Barnmorskornas fajt lönade sig

Publicerad 21 april 2015
Text: Anna-Karin Andersson
Foto: Petr Kratochvil
Foto: Petr Kratochvil

Barnmorskeupproret har gett resultat. I regeringens nya vårbudget förstärks förlossningsvården med en miljard kronor.

Gunilla George, vice ordförande Vårdförbundet Stockholm.
Gunilla George, vice ordförande Vårdförbundet Stockholm.

Hallå där, Gunilla George, vice ordförande Vårdförbundet Stockholm! Hur känns det?
– Tack bra, vi är nöjda och glada.

Varför stärks just förlossningsvården, tror du?
– För att barnmorskeupproret som Vårdförbundet var engagerade i har fått den uppmärksamhet som vi önskade. Vi förde upp frågan på agendan och fick politikerna att lyssna. Det här är ett svar på att våra medlemmars engagemang gett resultat.

Vilka kan glädjas och tjäna på den här satsningen?
– Alla kvinnor och blivande mödrar i Sverige. Och så barnmorskorna som genom ökade resurser förhoppningsvis kan få en bättre arbetsmiljö.

Hur ska den här miljarden användas om du fick bestämma?
– Jag tycker att pengarna ska fördelas så att hela kedjan runt den födande kvinnan förstärks. Både före, under och efter förlossningen. Vi ser till exempel att andelen förlossningsrädda ökar och det är viktigt att ha ekonomi för att ta sig tid till att prata med de kvinnorna som behöver en annan typ av stöd under mödravården. Vi kan också notera att amningsfrekvensen minskar så även under tiden på BB ser vi ett ökat behov av barnmorskekompetens. Ett av våra krav i barnmorskeupproret är att det ska vara en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning och inte som nu att barnmorskor behöver gå mellan olika rum och ta hand om flera födande kvinnor parallellt, det hoppas jag blir verklighet.

Men nu är det inte du som bestämmer så hur blir det, tror du?
– Precis, det är ju sjukhusen som styr över pengarna. Jag hoppas verkligen att pengarna går öronmärkt till förbättringar inom förlossningsvården, som det är tänkt. Men vi vet ju att exempelvis storsjukhusen i Stockholm gick med stor ekonomiskt förlust förra året så det är klart att jag är lite rädd för att pengarna kommer att täcka upp för det tidigare underskottet, som att de bara landar i ett stort svart hål.

Hur stor är sannolikheten att kravet på att det ska vara en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning blir verklighet i och med en här extra miljarden?
– Pengar tar oss en bit på vägen men det krävs mer än ekonomiska incitament för att det ska bli så, tror jag. Det krävs att synen på barnmorskans roll ändras. Jag skulle gärna se att man öppnade upp för fler förlossningsmottagningar, som ett alternativ till de högriskutrustade förlossningsmottagningarna på sjukhusen, för den stora andel kvinnor som har en okomplicerad graviditet och förväntad komplikationsfri förlossning.

När tror du att den här ekonomiska satsningen kommer att bli märkbar i den kliniska verksamheten?
– Snart hoppas jag!

Fakta vårbudgeten
I regeringens vårbudget 2015, som nyligen presenterades, får förlossningsvården totalt 1 miljard kronor. Pengarna fördelas så att 200 miljoner kronor gäller för år 2015, 400 miljoner år 2016 och ytterligare 400 miljoner under år 2017.

Det här krävde barnmorskorna i det öppna brevet som inledde ”Barnmorskeupproret”:
• Häv omedelbart de sparbeting som finns för förlossningsvården
• En barnmorska per kvinna i aktiv förlossning
• Fler barnmorskor i förlossningsvården och i alla beslutande organ
• Höj förlossningspengen som legat på samma nivå i många år
• Fler förlossningsrum
• Ta ett långsiktigt ekonomiskt ansvar vid planeringen av förlossningsvården