Betald specialistutbildning – viktig fråga för sjuksköterskor

Publicerad 16 mars 2016
Text: Annika Wihlborg

Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef på Vårdförbundet (Foto: Ulf Huett)  och Anders Henriksson, landstingsråd och ordförande i landstingsstyrelsen i landstinget i Kalmar län. (Foto: Landstinget i Kalmar län)
Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef på Vårdförbundet (Foto: Ulf Huett) och Anders Henriksson, landstingsråd och ordförande i landstingsstyrelsen i landstinget i Kalmar län. (Foto: Landstinget i Kalmar län)
70 procent av sjuksköterskorna anser att det är mycket viktigt att arbetsgivaren erbjuder full lön i samband med specialistutbildning. Ytterligare 23 procent anser att det är ganska viktigt. Det visar undersökningen som vi genomfört bland ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor.

– Det visar hur viktig denna fråga är både för sjuksköterskor som själva funderar på att specialistutbilda sig, men också för övriga sjuksköterskor. Bristen på specialistsjuksköterskor får negativa konsekvenser varje dag i vården och goda villkor under utbildningen är nödvändigt för att komma tillrätta med problemet, säger Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef på Vårdförbundet.
Just möjligheten att få en utbildningsanställning med full lön under specialistutbildningen är en fråga som Vårdförbundet driver konsekvent. Lisbeth Löpare Johansson anser att en övergripande satsning på akademisk specialisttjänstgöring, AST, är nödvändig eftersom antalet specialistutbildade sjuksköterskor minskat konstant i många år.

Specialistutbildning ska löna sig
– Vi anser att alla arbetsgivare ska erbjuda AST och på det sättet ta ansvar för att säkra tillgången på denna viktiga kunskap i vården. En fördel med AST är att den bygger på ett verksamhetsintegrerat lärande vilket tillför verksamheterna kunskap redan under utbildningstiden. Ett minimikrav är att en specialistutbildning ska löna sig, men så är det tyvärr inte i dagsläget, säger Lisbeth Löpare Johansson.
– Det är tydligt att betald specialistutbildning är en fråga som har ett mycket brett stöd bland sjuksköterskor i alla typer av verksamheter. De sjuksköterskor jag möter ute i landstingens verksamheter bekräftar att frågan hamnar högt på dagordningen för många, säger Anders Henriksson, landstingsråd och ordförande i landstingsstyrelsen i landstinget i Kalmar län samt vice ordförande för SKL.

Underlättar rekryteringsarbetet
Landstinget i Kalmar län introducerade våren 2015 en satsning på akademisk specialisttjänstgöring som i dagsläget inkluderar 35 sjuksköterskor. Satsningen kommer förmodligen att utökas i framtiden.
– Vi har valt att införa full lön under specialistutbildning eftersom specialistsjuksköterskorna fyller en strategiskt mycket viktig roll i sjukvården. Satsningen hjälper oss att hantera framtidens vårdkrav och tillför samtidigt en intressant utvecklingsmöjlighet för sjuksköterskor. Ytterligare en fördel med att satsa på betald specialistutbildning är att det ökar attraktiviteten i rekryteringssammanhang, säger Anders Henriksson.

Hur viktigt är det att arbetsgivaren erbjuder full lön under specialistutbildning?
betald_graf_1