”Äldrevård är som ett spännande detektivarbete.”

Publicerad 25 februari 2015
Text: Anna-Karin Andersson

close-up shot of young person hands holding tenderly hand of elderly person

Årets Riksforum för sjuksköterskor inom äldrevård och äldreomsorg går av stapeln i Stockholm den 12-13 mars 2015. Vad händer där och då? Kristina Iritz Hedberg, ordförande i Riksföreningen för Sjuksköterskan inom Äldrevård, ger svaren.

Under de här dagarna ges sjuksköterskor fortbildning men ett riksforum innebär även en möjlighet att träffa andra som arbetar inom samma område. Vad kan man få ut av att mingla i en kaffepaus?
– Det är ett utmärkt tillfälle för att byta erfarenheter med varandra. Under de här dagarna träffas sjuksköterskor från hela landet som jobbar i olika typer av verksamheter och har olika lösningar på olika utmaningar. Man hör ofta deltagare diskutera. ”Hur har ni gjort? Hur har ni löst det där?” Det finns ett stort behov av att prata.

Kristina Iritz Hedberg, ordförande i Riksföreningen för Sjuksköterskan inom Äldrevård.
Kristina Iritz Hedberg, ordförande i Riksföreningen för Sjuksköterskan inom Äldrevård.

Ni kommer bland annat att fokusera på äldres psykiska ohälsa. Varför?
– Socialstyrelsen och flera forskare har lyft fram att depression och ångest är vanligt bland äldre och att problemet ökar. Det kan vara komplicerat att upptäcka hos äldre eftersom symtomen kan vara diffusa och svåra att identifiera som just psykisk sjukdom. Det kan exempelvis yttra sig genom smärta och sömnlöshet istället för nedstämdhet och apati som är ett vanligt tecken hos yngre. Äldre blir inte heller alltid hjälpta av läkemedelsbehandling. Den psykiska ohälsan hos äldre är ett komplext problem som behöver diskuteras.

Hur kan sjuksköterskor bidra till att förbättra äldres psykiska hälsa?
– Sjuksköterskor har helhetsperspektivet som krävs. Det är inte så att sjuksköterskan ska lösa allt på egen hand men han eller hon kan leda arbetet och ha en samordnande roll. Sjuksköterskan kan samordna teamtes resurser och planera vården i samrabete med till exempel läkaren, fysioterapeuten, undersköterskan och kuratorn. Det gäller också att ha en vårdplan och även se till så att de äldre har meningsfulla aktiviteter och att deras levnadsberättelse inkluderas i vårdandet.

Intresset för att jobba med äldrevård är ganska lågt. Hur pratar ni om det när ni träffas?
– Det var så förr men jag tycker inte den bilden stämmer längre. Specialistutbildningen för sjuksköterskor inom äldrevård har stärkts och behovet av den lyfts fram alltmer. Överlag har frågan om äldres situation i samhället hamnat i rampljuset med forskning och riktlinjer från Socialstyrelsen med mera. Det är ett område som fått ökade stimulansmedel och sammantaget har det lett till att karriärmöjligheterna inom äldrevården har ökat. Nu är det inte ovanligt att sjuksköterskor från andra specialiteter aktivt söker sig till jobb inom äldrevården.

Om du skulle träffa en sjuksköterskestudent, hur skulle du ”sälja in” äldrevården som arbetsfält?
– Att jobba med äldre patienter är lite som att vara detektiv. Det är så komplext vilket gör det väldigt spännande. Inget är exakt som det står skrivet i läroböckerna. Förutom att arbetsuppgifterna är givande skulle jag lyfta fram att det finns goda möjligheter att få spännande och utmanande jobb. Det här är ett framtidsyrke.

Vad ser du personligen mest fram emot under ert Riksforum?
– Jag hoppas få en kick. Att föreläsningarna och samtalen med andra kollegor ska ge en energipåfyllning. Av erfarenhet vet jag att jag brukar få det efter våra riksforum.

Vad är mest avgörande för att det blir ett lyckat event?
– Att deltagarna blir berörda och får med sig konkreta verktyg för att förbättra sin verksamhet och lösa de utmaningar vi står inför. Och så håller vi förstås tummarna för att alla håller sig friska och att tekniken funkar och sådant. Men blir det några problem så får vi improvisera. Det brukar lösa sig.