Deltidsarbete med bibehållen heltidslön ger mer energi till arbetet

Publicerad 16 mars 2016
Text: Annika Wihlborg

Karin Hultgren, sjuksköterska inom äldreomsorgen i Karlskoga kommun.
Karin Hultgren, sjuksköterska inom äldreomsorgen i Karlskoga kommun.
Karlskoga kommun erbjuder sjuksköterskor som arbetar kväll att arbeta 75 procent och samtidigt få en heltidslön. För Karin Hultgren, som är sjuksköterska i kommunens äldreomsorg, innebär möjligheten att arbeta deltid med full lön mer fritid och att hon har mer energi när hon väl är på jobbet.

Karlskoga kommuns deltidssatsning, som inleddes i januari 2016, innebär att sjuksköterskor som arbetar kvällar och i den kommunala sjuksköterskepoolen arbetar 75 procent med bibehållen heltidslön. Satsningen har bland annat ökat antalet sökanden till kommunens lediga sjukskötersketjänster. Karin Hultgren, som tog sjuksköterskeexamen 1985 och de senaste femton åren har arbetat på en vårdcentral, sökte sig till Karlskoga kommun för att hon ville utvecklas karriärmässigt genom att prova på att arbeta i den kommunala omsorgen.
– När jag började arbeta i kommunen hösten 2015 kände jag inte till deltidssatsningen, den kom som en positiv överraskning senare under hösten. Jag arbetar mest dagtid, men även kvällar och helger och ingår i ett sjukskötersketeam som arbetar såväl i hemsjukvården som på äldreomsorgens särskilda boenden. För mig innebär deltidssatsningen en möjlighet till mer fritid och att jag är mer utvilad, fokuserad och har mer energi när jag befinner mig på jobbet, säger Karin Hultgren.

Attrahera erfarna sjuksköterskor
Hon anser att fler arbetsgivare bör initiera deltidssatsningar, inte minst eftersom det kan bidra till att fler sjuksköterskor får mer tid till återhämtning och därmed kan bli långvariga i yrket. Deltidssatsningar kan även bidra till att sjuksköterskor som tidigare lämnat yrket väljer att återvända.
– För min del ger deltidssatsningen mig mer energi och en stärkt motivation. För mina kollegor som har små barn gör den här möjligheten det lättare att få vardagen att gå ihop. Deltidssatsningar kan också göra det lättare för arbetsgivare att attrahera och behålla erfarna sjuksköterskor, säger Karin Hultgren.