Patientkontakten och möjligheten att hjälpa

Publicerad 16 mars 2016
Text: Hanna Engström

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
När ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor tillfrågades om vad de trivs bäst med i sitt yrke var en sak påfallande – de har mycket positivt att säga om sitt jobb. Den främsta orsaken är patientkontakten. Därefter kommer möjligheten att kunna hjälpa, träffa många människor och att jobbet är så omväxlande och flexibelt.

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor den 25-29 februari i år och ger en intressant bild av vilka faktorer gör att sjuksköterskorna trivs bäst med sitt arbete.

Kontakten med patienterna
Den i särklass mest positiva aspekten av jobbet uppges vara patientkontakten. Den står för en knapp tredjedel av svaren. På andra plats kommer möjligheten att kunna hjälpa. Många nämner vikten av att ge stöd, omvårdnad, trösta och vägleda. Att finnas där för en medmänniska och kunna göra gott. Responsen från patienterna är också viktig. Någon skrev: ”Tillfredsställelsen man känner när man får resultat på de insatser man har gjort – att patienten blir bättre.”

Möta människor
Den tredje största faktorn som skapar trivsel handlar om att dagligen kunna träffa människor. Det ligger naturligtvis nära kontakten med patienterna men här talar man om möten med människor i ett vidare perspektiv som även inkluderar anhöriga, kollegor med flera. Man nämner att det ofta handlar om människor från olika kulturer och med olika bakgrund.

Varierande och stimulerande
För sjuksköterskorna är arbetsvillkoren viktiga och det faktum att jobbet är omväxlande och flexibelt framhåller flera som bidragande till ökad trivsel. Många upplever en stor frihet och att arbetsuppgifterna varierar tycker man är stimulerande. Att den ena arbetsdagen aldrig är den andra lik är positivt.

Göra skillnad och ta ansvar
Slutligen var det två faktorer till som stod ut i undersökningen. Dels att kunna göra skillnad och dels att få ta, och känna, ansvar. Känslan av att utföra ett arbete som är meningsfullt och ger uppskattning är viktigt. Ett flertal upplever att arbetet som sjuksköterska är både utmanande och utvecklande. Det innehåller mycket problemlösning, både tekniskt och i samspelet med människor. Det handlar ofta om att skapa trygghet i en snabbt omväxlande miljö.

Fem i topp som gör att sjuksköterskor trivs med sitt jobb:
1. Patientkontakten
2. Möjligheten att hjälpa
3. Kontakten med människor
4. Varierande arbetsuppgifter
5. Kunna göra skillnad