Snabbspåret Silverstigen

Publicerad 16 mars 2016
Text: Sandra Ahlqvist

Christian Barrientos, sjuksköterska.
Christian Barrientos, sjuksköterska.
Den uppmuntrande attityden till initiativtagande har bland annat resulterat i snabbspåret Silverstigen på akutmottagningen i Norrtälje.

Sjuksköterskan Christian Barrientos begrundade hur mottagandet av äldre patienter skulle kunna förbättras för att se till att de får rätt vård och omhändertagande, utan långa väntetider. Resultatet blev Silverstigen. Satsningen innebär att patienter över 80 år får en bedömning av ADL, aktiviteter i dagliga livet, då de anländer till akuten. Baserat på denna bedömning tilldelas de sedan ett prioriteringsnummer som avgör hur vårdprocessen fortsätter.
– Många äldre patienter är sköra och har svårt att prata för sig, vilket innebär att risken finns att de hamnar mellan stolarna. Efter att ha läst en avhandling om svårigheterna med strukturerad omvårdnad och tillsyn på akutmottagningar tog jag upp frågan med Efva Lagerstedt på en av våra planeringsdagar och mina reflektioner blev väldigt väl emottagna.
Silverstigen har lett till en kraftig förbättring inom triageringen för äldre patienter och dokumentationen är betydligt mer omfattande. Dessutom anordnas föreläsningar och övningar för personalen kring ämnet.

Patienternas behov
– Vi har ökat medvetenheten om patienternas behov och den här satsningen har spridit sig även till andra områden, exempelvis ambulanspersonalen.
Det tog bara tre veckor från att Barrientos tog upp sina idéer med Lagerstedt till att de började bli omsatta i praktiken och han tycker sig se tydliga förbättringar.
– Vi har följt statistiken och i nuläget omvårdnadsbedömer vi 70 procent av de som är över 80, något vi vill öka ytterligare. En tanke är att dra nytta av undersköterskornas kompetens, men ännu är inget bestämt, avslutar han.