”Staten behöver ta ett större ansvar”

Publicerad 16 mars 2016
Text: Hanna Engström

Gabriel Wikström, folkhälso- och sjukvårdsminister. Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet
Gabriel Wikström, folkhälso- och sjukvårdsminister. Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet
I undersökningen mot sjuksköterskorna framkom vilka beslut de skulle prioritera om de var folkhälso- och sjukvårdsminister. Faktorer som lön, bemanning och arbetsvillkor kom högt upp. Vi frågade nuvarande folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström om hans åsikt.

– Vi behöver förbättra rutinerna och staten behöver ta ett större ansvar. Vi vill göra satsningar tillsammans med landstingen, inleder Gabriel Wikström. Bemanningsfrågan och kompetensförsörjningen inom vården måste lösas.

Professionsmiljarden
I detta syfte har regeringen träffat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting med målsättningen att göra vården bättre, mer jämlik och patientcentrerad. Man kommer satsa en miljard, den s.k. professionsmiljarden, specifikt inriktad på smartare användning av medarbetarnas kompetens, it-stöd och processer för att förenkla administrationen och ge bättre information samt stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning.

Vikten av ledarskap
För att bibehålla kompetens är ledarskapsfrågan av central betydelse, menar Gabriel Wikström. Cheferna har inte alltid möjlighet att göra sitt jobb, i­bland är det brist på kompetens, ibland finns inte tiden. Många är tyngda av för mycket administration. I slutänden är det dock en fråga för arbetsgivaren, staten ska enbart gå in om det krävs förändringar såsom lagstiftning anser ministern. Han tycker vidare att bemanningsföretagen är en viktig resurs vid semestrar och andra personalintensiva toppar men pekar på att det är en osund utveckling att bli beroende av dem i ordinarie verksamhet.
– Risken är att man tappar den kontinuerliga kontakten med patienterna och äventyrar patientsäkerheten.

Inte anpassat till verkligheten
Flera sjuksköterskor önskade bättre information till medborgarna för att guida dem rätt inom vården. Gabriel Wikström är av en annan åsikt.
– Den allmänna bilden är att man söker sig till vården när man har brutit ett ben eller på grund av tillfällig sjukdom. Så ser inte vården ut idag. Av resurserna går 80–85 % till kroniskt sjuka men systemet är anpassat efter sällanbesökare. Det krävs en vårdplan med patienten i fokus och en kultur- och systemförändring.

…och så lönen
Hur ställer sig ministern till den viktigaste frågan för sjuksköterskorna, nämligen högre lön? Han menar att man behöver titta på flera aspekter som arbetsmiljö, ledarskap och arbetsvillkor.
– Lönesättningen måste vara en förhandling mellan arbetsmarknadens parter, avslutar Gabriel Wikström.