Lägga mer tid på kompetens­utveckling och patientarbete

Publicerad 16 mars 2016
Text: Annika Wihlborg

Åsa Himmelsköld, sektionschef för Hälso- och sjukvård på SKL. Foto: Thomas Carlgren / SKL
Åsa Himmelsköld, sektionschef för Hälso- och sjukvård på SKL. Foto: Thomas Carlgren / SKL
Vad vill sjuksköterskorna använda tiden till om de fick mer arbetstid att disponera över? 59 procent svarade att de vill lägga mer tid på fortbildning och vidareutbildning, 58 procent vill lägga mer tid per patient och på att hålla sig à jour med forskning och nya rön.

Undersökningen är gjord av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 25–29 februari 2016.
– Sjuksköterskors önskemål och prioriteringar har delvis förändrats sedan jag var yrkesverksam i vården. Idag vill fler sjuksköterskor kunna lägga mer tid på kompetensutveckling och att hålla sig uppdaterade med forskning och rön. Jag ser att vi behöver skapa bättre förutsättningar för lärande organisationer så vi tillvaratar viljan och kraften i detta, säger Åsa Himmelsköld, som tog sjuksköterskeexamen 1987 och arbetade som operationssjuksköterska fram till 2001. Hon är numera sektionschef för Hälso- och sjukvård på SKL.
44 procent av sjuksköterskorna vill delta mer i verksamhetsutveckling, 41 procent vill lägga mer tid på uppföljning.
– Det är glädjande att så många sjuksköterskor vill utveckla och följa upp sjukvården. En viktig uppgift för sjuksköterskor är just att vara delaktig i utvecklingsarbete. Det vore intressant att få en mer specifik beskrivning av hur sjuksköterskorna som vill ägna mer tid åt patienten vill använda sin tid, vilken typ av patientarbete de prioriterar och hur det motsvarar framtida behov, säger Åsa Himmelsköld.

E-hälsoutveckling borde locka fler
Endast 7 procent av sjuksköterskorna vill lägga mer tid på e-hälsoutveckling. Åsa Himmelsköld anser att siffran borde vara högre, i synnerhet eftersom e-hälsoutveckling fyller en nyckelfunktion i framtidens mer personcentrerade vård.
– Genomtänkta e-hälsosatsningar kan bidra till att fler patienter klarar mer på egen hand, vilket frigör tid till dem med mer komplexa behov. Framtidens sjukvård, med en växande grupp äldre, kroniskt sjuka och multisjuka patienter, ställer krav på nya mer hälsofrämjande och medskapande arbetssätt. Här kan e-hälsotjänster effektivisera och förnya, säger Åsa Himmelsköld.
För att fler sjuksköterskor ska kunna frigöra tid krävs, enligt Åsa Himmelsköld, att sjukvårdsorganisationer reflekterar över vilka yrkeskategorier som bör utföra olika arbetsuppgifter i teamen. Det kan även bli aktuellt att introducera nya yrkeskategorier som kan komplettera nuvarande kompetenser. Det kan bidra till att sjuksköterskors kompetens tillvaratas bättre och att fler sjuksköterskor involveras i verksamhetsutveckling och får arbeta på toppen av sin kompetens.

Om du skulle få mer tid, vad skulle du använda arbetstiden till?
Om du skulle få mer tid att disponera över i ditt arbete som sjuksköterska, vad skulle du då använda arbetstiden till?
tid_graf_1