89 procent: Ej tillräcklig tid för vila och återhämtning

Publicerad 12 oktober 2016
Text: Annika Wihlborg

Barbara El Hakim, sjuksköterska på kirurgavdelningen på Skaraborgs sjukhus i Skövde, Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet (Foto: Ulf Huett) och Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKL (Foto: Thomas Carlgren).
Barbara El Hakim, sjuksköterska på kirurgavdelningen på Skaraborgs sjukhus i Skövde, Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet (Foto: Ulf Huett) och Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKL (Foto: Thomas Carlgren).
89 procent av sjuksköterskorna som arbetar blandad dag/kväll/natt har inte tillräckligt med tid för vila och återhämtning vid nattarbete. Det är resultatet av Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning som genomfördes 16–20 september 2016.

Barbara El Hakim, som varit sjuksköterska i åtta år och de senaste fyra åren på kirurgavdelningen på Skaraborgs sjukhus i Skövde, är en av många sjuksköterskor som arbetar treskift, dag/kväll/natt, som är obligatoriskt för samtliga sjuksköterskor på kirurgen.

Trötthet ökar risken för fel
– Jag är definitivt inte förvånad över att 89 procent av de treskiftsarbetande sjuksköterskorna inte har tillräcklig tid för återhämtning. Att ständigt varva dag-, kvälls- och nattarbete är slitsamt på många sätt, säger Barbara El Hakim.
Hon upplever ofta att hon ofta är väldigt trött efter ett arbetspass och därför inte orkar med några fritidsaktiviteter.
– Sjuksköterskor har ett ansvarsfullt arbete som kräver att vi tar många avgörande beslut. Med treskiftsscheman är många av oss tyvärr inte lika skärpta på jobbet som vi skulle vilja vara. Det gör att jag ofta är rädd att ha gjort misstag eller att jag glömt något under mitt arbetspass, säger Barbara El Hakim.

Bör synas i lönekuvertet
Hon tycker att sjukvården borde testa den arbetsmodell som många skiftarbetare i industrin tillämpar, nämligen att man arbetar natt i en vecka, dag i en vecka och därefter kväll i en vecka. Sex timmars arbetspass och möjligheten att själv få välja om man vill jobba dag, kväll eller natt är andra förändringar som Barbara El Hakim gärna ser.
– Jag anser också att sjuksköterskor som arbetar treskift ska få mer betalt när de har obekväma arbetstider. Det ska synas i lönekuvertet när man ständigt tvingas anpassa sin dygnsrytm utifrån schemaläggningen, annars riskerar många sjuksköterskor som tvingas arbeta treskift att byta jobb, säger hon.

Centralt avtal saknas
– Att många nattarbetande sjuksköterskor inte får tillräckligt med tid till återhämtning är tyvärr ett välkänt problem som till stor del beror på att det i dagsläget saknas ett centralt avtal kring vila vid nattarbete mellan Vårdförbundet och SKL. I stället tillämpas lokala avtal, vilket gör att villkoren för vila och återhämtning mellan arbetspassen varierar mycket, även mellan olika vårdavdelningar på samma sjukhus, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet.
Hon anser att tillräcklig dygnsvila är viktigt ur flera perspektiv. Treskiftsarbetande sjuksköterskor som ständigt tvingas lägga om sin dygnsrytm minskar ofta sin koncentrationsförmåga och förmågan att hålla sig alert på jobbet. Det kan i sin tur påverka patientsäkerheten. Forskning visar också att en skiftande dygnsrytm kan ha negativa effekter på hälsan.
– Ett centralt avtal fungerar som en grundplåt och en trygghet för de sjuksköterskor som arbetar natt, säger Annelie Söderberg.

Inte överraskande
– Det är inte överraskande att det finns sjuksköterskor som arbetar natt och som inte anser sig ha tillräcklig tid för återhämtning mellan arbetspassen, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKL.
Ett viktigt skäl till att sjuksköterskor som arbetar natt bör få tillräcklig tid för återhämtning är, enligt Niclas Lindahl, att risken för misstag i arbetet ökar när man är trött och när arbetspassen är långa.
– En faktor som kan ge fler sjuksköterskor den återhämtning de behöver är att arbetsgivaren blir mer uppmärksam på att man får tillräcklig tid för dygnsvila i samband med schemaläggningen samt att man, om möjligt, kortar ner långa arbetspass. Schemaläggare bör också undvika komprimerad arbetstid, alltså alltför många arbetsdagar i följd utan ledighet, säger Niclas Lindahl.

Händer det att du arbetar blandad dag/kväll/natt?
natt_graf1

De som svarat att de arbetar blandad dag/kväll/natt har fått nedanstående följdfråga.

Anser du att sjuksköterskor som arbetar blandad dag/kväll/natt har tillräcklig med tid för vila och återhämtning vid nattarbete?
natt_graf2
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Sjuksköterska har genomfört en trendundersökning hos ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige. Undersökningen genomfördes 16–20 september 2016. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.