Fritt och utvecklande arbete som företagssköterska

Publicerad 16 mars 2016
Text: Annika Wihlborg

Irene Vouti Karlsson, specialistutbildad distriktssköterska och företagssköterska.
Irene Vouti Karlsson, specialistutbildad distriktssköterska och företagssköterska.
Att arbeta som företagssköterska är en omväxlande yrkesroll med fokus på såväl rehabilitering som hälsoförebyggande arbete. För sjuksköterskor som satsar på att bli företagssköterska väntar ett självständigt och ansvarsfullt jobb med stort utrymme för egna initiativ.

– Jag har länge varit intresserad av att arbeta med förebyggande hälsovård, vilket jag får göra i jobbet som företagssköterska. Efter att ha fokuserat på hälsoundersökningar i många år är min tjänst numera inriktad på rehabiliteringssamordning, säger Irene Vouti Karlsson, som är specialistutbildad distriktssköterska och har arbetat som företagssköterska sedan 1990, med avbrott för ett par år som skolsköterska i mitten av nittiotalet. Sedan 2008 arbetar Irene Vouti Karlsson på Feelgood och är även länsombud i Riksföreningen för företagssköterskor.

Specialiseringsmöjligheter
Som rehabiliteringssamordnare ingår Irene Vouti Karlsson i ett team med ergonomer, sjukgymnaster, psykologer och läkare. Hon koordinerar även kontakten med Försäkringskassan samt chefer och HR-avdelning hos sina uppdragsgivare.
– Företagssköterska är ett brett yrkesområde som erbjuder många möjligheter till specialisering. Man kan välja att arbeta med utbildning, hälsoundersökningar med motiverande samtal, med rehabilitering eller satsa på en chefskarriär. Eftersom många företagssköterskor går i pension de kommande åren är behovet av nya företagssköterskor omfattande, säger Irene Vouti Karlsson.
En avgörande skillnad jämfört med att arbeta inom exempelvis landstinget är att företagssköterskor dels tillämpar ett konsultativt arbetssätt och dels att alla åtgärder och initiativ genomförs på kundens villkor. Företagssköterskor arbetar ofta i en självständig konsultroll och det gäller att regelbundet föreslå hälsoförebyggande åtgärder och rehabiliteringssatsningar som kan bidra till en frisk personalstyrka.

Kompetensöverskridande team
– Vi ägnar oss mycket åt rådgivning och möten med patienten, både i samband med hälsoundersökningar och när vi hjälper en medarbetare att exempelvis hantera ett riskbruk av alkohol eller att rehabiliteras efter en stressrelaterad sjukskrivning. För att arbeta som företagssköterska krävs en 60 högskolepoängs specialistutbildning som ges på halvfart och med fördel kan kombineras med företagssköterskearbete, säger Irene Vouti Karlsson.
Hon rekommenderar yrket till sjuksköterskor som trivs med att samverka i kompetensöverskridande team och vill hjälpa medarbetare att hålla sig friska eller återhämta sig efter sjukskrivningar.
– När jag diskuterat livsstilsförändringar med en kund som genomgått en hälsoundersökning eller lyckats hjälpa en sjukskriven individ tillbaka till arbetslivet känns det verkligen att jag gör nytta. Som företagssköterska får jag verkligen användning för min sjuksköterskekompetens, säger Irene Vouti Karlsson.