Mötet med människan i fokus för psykiatrisjuksköterskan

Publicerad 16 mars 2016
Text: Annika Wihlborg

Karl-Henrik Forsman, specialistsjuksköterska i psykiatri vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Foto: Johan Werner Avby
Karl-Henrik Forsman, specialistsjuksköterska i psykiatri vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Foto: Johan Werner Avby
Karl-Henrik Forsman, specialistsjuksköterska i psykiatri vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, hade ursprungligen tänkt sig en karriär som ambulanssjuksköterska. Efter att ha arbetat extra inom psykiatrin i samband med sjuksköterskeutbildningen bestämde han sig istället för att bli specialistsjuksköterska inom psykiatri.

– Det jag fastnade för med det här yrket var möjligheten till möten med människor, när man arbetar som psykiatrisjuksköterska står mötet med individen alltid i fokus. I samband med att jag gick specialistutbildningen intresserade jag mig för psykosvård och 2002 började jag arbeta på psykosvårdens öppenvård på Länssjukhuset Ryhov, säger Karl-Henrik Forsman, som även är styrelseledamot i Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor.
Hans främsta drivkraft i sitt arbete är att följa patienternas framsteg i det kliniska arbetet och att implementera nya internetbaserade stöd och behandlingsformer som verkligen gör nytta för patienten.

Förtroendefull patientrelation
– En av psykiatrisjuksköterskans viktigaste uppgifter är att väcka patientens egen kraft att förändra sitt liv. Det handlar om att identifiera utvecklingsviljan och kraften hos varje individ, trots funktionshinder eller andra svårigheter. För en psykiatrisjuksköterska är det avgörande att kunna bygga en förtroendefull och prestigelös relation med patienten. I det sammanhanget kommer verkligen psykiatrisjuksköterskan till sin rätt med sin specialist- och omvårdnadskompetens, säger Karl-Henrik Forsman.
Eftersom han är intresserade av e-hälsoutveckling har Karl-Henrik Forsman på senare år involverats i flera utvecklingsprojekt som tillgängliggör nya digitala arbetssätt för patienter och personal inom psykiatrin. I nära dialog med patienter och vårdpersonal i hela Jönköpings län arbetar han med E-hälsolyftet, en satsning som ska öka användningen av e-tjänster som finns tillgängliga via 1177 Vårdguiden.
– Det är verkligen roligt och givande att utveckla framtidens e-hälsoresurser, bland annat ett projekt som erbjuder psykospatienter stöd och behandling via internet samt ett verktyg som förbereder patienter som ska genomgå en neuropsykiatrisk utredning, säger Karl-Henrik Forsman.

Större verktygslåda
Han anser att fler sjuksköterskor som har ett intresse för psykiatri bör gå en specialistutbildning och satsa på att bli psykiatrisjuksköterskor.
– Specialistutbildningen ger en betydligt större verktygslåda som verkligen kommer till användning i det dagliga patientarbetet. Specialistsjuksköterskor inom psykiatri är eftertraktade på arbetsmarknaden och har dessutom många karriärvägar att välja mellan. Om man vill vara med och utveckla den psykiatriska vården så är den akademiska erfarenheten från specialistutbildningen en viktig tillgång, säger Karl-Henrik Forsman.