68 procent: Behövs fler möjligheter till klinisk karriär

Publicerad 12 oktober 2016
Text: Annika Wihlborg

Gunilla Length Persson, specialistsjuksköterska och strateg i Västra Götalandsregionen (Foto: fovea.se) och Jani Stjernström, förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet.
Gunilla Length Persson, specialistsjuksköterska och strateg i Västra Götalandsregionen (Foto: fovea.se) och Jani Stjernström, förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet.
68 procent av sjuksköterskorna anser inte att det finns tillräckliga möjligheter att göra klinisk karriär. Möjligheterna till klinisk karriär behöver således förbättras.

– Jag har förståelse för att 68 procent av sjuksköterskorna inte anser att det finns tillräckliga möjligheter att göra klinisk karriär. En orsak kan vara otydliga karriärvägar. Det är lättare att uppfatta karriärvägar om man väljer att bli chef eller vidareutbilda sig till lärare i vårdämnen och därmed lämna den kliniska verksamheten, säger Gunilla Length Persson, som är specialistsjuksköterska och numera strateg på koncernstab HR i Västra Götalandsregionen.
– Det bästa sättet att öka andelen specialistutbildade sjuksköterskor är att erbjuda dem finansiellt stöd för sin vidareutbildning. Jag tror också mycket på att tillämpa konkreta beräkningssystem för löneutvecklingen. I Västra Götalandsregionen har vi även som målsättning att erbjuda samtliga specialistutbildade sjuksköterskor en specialisttjänst inom ett halvår efter slutförd utbildning, säger Gunilla Length Persson.
Hon betraktar karriärutvecklingsmodeller för sjuksköterskor i klinisk tjänst som ett viktigt verktyg för att synliggöra karriärvägar i samband med löne- och utvecklingssamtal. En karriärutvecklingsmodell tydliggör också arbetsgivarens erbjudande och karriärvägar för sjuksköterskor som vill satsa på en klinisk karriär och det patientnära arbetet.

Kompetens underskattas
– Min erfarenhet är att få sjuksköterskor med specialistkompetens och lång erfarenhet får använda hela sin kunskap och erfarenhet. Många arbetsgivare saknar en plan för att tillvarata sjuksköterskornas befintliga kompetens, vilket innebär att de som vill göra klinisk karriär sällan har en möjlighet att visa vad de går för. Tyvärr underskattas värdet av erfarenhet och kompetens ofta i den kliniska verksamheten, säger Jani Stjernström, som tidigare arbetat som specialistsjuksköterska inom anestesi och intensivvård och numera är förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet.
Arbetsgivare som låter specialister och erfarna sjuksköterskor få utlopp för sin kompetens har ofta lägre personalomsättning. Patienterna gagnas genom att de får tillgång till mer specialistkompetens och sjuksköterskorna får en tydlig signal från arbetsgivarna som visar att de är uppskattade och värdefulla.
– Ett av de viktigaste initiativen är definitivt möjligheten att i sin anställning få betald specialistutbildning. Ytterligare en viktig komponent är att arbetsgivaren har en genomtänkt och konsekvent plan för hur de ska tillvarata sjuksköterskornas kompetens. Sjuksköterskor behöver vara säkra på att en specialistutbildning verkligen lönar sig för dem i längden, säger Jani Stjernström.

Anser du att det finns tillräckliga möjligheter för att göra klinisk karriär?
klinisk1_graf
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Sjuksköterska har genomfört en trendundersökning hos ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige. Undersökningen genomfördes 16–20 september 2016. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.