72 procent: Sjukvården fungerar sämre än för tio år sedan

Publicerad 12 oktober 2016
Text: Annika Wihlborg

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting (Foto: Anna Molander) och Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet (Foto: Ulf Huett).
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting (Foto: Anna Molander) och Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet (Foto: Ulf Huett).
72 procent av sjuksköterskorna anser att hälso- och sjuk­vården fungerar sämre idag än för tio år sedan. Vi intervjuar Sineva Ribero, ordförande i Vårdförbundet och Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting, om hur hälso- och sjukvården ska bli bättre.

– Jag håller definitivt med sjuksköterskorna angående de faktorer som gjort vården sämre det senaste decenniet. En sak som sjuksköterskorna inte lyft fram är att det i dagsläget hörs fler patient- och anhörigberättelser än någonsin tidigare, inte minst i media. Genom att dela med sig av sina egna historier larmar patienter och anhöriga kring vad som inte står rätt till i vården. Det stärker sjuksköterskornas egna farhågor vad gäller patientsäkerhet, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Förbättra arbetsvillkoren
– En ofrånkomlig fråga i arbetet med att komma tillrätta med problemen i vården är att se över sjuksköterskornas arbetsvillkor. Arbetstider, tid för återhämtning och att minska andelen arbetstidsavtal som kombinerar dag, kväll och nattarbete är exempel på faktorer som behöver ses över för att arbetsvillkoren ska bli mer attraktiva. Sjuksköterskornas lönespridning och livslöneutveckling behöver också förbättras avsevärt, säger Sineva Ribeiro.

Öka andelen specialistutbildade
Ytterligare en prioriterad fråga är, enligt Sineva Ribeiro, att öka andelen specialistutbildade sjuksköterskor.
– Andelen specialistutbildade sjuksköterskor har aldrig varit färre än idag. Sverige ligger långt efter övriga Norden vad gäller andelen specialistutbildade sjuksköterskor. Konsekventa satsningar som ökar andelen specialistutbildade är helt nödvändiga för framtidens vård, säger Sineva Ribeiro.

Använda hela sin kompetens
– Sjuksköterskornas upplevelse av hur hälso- och sjukvården fungerar måste vi alltid ta på allvar. Göran Stiernstedts utredning om effektivare vård visar att åtta av tio sjuksköterskor delvis ägnar sig åt enklare arbetsuppgifter som vårdbiträden eller undersköterskor skulle kunna utföra. Det innebär att många sjuksköterskor inte får använda hela sin kompetens. En nyckelfråga i framtidens sjukvård är just att fler sjuksköterskor får utlopp för hela sin kompetens, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting.
Hon anser att hälso- och sjukvården överlag behöver se över arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper, så att sjuksköterskor får det stöd de behöver från undersköterskor och vårdbiträden och därmed kan ägna sig fullt ut åt omvårdnad.

Ökade löneskillnader behövs
– I grund och botten så är det positivt att sjuksköterskor har fler arbetsgivare att välja mellan idag jämfört med för tio år sedan. Det skapar en sund konkurrens mellan arbetsgivarna som kan bidra till sjuksköterskornas professionella utveckling. För att förbättra vården krävs även att löneskillnaderna blir större. Specialistutbildning ska verkligen löna sig och vi planerar en lönesatsning liknande förstelärarreformen i skolan, säger Anna Starbrink.
Hon betonar vikten av effektiva och moderna it-system i vården. Stockholms läns landsting genomför därför, tillsammans med Västra Götalandsregionen och Region Skåne, en gemensam satsning på ett nytt it-system. Anna Starbrink anser att fler landsting och regioner bör göra detsamma.

Sineva Ribeiros viktigaste förslag till förbättrad hälso- och sjukvård:
1. Öka andelen specialistutbildade sjuksköterskor. Det bidrar till att försörja vården med rätt kompetens, att specialistutbildade får fler kompetenta kollegor samt att vården klarar av framtidens utmaningar. Här är AST ett avgörande initiativ.
2. Förbättra sjuksköterskornas arbetsvillkor. Ordentligt med tid för återhämtning, en förbättrad löneutveckling som får fler att vilja stanna kvar i yrket, attraktiva arbetstidsavtal och lagom mycket ansvar per sjuksköterska är några avgörande faktorer.
3.Omställning till en personcentrerad vård. En personcentrerad vård som utgår från patienten och baseras på patientens behov och resa genom vårdkedjan är helt nödvändig för att vi ska klara av att möta utmaningarna i framtidens vård på ett effektivt sätt.
Anna Starbrinks viktigaste förslag till förbättrad hälso- och sjukvård:
1. Frigör sjuksköterskeresurser genom att avlasta sjuksköterskor och fullt ut låta dem fokusera på omvårdnad.
2. Digitalisering av sjukvården, bland annat i form av effektivare it-system.
3. En schysst löneutveckling. Det ska löna sig att utveckla och utbilda sig själv, men även att bidra till verksamhetens utveckling.
Anser du att hälso- och sjukvården fungerar bättre eller sämre idag än för tio år sedan?
samre_graf
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Sjuksköterska har genomfört en trendundersökning hos ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige. Undersökningen genomfördes 16–20 september 2016. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.