Värnar om patientens själv­bestämmande och integritet

Publicerad 16 mars 2016
Text: Annika Wihlborg

Katarina Ramqvist, biträdande verksamhetschef på ASIH och SPSV Syd på Praktikertjänst N.Ä.R.A. och Christine Karlsson, ordförande i yrkesföreningen Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad.
Katarina Ramqvist, biträdande verksamhetschef på ASIH och SPSV Syd på Praktikertjänst N.Ä.R.A. och Christine Karlsson, ordförande i yrkesföreningen Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad.
66 procent av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta med palliativ vård, främst eftersom det är ett meningsfullt arbete. Det visar Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige den 25–29 februari 2016.

78 procent anger mötet med patienten som främsta skäl till att de vill arbeta med palliativ vård. Även möjligheten att fokusera på mötet med patienten, göra en viktig insats och att arbeta med personcentrerad vård värderas högt.
– Den palliativa vården bör i allra högsta grad vara personcentrerad. Att arbeta med palliativ vård innebär att ta vara på och se till personens erfarenheter, att vara lyhörd för individens önskemål och att tillämpa ett helhetsperspektiv på varje person, säger Katarina Ramqvist, specialistsjuksköterska inom onkologi och biträdande verksamhetschef på ASIH och SPSV Syd på Praktikertjänst N.Ä.R.A. Hon har arbetat med palliativ vård sedan 1996, de senaste nio åren som chef.

Ett meningsfullt arbete
En viktig faktor för att trivas i den palliativa vården är, enligt Katarina Ramqvist, att tycka om mötet med människan och att skapa fina möten med patient och närstående. Den palliativa vården innebär en hel del medicinska insatser, men det som många sjuksköterskor upplever meningsfullt är ofta att bidra till ökat välbefinnande.
– Eftersom patienterna ofta är multi­sjuka och kan ha flera olika diagnoser inom den palliativa vården så är en bred erfarenhets- och kunskapsbas från olika vårdområden en fördel. Att 66 procent av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta med palliativ vård är oerhört roligt. Det är ett meningsfullt arbete och kan innebära allt från aktiviteter att såväl fysiskt som andligt bidra till ökad livskvalitet för patienter som befinner sig i livets slutskede, säger Katarina Ramqvist.

Trygghet i yrkesrollen
Den palliativa vården kan bland annat äga rum på en slutenvårdsavdelning, inom ramen för ASIH eller på särskilda boenden.
– Sjuksköterskor inom ASIH har ett självständigt arbete som medger en personlig utveckling men kräver också erfarenhet, bedömningsförmåga och trygghet i rollen. Man är ofta ensam i mötet med patient och närstående och pressen kan kännas hög. I den palliativa slutenvården arbetar man närmare i teamet runt patienten, vilket innebär att man får en speciell och nära relation till kollegorna, säger Katarina Ramqvist.

Sjuksköterskor gör viktig insats
– Det är verkligen glädjande att 66 procent av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta i den palliativa vården. Sjuksköterskor med rätt kompetens kan göra oerhört mycket för att patienterna ska kunna tillbringa sin sista tid i livet på sina egna villkor, säger Christine Karlsson, som är specialistsjuksköterska inom onkologi med inriktning mot palliativ vård och diplomerad sjuksköterska inom palliativ vård. Sedan 1999 arbetar hon som palliativ konsult och smärtsjuksköterska på ASIH vid Trelleborgs lasarett och är även ordförande i yrkesföreningen Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad.
Sjuksköterskor tillsammans med övriga i teamet inom palliativ omvårdnad fokuserar mycket på att höja patientens livskvalitet och välbefinnande på ett fysiskt, psykiskt, socialt och själsligt plan. På palliativa avdelningar och ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) sker arbetet i team där förutom sjuksköterskor såväl läkare som dietister, kuratorer och paramedicinare ingår.
– Vi värnar alltid om patientens självbestämmande och integritet. Att arbeta med palliativ vård är otroligt utvecklande och intressant. Varje patient är unik och vi etablerar ofta en nära kontakt med patienten och dess närstående. Patienterna lär också mig och mina kollegor mycket om att ta vara på livet. Jag kan definitivt rekommendera andra sjuksköterskor att utbilda sig inom palliativ omvårdnad. Det är ett mångsidigt och utvecklande arbete som kan bedrivas i många olika verksamheter, bland annat i den kommunala omsorgen och på sjukhusens vårdavdelningar, säger Christine Karlsson.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med palliativ vård?
Skulle du kunna tänka dig att arbeta med palliativ vård/vård i livets slutskede?
palliativ_graf_1
Varför skulle du kunna tänka dig att arbeta med palliativ vård?
Varför skulle du kunna tänka dig att arbeta med palliativ vård/vård i livets slutskede?
palliativ_graf_2