Presentation

Akademiska barnsjukhuset – ständig utveckling i dynamisk miljö

Publicerad 12 oktober 2016

Maria Lindström Nilsson, barnsjuksköterska och Pernilla Antonsson, intensivvårdssjuksköterska.
Maria Lindström Nilsson, barnsjuksköterska och Pernilla Antonsson, intensivvårdssjuksköterska.
På Akademiska barnsjukhuset i Uppsala har specialistsjuksköterskorna Maria Lindström Nilsson och Pernilla Antonsson funnit en plattform för sin professionella utveckling, med en kombination av forskning, ledarskap, kliniskt arbete och koordinatorroller. Här finns goda möjligheter att forma sin egen karriär.

– Ledningen här på Barnsjukhuset är verkligen lyhörd och flexibel för hur jag vill utvecklas. Karriärutveckling på olika sätt uppmuntras och samtidigt utvecklas vården mycket, vilket gör att man aldrig riskerar att stagnera, säger Pernilla Antonsson, intensivvårdssjuksköterska, gruppchef på intensivvårdsavdelningen för nyfödda och engagerad i transportverksamheten som ansvarar för transporter av kritiskt sjuka spädbarn.
Hon började på Barnsjukhuset som barnsköterska redan 1988 och har successivt byggt på sin kompetens och vidgat sina ansvarsområden under årens lopp.
– Jag tog sjuksköterskeexamen 1992, två år senare kom jag till barnsjukhuset. Min ursprungsplan var att bli barnmorska, men jag ”fastnade” på barnsjukhuset eftersom jag kontinuerligt erbjudits nya intressanta utvecklingsmöjligheter, säger Maria Lindström Nilsson, barnsjuksköterska och sektionsledare för ortopedi för barn och ungdom på barnsjukhusets ortopedavdelning.

Forskning och kliniskt arbete
Under årens lopp har Maria Lindström Nilsson bland annat arbetat som operationskoordinator och samtidigt ständigt haft en fot kvar i den patientnära verksamheten. Hon har även varit med och byggt upp smärtsjuksköterskefunktionen på sjukhuset och arbetat som lärare på barnsjuksköterskeutbildningen.
– Det är fantastiskt roligt och stimulerande att arbeta som koordinator, det ger mig en överblick över barnsjukhusets samlade verksamhet. Samtidigt månar jag om att stanna kvar i det kliniska arbetet. I år inledde jag exempelvis min forskarkarriär, jag forskar på halvtid och arbetar som barnsjuksköterska på halvtid. En viktig anledning till att jag arbetat så länge på barnsjukhuset är just möjligheten att kombinera klinisk verksamhet med exempelvis forskning, koordinatorrollen och ledarskap, säger Maria Lindström Nilsson.
Båda arbetar med barnsjukvård som inkluderar familjerna. Arbetet handlar till stor del om att vara lyhörd för och arbeta i team tillsammans med barnens föräldrar.
– Vi möts dagligen av så mycket tacksamhet från föräldrarna som vi möter. Sammanhållningen, utvecklingsmöjlig­heterna och variationen i att arbeta med sjuka barn gör att jag betraktar Barnsjukhuset som en intressant långsiktig utvecklingsplattform för mig och andra sjuksköterskor, säger Pernilla Antonsson.

Akademiska barnsjukhuset
Akademiska barnsjukhuset är ett sjukhus för barn och ungdomar. Barnen som vårdas här är alltid i centrum och omhändertagandet kännetecknas av värme och trygghet.

Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: 018-611 00 00
www.akademiska.se

www.akademiska.se