Fler kommuner satsar på akademisk specialisttjänstgöring

Publicerad 12 oktober 2016
Text: Annika Wihlborg

Jenny Olsson, avdelningsordförande i Vårdförbundet Västerbotten.
Jenny Olsson, avdelningsordförande i Vårdförbundet Västerbotten.
Allt fler kommuner väljer nu att erbjuda sjuksköterskor möjlighet till akademisk specialisttjänstgöring, AST, med målsättningen att öka andelen specialistutbildade sjuksköterskor i den kommunala omsorgen. Många landsting erbjuder redan AST, men på senare år har intresset ökat markant även från kommunernas håll.

2015 började Finspångs kommun arbeta enligt Vårdförbundets modell för betald specialistutbildning, AST. Även Heby, Boden, Karlskrona och Laholms kommuner har infört modellen. 2016 stod det klart att även Umeå kommun erbjuder sjuksköterskor att genomgå en specialistutbildning med bibehållen lön. Det gör även Vetlanda och Ronneby kommuner samt Stockholms stad. Diskussioner om att införa AST pågår just nu även i flera andra kommuner.
Sedan kommunerna tog över ansvaret för hemsjukvården från landstinget så bedrivs drygt femtio procent av all hälso- och sjukvård i kommunal regi. Det innebär förstås att behovet av specialistutbildade sjuksköterskor ökar, främst distriktssköterskor och specialister med inriktning mot psykiatri och vård av äldre.

Psykiatri och vård av äldre
– I dagsläget är andelen specialistutbildade sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården generellt sett låg, bara ett par procent. Det beror förmodligen på att det hittills inte varit lönsamt för sjuksköterskor att genomgå en specialistutbildning, inte ens inom psykiatri eller vård av äldre där dessa tillsammans med distriktsköterskeutbildningen utgör det största behovet. Med AST får sjuksköterskor i kommuner samma möjlighet som sjuksköterskor i sjukhusvården till tydligare karriärvägar och en bättre löneutveckling, säger Jenny Olsson, avdelningsordförande i Vårdförbundet Västerbotten.

Specialistkompetens behövs
Viktiga skäl till att allt fler kommuner erbjuder AST är, enligt Jenny Olsson, att då numera hälften av Sveriges hälso- och sjukvård bedrivs i kommunerna och patienterna många gånger är äldre och multisjuka och att då specialistkompetens behövs i kommunerna samt att Vårdförbundet har drivit frågan konsekvent i många år. Då vården i kommunerna är svår och komplex och sjuksköterskorna arbetar självständigt är behovet av specialistutbildade sjuksköterskor stort. En AST-satsning i kommunal verksamhet innebär att sjuksköterskor som genomgår en specialistutbildning via en AST-satsning ofta blir tryggare i sin roll och dessutom blir vården mer patientsäker.

Efterfrågar nationell satsning
– Kommunernas ekonomiska förutsättningar och investeringsvilja varierar mycket. Vi vill därför att AST bekostas av statliga medel. Det skulle innebära att tillgången på AST inte begränsas av enskilda kommuners ekonomiska begränsningar. Vi ser gärna att AST blir en nationell satsning, ungefär som läkares ST-utbildning, säger Jenny Olsson.