Den avancerade specialistsjuk­sköterskan axlar utökat ansvar

Publicerad 16 mars 2016
Text: Annika Wihlborg

Karolina Härle, specialistsjuksköterska på den kirurgiska akutvårdsavdelningen vid Linköpings universitetssjukhus.
Karolina Härle, specialistsjuksköterska på den kirurgiska akutvårdsavdelningen vid Linköpings universitetssjukhus.
Karolina Härle, som arbetar på den kirurgiska akutvårdsavdelningen vid Linköpings universitetssjukhus, tillhörde den första kullen avancerade specialistsjuksköterskor och fungerar som en länk mellan läkare, patienter och övrig sjukvårdspersonal. Hon avlastar bland annat läkarna genom att ta över en del av läkarnas arbetsuppgifter.

För två år sedan utexaminerades Sveriges första avancerade specialistsjuksköterskor vid Linköpings universitet. För att komma in på den tvååriga masterutbildningen krävs en specialistutbildning. Karolina Härle, som är specialistsjuksköterska i kirurgisk omvårdnad, betraktade vidareutbildningen till avancerad specialistsjuksköterska som en möjlighet att få andra arbetsuppgifter med ett utökat patientansvar.
– I min yrkesroll rör jag mig i gränslandet mellan sjuksköterskans och läkarens yrkesroll. Som avancerad specialistsjuksköterska följer jag med läkarna på deras rond, bedömer patienter, skriver remisser, bedömer provsvar och ansvarar för utskrivningar när kirurgerna befinner sig på operation. När yrkesrollen var ny var många kollegor osäkra på vad en avancerad specialistsjuksköterska egentligen är, men tveksamheterna avtog när de upptäckte att vi fyller en viktig funktion som tidigare saknats, säger Karolina Härle.
Hon har arbetat på den kirurgiska akutvårdsavdelningen sedan 2003 och har utvecklats mycket i sin yrkesroll de senaste två åren. Genom utbildningen till avancerad specialistsjuksköterska kompletterade Karolina Härle sin omvårdnadskompetens med medicinsk kompetens, vilket öppnar nya möjligheter till nära samverkan med avdelningens läkare. När en patient exempelvis skrivs ut är det hennes ansvar att de insatser som planerats för patienten verkligen genomförs.

Vanligare yrkesroll framöver
Mitt arbete är varierat, utöver det patientnära arbetet handleder jag även sjuksköterskor och AT-läkare och leder vårdutvecklingsarbete som ska leda till en ökad patientsäkerhet. I samband med att jag skrev min masteruppsats blev jag även intresserad av forskning. I framtiden kommer jag därför att kombinera min tjänst med forskningsprojekt på deltid, säger Karolina Härle.
– Avancerad specialistsjuksköterska är en intressant karriärväg för sjuksköterskor som vill utveckla sin kompetens och samtidigt stanna kvar i den kliniska verksamheten. Tidigare tvingades man ofta välja bort den patientnära verksamheten om man gått en masterutbildning. Avancerad specialistsjuksköterska är fortfarande en relativt ny yrkesroll, men flera högskolor och universitet runtom i landet är intresserade av att i framtiden kunna erbjuda utbildningen. Det är glädjande, för det behövs verkligen fler avancerade specialistsjuksköterskor, säger Karolina Härle.