Arbetsmiljön och brist på specialist­sjuksköterskor är allvarliga problem

Publicerad 12 oktober 2016

81 procent av sjuksköterskorna i Sverige anser att arbetsmiljön är ett mycket allvarligt eller allvarligt problem inom hälso- och sjukvården. Hela 55 procent anser att arbetsmiljön är ett mycket allvarligt problem. Vad gäller bristen på specialistsjuksköterskor anser 80 procent av sjuksköterskorna att det är mycket allvarligt eller allvarligt problem och 48 procent anser att det är ett mycket allvarligt problem inom hälso- och sjukvården. Det visar den undersökning som Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomfört.

Är brister i arbetsmiljön ett problem?
Anser du att brister i arbetsmiljön är ett problem inom hälso- och sjukvården idag? Svara på en skala 1–5 där 1 = Inget problem alls och 5 = Mycket allvarligt problem.

problem_graf1
Är bristen på specialistsjuksköterskor ett problem?
Anser du att bristen på specialistsjuksköterskor är ett problem inom hälso- och sjukvården idag? Svara på en skala 1–5 där 1 = Inget problem alls och 5 = Mycket allvarligt problem.

problem_graf2
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Sjuksköterska har genomfört en trendundersökning hos ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige. Undersökningen genomfördes 16–20 september 2016. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.