oavsett vilken riktning man väljer att gå.


Andrea Lodin och Sara Berg de Canesie, Gastrocentrum.
Andrea Lodin och Sara Berg de Canesie, Gastrocentrum.

Variation och stark stöttning

Ett spännande och varierat kliniskt arbete och mycket goda möjligheter till egna projekt och studier utmärker Gastrocentrum.

Det berättar sjuksköterskorna Sara Berg de Canesie och Andrea Lodin, som arbetar på Gastrocentrum på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge respektive Solna.
Sara gjorde sin VFU på Gastrocentrum och bestämde sig redan då för att hon ville jobba där. Idag arbetar hon kliniskt till 70 procent och med egna magisterstudier samt som adjungerad klinisk adjunkt resterande tid.
– Jag slogs direkt av hur spännande jobbet är. Alla mina förväntningar har infriats och jag kan faktiskt inte tänka mig ett roligare arbete, säger Sara.
Hon får medhåll av Andrea, som vid sidan om sitt kliniska arbete läser till specialistsjuksköterska inom akutsjukvård. Precis som Sara bedriver Andrea sina studier under betald arbetstid. Hon menar att man som sjuksköterska får exceptionellt goda förutsättningar att vidareutbilda sig och på andra sätt utvecklas i karriären.
– Man uppmuntras verkligen och har ledningens backning. Det är högt i tak och man kan påverka sin karriär på ett väldigt positivt och aktivt sätt, säger hon.
Det kliniska arbetet på Gastrocentrum är oerhört variationsrikt och omfattar ett mycket brett spektrum av sjukdomar och skador. Det gör att den dagliga verksamheten är full av utmaningar och att man som sjuksköterska aldrig är fullärd.
– Vi jobbar med personcentrerad vård i starkt sammansvetsade, interprofessionella team, där man coachar varandra. Detta är högspecialiserad, avancerad akutsjukvård när den är som allra bäst.

Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Här bedrivs högt kvalificerad och specialiserad vård med patienten i fokus. Det finns också stora satsningar på forskning och utveckling. Karolinska Universitetssjukhuset strävar alltid efter att vara ett av landets mest framstående universitetssjukhus och ett av de ledande i världen. Målet är att bli ett av Europas fem bästa universitetssjukhus.
Karolinska Universitetssjukhuset har omkring 15 000 anställda i Huddinge och Solna.

www.karolinska.se
www.karolinska.se