Mest positivt intryck av Akademiska, Sahlgrenska och Linköping

Publicerad 16 mars 2016
Text: Annika Wihlborg

Eva Jansson, tf chefssjuksköterska på Akademiska sjukhuset.  Foto: Staffan Claesson
Eva Jansson, tf chefssjuksköterska på Akademiska sjukhuset. Foto: Staffan Claesson
Vilka sjukhus har du som sjuksköterska mest positivt intryck av? Om du bortser från var du bor. På den frågan svarade 22 procent av sjuksköterskorna Akademiska sjukhuset i Uppsala, 20 procent vardera svarade Sahlgrenska universitetssjukhuset och universitetssjukhuset i Linköping.

Undersökningen genomfördes bland ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor den 25–29 februari 2016.
– Flera faktorer bidrar till att många sjuksköterskor har ett positivt intryck av Akademiska sjukhuset. Vi satsar mycket på sjuksköterskors professionella utveckling, bland annat genom vårt kliniska utvecklingsår, som ger nyutexaminerade sjuksköterskor möjlighet att i ett år spendera tjugo procent av sin arbetstid i vårt kliniska träningscentrum, säger Eva Jansson, som varit sjuksköterska i fyrtiofyra år, varav trettioåtta år som avdelningschef och kanslichef. Idag arbetar hon som tf chefssjuksköterska på Akademiska sjukhuset.
Hon tillägger att många sjuksköterskor känner en viss stolthet över att arbeta på Akademiska sjukhuset samt att ett universitetssjukhus överlag uppfattas som en miljö där man kan utveckla sin kompetens. 2015 etablerade Akademiska en vårdkvalitetsavdelning som bland annat bistår enheterna med verksamhetsnära stöd kring processledning samt förbättrings- och utvecklingsarbete.
– Akademiska är ett stort sjukhus, men här finns ändå en närhet mellan verksamheterna, i synnerhet eftersom vår organisation numera är plattare än tidigare. Vi satsar på studielön för sjuksköterskor som vill gå specialistutbildning i anestesi, operation och intensivvård. Vi var också tidiga med att höja våra sjuksköterskors generella lönenivåer, säger Eva Jansson.

Vilka av följande sjukhus har du mest positivt intryck av?
Om du bortser från var du bor. Vilka av följande sjukhus har du som sjuksköterska mest positivt intryck av?
sjukhus_graf_1