Gröna korset ökar patientsäkerhet

Publicerad 12 oktober 2016
Text: Sandra Ahlqvist

Katherina Hansson, utvecklingsledare inom patientsäkerhet och Sophia Nordström, utvecklingsledare inom patientsäkerhet.
Katherina Hansson, utvecklingsledare inom patientsäkerhet och Sophia Nordström, utvecklingsledare inom patientsäkerhet.
Sedan den visuella metoden Gröna korset infördes har Södra Älvsborgs sjukhus kunnat skapa ett underlag för riktat systematiskt förbättringsarbete som ökar patientsäkerheten och stärker patientsäkerhetskulturen.

Liksom alla andra förvaltningar arbetar Södra Älvsborgs sjukhus aktivt med en mängd olika metoder kring patientsäkerhetsarbete, avvikelsehantering, risk- och händelseanalys, patientsäkerhetskultur och mycket mer. Det som utmärker sjukhuset är ett visuellt ledningssystem som tydligt visar en vilja att driva patientsäkerhetsarbetet från ledningshåll.
– Det är utifrån ett av sjukhusets fokusområden, minimera vårdskador, som vi etablerade Gröna korset. Metoden har sin grund i industrin, där den används för att belysa arbetsskador och brister i arbetsmiljön, och en av våra tidigare verksamhetschefer, Lars Rex, tog med sig idén hit efter ett studiebesök 2011. Jag fick möjligheten att utveckla och anpassa metoden för hälso- och sjukvård och vi har använt Gröna korset sedan dess, berättar Katherina Hansson, utvecklingsledare inom patientsäkerhet vid sjukhusets utvecklingsstab.

Består av sju steg
Sedan dess införande har metoden spridit sig såväl inom regionens vårdenheter och nationellt i hela Sverige som internationellt. Enheter i såväl Brasilien och Finland som Norge, Australien och Dubai har sökt kontakt för att lära sig mer.
– Metoden består av sju steg, som syftar till att dagligen identifiera risker och vårdskador i realtid. Hela processen tar sitt avstamp i dagliga, tvärprofessionella avstämningsmöten, som sedan lägger grunden för ett integrerat förbättringsarbete vad gäller rutiner, kompetensutveckling och patientsäkerhetskultur, säger Sophia Nordström, utvecklingsledare inom patientsäkerhet vid sjukhusets utvecklingsstab.

Omedelbar skillnad
Både Sophia och Katherina understryker att det inte handlar om att hitta syndabockar utan om att våga prata om vad som sker för att öka sin riskmedvetenhet och införa en förbättringskultur i det dagliga arbetet. Skillnaden för patienterna är omedelbar och nyttan i det vardagliga arbetet har blivit tydligare för varje år som går.
– Vi kan inte nog poängtera hur viktigt det är att ta hänsyn till metodens alla steg och att etablera åtgärder kring det man upptäcker. Gröna korset är win-win för alla – patient, medarbetare och organisation. De verkliga hjältarna i det här arbetet är dock SÄS alla medarbetare, då patientsäkerhetsarbete utförs av oss alla tillsammans!