Därför vill sjuksköterskor arbeta för bemanningsföretag

Publicerad 12 oktober 2016
Text: Sofie Nylén

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Sextio procent av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag, allra främst beroende på högre lön. Därefter följer bättre arbetstider som stark drivkraft men även bättre arbetsvillkor och en möjlighet att påverka den egna arbetssituationen.

Framtidens Karriär – Sjuksköterska har genomfört en undersökning riktad mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor över hela landet. De som svarade ”ja” på frågan om de skulle kunna tänka sig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag fick följdfrågan: ”Varför skulle du kunna tänka dig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag?”

Lön och arbetstid
Det klart mest överlägsna argumentet var den högre lönen som konsultrollen skulle innebära. Bättre betalt löpte som en röd tråd bland alla svar. På god andraplats placerade sig arbetstiden; större möjlighet att påverka hur mycket man vill arbeta och när man vill arbeta. Möjlighet att påverka arbetsschemat var ett återkommande svar.

Bättre arbetsvillkor
Generellt fanns en uppfattning om att arbetsvillkoren avsevärt skulle förbättras i en konsultroll; arbetsgivaren bryr sig mer om sin personal, lyssnar på konsultens behov, är lyhörd för förslag och man får uppskattning visad för sitt arbete. ”Du får mer uppskattning då du kommer och räddar situationen som en ersättare.” Att själv kunna påverka den egna situationen var en stark drivkraft hos många. Det skulle bli större variation i arbetsuppgifterna, eftersom man mycket lättare skulle kunna byta uppdrag och prova på något nytt.

Frihet och nya erfarenheter
Möjligheten att bestämma omfattning och inriktning skulle ge en stor känsla av frihet. Att de nya erfarenheterna skulle bidra till ökad kompetens kändes också motiverande. Som en naturlig följd av detta skulle det bli lättare att söka sig nya arbetsuppgifter som sjuksköterska och prova på nya områden.

De 5 viktigaste skälen
1. Högre lön
2. Bättre arbetstider
3. Förbättrade arbetsvillkor
4. Större frihet
5. Möjlighet att påverka den egna situationen