Hon bytte bebisjoller mot tonårssnack

Publicerad 10 november 2014
Text: Anna-Karin Andersson

Marie-Louise Kågström, skolsköterska på Lillholmsskolan i Skärholmen i Stockholm.
Marie-Louise Kågström, skolsköterska på Lillholmsskolan i Skärholmen i Stockholm.
Marie-Louise Kågström lockades av att få arbeta med äldre barn och gick från jobbet på en barnavårdscentral till att bli skolsköterska. Förutom omplåstring av elever innebär hennes nya jobb mycket samtal om sociala frågor.

Du är ny på jobbet som skolsköterska på Lillholmsskolan i Skärholmen i Stockholm. Vad lockade dig med den tjänsten?
– Jag gillar att jobbet är fritt och så kändes det kul att få ta emot och hjälpa skolelever. Jag har aktivt sökt mig till ett socioekonomiskt belastat område så en stor del av mina arbetsuppgifter är av social karaktär. Jag fyller ett behov genom att finnas till som ett vuxet stöd för många av barnen på skolan.


Hur kände du att det var dags för en förnyelse i yrkeslivet?
– Jag hade jobbat på min förra arbetsplats i sex år och kände att ett det krävdes ett byte för att det skulle hända något nytt. Mitt nya jobb ger också högre lön och jag ska inte sticka under stol med att det spelade in.

I korthet, hur kan en vanlig arbetsdag se ut?
– Jag har ett eget ganska stort rum där jag tar emot elever när det är öppen mottagning. Det kan också vara bokade besök och så händer det såklart att någon behöver akut omplåstring ibland. Men det är generellt mer samtal än vård av fysiska besvär. Många har funderingar om sex och andra söker hjälp för sociala problem. Förutom elevkontakten så är det en hel del administrativt jobb och så har jag möten med kuratorn på skolan och då och då med lärare och rektor.

Vad är största skillnaderna för dig i ditt sjuksköterskejobb mellan att ta hand om små barn på BVC jämfört med att möta skolelever?
– Åldern påverkar såklart arbetsuppgifterna men framför allt är det att fokus flyttas från föräldrarna till barnen. Med små barn är det ju föräldrarna som har frågor och stor del av samtalen är riktade till dem. I mitt nuvarande jobb det istället barnen själva som söker upp mig med sina egna problem och funderingar. Nu tar jag bara kontakt med föräldrarna när jag bedömer att det är något allvarligt.

Vad krävs för att vara en bra skolsköterska, tycker du?
– Att ha empati och kunna lyssna. Du behöver inte alltid ha svar på allt men du måste kunna sätta dig in i barns och ungas situation och visa förståelse för deras behov av stöd.

Vad är viktigt för att du ska trivas på ett jobb?
– Att det finns bra arbetskamrater, bra chef och att det är en trevlig stämning. Och så ska det inte vara för stressigt. Jag vill känna att jag hinner med mitt jobb.

Vad gör du om fem år, tror du?
– Sjuksköterskeyrket är bra eftersom det är så brett. Jag har läst specialistutbildningen med inriktning mot distriktssköterska så det finns många möjligheter. Jag kan tänka mig att prova på att ha personalansvar. Nästa steg i karriären kan gärna få innefatta något typ av ledarskap. Mer än så vet jag inte.

Marie-Louise Kågström
Ålder: 42 år.
Jobb: Skolsköterska på Lillholmsskolan i Skärholmen i Stockholm.
Lön: 34 000 kr i månaden.