Högre lön, vidareutbildning och högre bemanning viktigt för att trivas

Publicerad 16 mars 2016
Text: Annika Wihlborg

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet (Foto: Ulf Huett) och Märta Stenevi, ordförande i personalnämnden i Region Skåne. (Foto: Region Skåne/Jens Christian)
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet (Foto: Ulf Huett) och Märta Stenevi, ordförande i personalnämnden i Region Skåne. (Foto: Region Skåne/Jens Christian)
Vilka faktorer får sjuksköterskorna att trivas och utvecklas i sitt yrke? Den frågan fick ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i vår undersökning. 81 procent svarade högre lön/bättre löneutveckling, 70 procent svarade kompetensutveckling och vidareutbildning och 63 procent svarade högre bemanning/lägre arbetsbelastning.

– Undersökningsresultatet förvånar mig inte. De fyra viktigaste faktorerna: högre lön, kompetensutveckling, lägre arbetsbelastning och tid för återhämtning, är några av våra högst prioriterade frågor, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.
Ett steg på vägen för att erbjuda fler sjuksköterskor tillgång till kompetensutveckling är AST, Akademisk specialisttjänstgöring, vilket innebär att sjuksköterskor kan genomgå en specialistutbildning på arbetstid.
– Inför nästa avtalsförhandling med SKL kommer vi att arbeta intensivt för att få till ett centralt reglerat nattarbetsavtal för sjuksköterskor. En del av våra medlemmar syns inte i sjukskrivningsstatistiken eftersom de väljer att gå ner i arbetstid eller sjukskriva sig innan de blir utbrända. Tid för återhämtning är otroligt viktigt för att sjuksköterskor ska orka stanna kvar i yrket under hela sin karriär, säger Sineva Ribeiro.

Synas i lönekuvertet
En viktig orsak till att dessa villkor bör förbättras för sjuksköterskorna är, enligt Sineva Ribeiro, att medellivslängden ökar och att allt fler människor lever längre med en eller flera sjukdomar. Det innebär att sjuksköterskekompetensen är mer central än någonsin för att kunna hantera framtidens vårdbehov. Ytterligare ett skäl till att prioritera frågorna högt är det faktum att de även kan få fler ungdomar att vilja satsa på sjuksköterskeyrket, vilket förbättrar förutsättningarna för vårdens framtida kompetensförsörjning.
– Att löneutveckling och högre lön rankas högst i undersökningen är inte unikt för sjuksköterskeyrket, men definitivt en faktor att vara lyhörd för. Tidigare har mycket fokus riktats till att höja sjuksköterskors ingångslöner, vilket förstås är positivt. Samtidigt är möjligheten att göra lönekarriär minst lika viktig. Den kunskap och erfarenhet sjuksköterskor samlat på sig under karriären ska synas i lönekuvertet, säger Märta Stenevi, ordförande i personalnämnden i Region Skåne.

Beslutsfattande på avdelningsnivå
Hon anser att sjuksköterskor överlag är en engagerad yrkesgrupp, vilket kan vara en orsak till att många betraktar kompetensutveckling som en viktig trivselfaktor.
– Ökad bemanning och mer tid till återhämtning hänger förstås ihop. För att sjuksköterskor ska kunna disponera sin tid på ett klokt sätt krävs att rätt person utför rätt uppgifter. I Region Skåne satsar vi på att rekrytera fler undersköterskor på många avdelningar, vilket avlastar sjuksköterskorna, säger Märta Stenevi.
En faktor som kan bidra till att fler sjuksköterskor trivs i yrket är, enligt Märta Stenevi, om avdelningschefer får mandat att fatta fler beslut i samråd med sina medarbetare.
– I stora landstingsorganisationer fattas även många beslut på detaljnivå högt upp i organisationen. Genom att flytta mer beslutsfattande mandat längre ner i organisationen stärks sjuksköterskornas inflytande över sin egen arbetssituation, säger Märta Stenevi.

Viktiga faktorer för att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete?
Vilka av följande faktorer är viktigast för att du ska kunna trivas och utvecklas i ditt arbete som sjuksköterska?
trivas_graf_1
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Sjuksköterska har i samarbete med VOC Nordic genomfört en trendundersökning hos ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige. Undersökningen genomfördes 25–29 februari 2016. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.