Nationell manifestation vill bana väg för nytt hälso- och sjukvårdssystem

Publicerad 24 augusti 2016
Text: Annika Wihlborg

Päivi Vilkkavaara, specialistsjuksköterska i anestesi och intensivvård samt en av initiativtagarna till ”Slut på rean – En annan vård är möjlig”.
Päivi Vilkkavaara, specialistsjuksköterska i anestesi och intensivvård samt en av initiativtagarna till ”Slut på rean – En annan vård är möjlig”.
Den 4 september arrangeras manifestationen ”Slut på rean – En annan vård är möjlig!” på 26 orter runtom i Sverige. Manifestationen, som initierats av tre sjuksköterskor, samlar hela vårdprofessionen med målsättningen att förändra hälso- och sjukvårdens grundläggande organisation.

– Manifestationen arrangeras för första gången och gensvaret har varit över förväntan. Fjärde september-rörelsen är ett uttryck för personalens frustration över en situation inom vården, som på många håll blir allt sämre. Vi välkomnar alla vårdprofessioner och allmänhet som anser att en annan vård är möjlig. Vår förhoppning är att den här kraftsamlingen ska bidra till att sjukvårdsfrågan placeras högst upp på politikernas agendor och att den så viktiga grundfrågan prioriteras, nämligen att hälso- och sjukvården behöver en helt ny struktur, säger Päivi Vilkkavaara, specialistsjuksköterska i anestesi och intensivvård samt en av initiativtagarna till ”Slut på rean – En annan vård är möjlig”.
Andra frågor som manifestationen uppmärksammar och driver är adekvat löneutveckling under hela yrkeslivet, att fler stängda vårdplatser ska öppnas, färre patienter per sjuksköterska i akutsjukvården, enhetlig utbildning för undersköterskor, en hållbar arbetsmiljö för alla vårdprofessioner, tid för återhämtning vid natt- och skiftarbete samt lika och jämlik vård för alla.
– Vi vill synliggöra att många medarbetares kritik ofta tystas ned. På många ställen råder en tystnadskultur och därför uppmanas deltagarna att ta med sig visselpipor, som en symbolisk handling för att göra sin röst hörd. Genom att förändra vårdens grundstruktur hoppas vi att patienten i framtiden slipper bollas mellan olika avdelningar och sjukhus. Vi efterlyser ett vårdsystem som gör det möjligt för vårdpersonal att ta ett helhetsansvar för varje patient. Rådande styrmodeller fragmenterar vården, medför otydliga ansvarsområden och gör ofta det omöjligt att se patienten som en helhet, avslutar Päivi Vilkkavaara.