God löneutveckling stärker sjuksköterskeyrket

Publicerad 16 mars 2016
Text: Annika Wihlborg

Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet (Foto: Ulf Huett) och Maria Dahlberg, förhandlingschef på SKL (Foto: Thomas Carlgren / SKL).
Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet (Foto: Ulf Huett) och Maria Dahlberg, förhandlingschef på SKL (Foto: Thomas Carlgren / SKL).
Majoriteten av sjuksköterskorna anser att en rimlig slutlön för en sjuksköterska utan specialistutbildning är mellan 35 000 och 50 000 kronor per månad. Merparten anser att en rimlig slutlön för en specialistutbildad sjuksköterska är mellan 45 000 och 60 000 kronor per månad. Enligt en undersökning som Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomfört bland ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 25–29 februari 2016.

– Jag anser att 50 000 kr är en rimlig slutlön för en grundutbildad sjuksköterska. Att somliga sjuksköterskor betraktar 35 000 kr som en rimlig slutlön är en tydlig signal på att sjuksköterskors löneutveckling generellt sett är komprimerad. För en specialistutbildad sjuksköterska anser jag att mellan 55 000 och 60 000 kronor är en rimlig slutlön, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet.
Vårdförbundets statistik visar att en grundutbildad sjuksköterska i dagsläget har en genomsnittlig slutlön på 32 000 kronor. Motsvarande lön för specialistutbildade sjuksköterskor är 37 000 kronor.
– En löneutveckling på i genomsnitt 12 000 kronor under en hel karriär är definitivt för lite. Statistiken säger att grundutbildade sjuksköterskor höjer sin snittlön med cirka 33 procent under sin karriär, medan specialistutbildade har en höjning på cirka 40 procent. Rimliga nivåer vore istället en löneutveckling på mellan 80 och 100 procent, säger Annelie Söderberg.

Lönespridningen bör öka
– En god löneutveckling är en nyckelfaktor för att öka sjuksköterskeyrkets attraktivitet och säkra vårdens framtida kompetensförsörjning. Möjligheten till en lönekarriär stärker attraktiviteten för såväl befintliga som blivande sjuksköterskor, säger Annelie Söderberg.
– Eftersom sjuksköterskelönerna sätts lokalt i respektive kommun och landsting kan jag inte kommentera lönenivåer. Däremot är SKL och Vårdförbundet överens om att lönespridningen bland sjuksköterskor bör öka. Det stärker sjuksköterskors möjlighet och motivation att göra karriär inom yrket, säger Maria Dahlberg, förhandlingschef på SKL.
– När sjuksköterskor har en möjlighet att påverka sin lön stimulerar det deras utveckling. Sjuksköterskans erfarenhet, utbildning, arbetsuppgifter och ansvar bör avgöra lönenivån. Ju mer ansvar, erfarenhet och kompetens sjuksköterskan har, desto högre bör lönen vara, säger Maria Dahlberg.

Vad anser du är en rimlig slutlön utan specialistutbildning?
Vad anser du är en rimlig slutlön (efter ca 30 års arbete) för en sjuksköterska utan specialistutbildning inom den löpande hälso- och sjukvården? (Före skatt)
lon_graf_1
Vad anser du är en rimlig slutlön med specialistutbildning?
Vad anser du är en rimlig slutlön (efter ca 30 års arbete) för en sjuksköterska med specialistutbildning inom den löpande hälso- och sjukvården? (Före skatt)
lon_graf_2