Presentation

Tankar, minnen och känslor i fokus – hos oss får du arbeta med hjärnan

Publicerad 16 mars 2016

Helena Eriksson, sjuksköterska på sektionen för stroke och neurologi. Foto: Rainer Tihvan/SÖS
Helena Eriksson, sjuksköterska på sektionen för stroke och neurologi. Foto: Rainer Tihvan/SÖS
För att rädda hjärnan är det viktigt att insatserna är snabba och specifika för att skapa bästa förutsättningar för läkning. Patienterna är i ett akut och sårbart skede och behöver mycket tillsyn. I maj öppnar Södersjukhuset en ny vårdenhet för att vårda patienter efter neurokirurgiska ingrepp och akuta neurologiska tillstånd.

Helena Eriksson är sjuksköterska på sektionen för stroke och neurologi och projektleder arbetet med att utveckla den nya enheten NAVE, neurologisk avancerad vårdenhet.
– Patienter som har genomgått neurokirurgiska ingrepp behöver avancerad neurologisk vård, en vårdnivå som inte tidigare har funnits på Södersjukhuset. I och med öppnandet av NAVE blir det också möjligt att förbättra vården av andra patientgrupper med akuta neurologiska sjukdomstillstånd, berättar Helena.

Stor satsning på kompetensutveckling för medarbetarna
– Den nya vårdnivån blir en utmaning för oss som jobbar här och det är roligt att kunna erbjuda både befintliga och nya medarbetare kompetensutveckling efter behov och erfarenhet. Många tycker också att det är extra spännande att få vara med och utveckla neurovården på Södersjukhuset, säger Helena.
– Vi behöver sjuksköterskor som känner sig trygga i sin yrkesroll och som är vana vid att vårda patienter i ett akut och sårbart skede. Man ska vara inställd på att arbeta i team och att samverka med andra professioner.
– Att snabbt ställa om för en akut insats ställer stora krav på ett fungerande samarbete och gott ledarskap. Just det tajta samarbetet är något som våra medarbetare ofta pratar om och lyfter fram, säger Helena.

Karriärmöjligheter för dig som sjuksköterska
Helena Eriksson började jobba som sjuksköterska på Södersjukhuset för sex år sedan. Inom några år sökte hon jobbet som enhetsledare på sin avdelning, och fick det! Hennes stora intresse för förbättringsarbete har nu lett fram till jobbet som projektledare för NAVE.
– Jag har verkligen fått möjlighet att utvecklas i min roll som sjuksköterska här. Det bästa med jobbet är att jag får vara kreativ och arbeta fram nya lösningar. Som medarbetare har jag stora möjligheter att vara med och påverka och utveckla vården och arbetsmiljön, säger Helena.

Södersjukhuset
Södersjukhuset är Stockholms största akutsjukhus. Vi ger dig möjlighet att utvecklas och växa i ditt yrke som sjuksköterska. Vill du arbeta med oss på NAVE eller inom neurologisektionen, kontakta vårdenhetschef, eva.k.nygren@sodersjukhuset.se, tel 070-089 15 55 eller rekryterare nancy.skohg@sodersjukhuset.se, tel. 08-616 30 00. Alla lediga tjänster finns på sodersjukhuset.se/jobb.

sodersjukhuset.se/jobb