Det saknas tillräckliga resurser för patientsäkerhet

Publicerad 16 mars 2016
Text: Annika Wihlborg
Åsa Mörner, barnmorska och styrelseledamot i Vårdförbundet avdelning Örebro och Agneta Andersson, sjuksköterska och handläggare för patientsäkerhetsfrågor på avdelningen för vård och omsorg på SKL (Foto: Foto: Thomas Carlgren / SKL).
Åsa Mörner, barnmorska och styrelseledamot i Vårdförbundet avdelning Örebro och Agneta Andersson, sjuksköterska och handläggare för patientsäkerhetsfrågor på avdelningen för vård och omsorg på SKL (Foto: Foto: Thomas Carlgren / SKL).

61 procent av sjuksköterskorna anser att deras arbetsplats saknar tillräckliga resurser för att arbeta patientsäkert. 55 procent anser att det finns en mycket bra eller ganska bra patientsäkerhetskultur. 30 procent anser däremot att det finns en medelgod patientsäkerhetskultur.

Det visar Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning som genomförts bland ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 25–29 februari 2016.
– Det är anmärkningsvärt att så många som trettio procent av sjuksköterskorna graderar patientsäkerhetskulturen på sin arbetsplats som tre av fem. Målsättningen borde vara att så många sjuksköterskor som möjligt graderar patientsäkerhetskulturen med en femma, säger Åsa Mörner, barnmorska och styrelseledamot i Vårdförbundet avdelning Örebro.

Ökar trygghet
Hon menar att en god patientsäkerhets­kultur ökar sjuksköterskors trygghet.
– Att 61 procent av sjuksköterskorna anser att deras arbetsplats saknar tillräckliga resurser för att arbeta patientsäkert är förstås alarmerande. Sjuksköterskor som ständigt går runt med en känsla av att något kan gå fel känner sig förstås otrygg på arbetet. Det kan i förlängningen leda till att de lämnar yrket, säger Åsa Mörner.
Hon menar att många sjuksköterskor inte hinner rapportera avvikelser. Hon har också mött många sjuksköterskor som inte fått någon återkoppling på sina avvikelserapporter.
– Användarvänliga och lättillgängliga avvikelsesystem kan bidra till en stärkt patientsäkerhet. Det är viktigt att sjuksköterskor får tydlig återkoppling på avvikelserapporteringen och verkar i ett öppet arbetsplatsklimat utan skuldbeläggning, säger Åsa Mörner.

Ökad systematisering behövs
– Sedan vi inledde en nationell patientsäkerhetssatsning 2008 har vi bland annat identifierat de största riskområdena och utvecklat metoder, verktyg och handböcker inom området patientsäkerhet. SKL bjuder också in till årliga nationella mätningar för trycksår, vårdrelaterade infektioner och basala hygienrutiner och klädregler. Jag är därför lite förvånad över att många sjuksköterskor upplever att de inte finns tillräckligt med resurser på sin arbetsplats för att arbeta patientsäkert, men jag förmodar att det är tid och personal som avses, säger Agneta Andersson, sjuksköterska och handläggare för patientsäkerhetsfrågor på avdelningen för vård och omsorg på SKL.
Hon betraktar en hög grad av delaktighet och att avvikelserna verkligen tas på allvar som avgörande faktorer för en god patientsäkerhet.
– Det är viktigt med tid för diskus­sioner kring resultatet av de avvikelserapporter som lämnats in. Patientsäkerhetsfrågan bör ständigt finnas med på agendan. Många arbets­platser skulle också behöva systematisera sitt patientsäkerhetsarbete ytterligare, säger Agneta Andersson.

Upplever du att din arbetsplats har en bra patientsäkerhetskultur?
Upplever du att din arbetsplats har en bra patientsäkerhetskultur? (Bra klimat för att upptäcka och åtgärda risker i vården). Skala 1-5 där 1 = Mycket dåligt och 5 = Mycket bra.
patientsaker_graf_1
Finns det tillräckliga resurser för att arbeta patientsäkert?
Anser du att det finns tillräckliga resurser på din arbetsplats för att arbeta patientsäkert?
patientsaker_graf_2