Innovativ vårdavdelning banar väg för framtiden

Publicerad 16 mars 2016
Text: Hanna Engström

Ann-Marie Wennberg Larkö, professor och områdeschef för område 2 på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Ann-Marie Wennberg Larkö, professor och områdeschef för område 2 på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Framtidens vårdavdelning har tagit ett nytt grepp och ifrågasätter strukturer inom vården. Delaktighet, kompetensutveckling och nytänk präglar avdelningen på Sahlgrenska som redan har fått bra betyg med mindre stress och positiva medarbetare.

Framtidens vårdavdelning är en kirurgisk avdelning med inriktning mot tarmsjukdomar där 24 medarbetare arbetar tillsammans för att hitta nya och innovativa lösningar som kan hjälpa sjukvården att möta framtidens utmaningar och kompetensförsörjning.

Vården är kompetensstark
Året var 2014 och initiativet kom från sjukhusledningen på Sahlgrenska. Man funderade kring nya grepp inom vården och en central frågeställning var: ”Vi anställer allt fler läkare och sjuksköterskor men använder vi den kompetens som redan finns på bästa sätt?
– Vården är ett kompetensstarkt område. Det gäller att ta tillvara kunskapen på rätt sätt, säger Ann-Marie Wennberg Larkö, professor och områdeschef för område 2 på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Framtidens Vårdavdelning tillkom då med målet att rätt yrkesroll ska göra rätt uppgifter. Man ville möjliggöra olika karriärvägar inom vården och se till att alla kan jobba på toppen av sin kompetens.

Nya yrkeskategorier
Vid första anblicken märks ingen större skillnad på Framtidens vårdavdelning och en ”vanlig” avdelning. Det var heller inte tanken. Uppdraget var att skapa en ny struktur för arbetssätt och ansvarsfördelning som kan appliceras på alla avdelningar inom vården. En del i strukturen är att hitta nya yrkeskategorier. Till exempel har man tagit fram en Avdelningsvärd som ska ansvara för service som att ta emot patienterna, hälsa dem välkomna, beställa transporter och dela ut måltider. Oftast är detta utlagt externt men på Framtidens vårdavdelning menar man att personen behöver vara en del av verksamheten och få en känsla för avdelningens behov. En annan ny roll är Klinikapotekaren som ska öka kontaktytorna och utveckla samarbetet mellan farmacevter och vården.
– Jag tror att vi kommer vara banbrytande när det gäller att plocka in nya yrkeskategorier, säger Yvonne Berger, vårdenhetschef för avdelningen.

”Ritar kartan allteftersom vi går”
På Framtidens vårdavdelning är medarbetarna med och påverkar utvecklingen. De kan ta fram förslag och Ann-Marie Wennberg Larkö förklarar att ”vi ritar kartan allteftersom vi går” vilket ger möjlighet att snabbt prova idéer och utvärdera nya arbetssätt. En konkret åtgärd är att man har gått ifrån önskescheman och infört individuella fasta scheman. Man har även sett över rondsystemet och en administratör som kan dokumentera direkt följer med vilket minskar arbetsbelastningen för sjuksköterskor och läkare. För att kartlägga, mäta och utvärdera insatserna på vetenskaplig grund samarbetar man med institutionen för vårdvetenskap och hälsa på Sahlgrenska akademin och Chalmers tekniska högskola. Man har en doktorand på avdelningen och allteftersom man testar teorier lämnar man ifrån sig rapporter. Det har till exempel visat sig att när medarbetarna har specifika arbetsuppgifter med utgångspunkt från sin kompetens minskar stressen.

På rätt väg
Tack vare en medarbetarenkät i Västra Götalandsregionen har Framtidens vårdavdelning fått bra återkoppling på hur personalen upplever sin situation. På 8 av 10 områden fick man ”mycket bra” och inom övriga ”bra”. Vidare har Framtidens vårdavdelning använt sig av LUQSUS, en vetenskaplig metod framtagen vid Malmö/Lunds universitet, då medarbetarna får svara på enkäter och tala med företagsläkare. Stress och utmattning, som normalt är vanligt inom vården, var markant låg bland medarbetarna från Framtidens vårdavdelning.
– Undersökningsledarna sa att bland cirka 400 andra undersökningar har man aldrig fått så här bra resultat. Det sporrar oss, vi känner att vi är på rätt väg. Mitt råd till andra vårdavdelningar som vill prova den här modellen är att våga! Utmana den etablerade strukturen och tänk nytt. Det har man allt att vinna på, avslutar Ann-Marie Wennberg Larkö.